โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (อังกฤษ: Sukhothai Wittayokom School; ย่อ: ส.ท./SUW) เป็นหนึ่งในสามโรงเรียนประจำจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับโรงเรียนอุดมดรุณีและโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย สหวิทยาเขตเจ้าราม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ[1]

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ละติน: Sukhothai Wittayakom School
ตราประจำโรงเรียน
ที่ตั้ง
แผนที่
2/3 ม.5 ตำบลบ้านกล้วย ตำบลบ้านกล้วย
อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย
พิกัด17°00′45″N 99°47′32″E / 17.012525813487617°N 99.7922061959184°E / 17.012525813487617; 99.7922061959184
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดของรัฐ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
ก่อตั้งพ.ศ. 2441 (125 ปี)​
สถานะเปิดทำการปกติ
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส64012001
ครู/อาจารย์124 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
จำนวนนักเรียน2,577 คน (2566)
ระบบการศึกษาในระบบ
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนไทย ภาษาไทย

สหรัฐ ภาษาอังกฤษ
จีน ภาษาจีน

ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
สี   น้ำเงิน - ขาว
เว็บไซต์http://www.suw.ac.th/

ประวัติ[2] แก้

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เริ่มก่อตั้ง เมื่อปีพ.ศ. 2441 บริเวณเหนือวัดราชธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสุโขทัย รับนักเรียนสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่หลังจากนั้นปี เมื่อปีพ.ศ. 2448 ได้ย้ายไปเปิดใหม่บริเวณหลังตลาดธานี หรือบริเวณสนามเด็กเล่น เชิงสะพานพระร่วง

วันที่ 26 สิงหาคม 2472 ได้เปิดอาคารเรียนใหม่บริเวณใต้วัดไทยชุมพล และได้แบ่งโรงเรียนออกเป็นสองโรงเรียนคือ โรงเรียนอุดมดรณี โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสุโขทัย[3] ตั้งอยู่บริเวณเดิม(หลังตลาดธานี) และโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนชายประจำจังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่บริเวณใหม่(ใต้วัดไทยชุมพล) รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พ.ศ. 2474 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ ยุบรวมบางมณฑลและบางจังหวัด โดยจังหวัดสุโขทัย ถูกยุบเลิกและรวมกับจังหวัดสวรรคโลก ทำให้ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หมดสถานะโรงเรียนชายประจำจังหวัดสุโขทัย และมีสถานะเป็นโรงเรียนชายประจำอำเภอสุโขทัยธานีแทน[4]

พ.ศ. 2482 ทางราชการ ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัดสวรรคโลก เป็นจังหวัดสุโขทัย ทำให้ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มีสถานะเป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัดสุโขทัยอีกครั้ง[5]

พ.ศ. 2500 ได้มีการก่อตั้งวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย โดยทางวิทยาลัยได้ใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว

พ.ศ. 2503 เปิดสอนชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ และต่อมาได้ขยายเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกศิลปศาสตร์

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 ได้ย้ายมาอยู่บริเวณสนามบินเก่า ตำบลบ้านกล้วย และก็ได้ตั้งอยู่บริเวณนั้นมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนบริเวณใต้วัดไทยชุมพลยกให้โรงเรียนอุดมดรุณี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอุดมดรณี

พ.ศ.2514 ทางโรงเรียนได้สร้างพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชไว้ที่ด้านหน้าของทางเข้าโรงเรียนซึ่งพระบรมรูปของพระองค์ได้เป็นที่เคารพสักการะของครูอาจารย์ นักเรียนและชาวจังหวัดสุโขทัยมาจนทุกวันนี้

พ.ศ. 2523 ได้ให้วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ใช้อาคารสถานที่ จนวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยสร้างเสร็จ และในปีเดียวกัน วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย ก็ได้ย้ายออกจากโรงเรียน ไปตั้งอยู่อาคารถาวรของวิทยาลัย ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

พ.ศ. 2525 ทางโรงเรียนได้เปิดโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ณ ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย โดยเป็นสาขาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และในปีเดียวกัน วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ก็ได้ย้ายออกจากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ไปตั้งอยู่อาคารเรียนถาวรบริเวณทิศตะวันออกของโรงเรียน

