กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 จัดการแข่งขันวันที่ 20 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2533มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 33 มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมีมติให้มหาวิทยาลัยเอกชนสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกได้เหมือนกับมหาวิทยาลัยของรัฐ ทำให้มีมหาวิทยาลัยสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะกีฬาประเภททีมต้องมีการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อให้เหลือทีมตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละชนิดกีฬา

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 43 37 29 109
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 28 27 25 80
3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 24 29 25 78

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 16

(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(20 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2533)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 18

(มหาวิทยาลัยรามคำแหง)