กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 จัดการแข่งขันวันที่ 23 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร โดยมีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 20 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 36 มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสมัครเข้าแข่งขันเป็นครั้งแรก

การแข่งขันในครั้งนี้คณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬาในคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเริ่มนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในขั้นตอนการสมัคร และมีนักกีฬาจำนวนมาก ถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าแข่งขัน เนื่องจากคุณสมบัติและเอกสารไม่ครบ

สรุปเหรียญการแข่งขัน

แก้

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 39 28 31 98
2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 32 28 21 81
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 29 27 86

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 17

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(23 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 19

(มหาวิทยาลัยมหิดล)