13 มกราคม พ.ศ. 2526 ได้แยกสาขาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย เป็น โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม โรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำตำบลยางซ้าย[6]

18 พฤษภาคม 2527 ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนมัธยม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย โดยกรมสามัญได้อนุมัติให้เป็นสาขาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัยในช่วงแรก ต่อมาวันที่ 30 พฤษภาคม 2527 ก็ได้แยกออกจากการเป็นสาขาของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมและจัดตั้งเป็นโรงเรียนลิไทพิทยาคม[7]

ข้อมูลทั่วไป[2] แก้

ชื่อภาษาไทย: สุโขทัยวิทยาคม

ชื่อภาษาอังกฤษ: Sukhothai Wittayakom

ตัวย่อ:   ส.ท.   SUW

ที่อยู่: เลขที่ 2/3 หมู่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

จำนวนนักเรียนและบุคลากร: นักเรียน 2,577 คน เเละบุคลากรทางการศึกษา 124 คน[8]

วิสัยทัศน์: เป็นเลิศแห่งการเรียนรู้

ปรัชญา: ใช้ความรู้ คู่คุณธรรม นำปัญญา พัฒนาสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ก่อเกิดมาตรฐานสากล

เพลง: มาร์ชโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (เพลงมาร์ช)

แผนการเรียน แก้

แผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้น แผนการเรียน ระดับชั้น แผนการเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น -ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

-แผนการเรียน English Program

-แผนการเรียน ภาษาจีน

-แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

-แผนการเรียน ภาษา-สังคมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย -ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

-แผนการเรียน English Program

-แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์

-แผนการเรียน ภาษาฝรั่งเศส

-แผนการเรียน ภาษาจีน

-แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา

ทำเนียบผู้บริหาร[2] แก้

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
นาม ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
พระครูคณะวาที(เวทย์ มณีนิล) ครูใหญ่ พ.ศ.2447-2465
นายโชติ พัฒนากุล ครูใหญ่ พ.ศ.2465-2469
นายพูน ชัยอุดม ครูใหญ่ พ.ศ.2469-2470
นายโชติ พัฒนากุล ครูใหญ่ พ.ศ.2470-2477
นายฮวด ทิพย์วิเศษ ครูใหญ่ พ.ศ.2477-2479
นายงาม สีตะธานี ครูใหญ่ พ.ศ.2479-2479
นายมนัส นิจโภค อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2479-2482
นายศิริ สุขกิจ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2482-2483
นายมนัส นิจโภค อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2483-2507
นายประสิทธิ์ ธนะปัญโญ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2507-2513
นายล้วน วรนุช อาจารย์ใหญ่ พ.ศ.2513-2516
นายสมนึก ทิมพงศ์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2516-2518
นายชูชีพ มีจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2519-2533
นายสงวน คงชู ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2533-2534
นายนริศ วงศ์โชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2534-2540
นายไพวัน คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2540-2544
นายเนาวรัตน์ คณะนัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2544-2547
นายสมศักดิ์ จงรู้ธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2547-2548
นายวิสิทธิ์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2548-2553
ดร.ธีรศักดิ์ คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2553-2560
ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2561-2563
ดร.มนตรี คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2564-2566
นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.2566-ปัจจุบัน
  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
  2. 2.0 2.1 2.2 เว็ปไซต์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
  3. เว็ปไซต์โรงเรียนอุดมดรุณี
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ ยุบรวมท้องที่บางมณฑลและบางจังหวัด
  5. [1]พระบรมราชโองการ ประกาศ เปลี่ยนนามจังหวัดและอำเภอบางแห่ง
  6. "โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-12-20. สืบค้นเมื่อ 2023-12-20.
  7. "โรงเรียนลิไทพิทยาคม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-12-20. สืบค้นเมื่อ 2024-05-18.
  8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย [ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2566]

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนประจำจังหวัด โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอในจังหวัดสุโขทัย โรงเรียนที่มีอายุเกิน 100 ปีในประเทศไทย โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง โรงเรียนที่ก่อตั้งใน พ.ศ. 2441