กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 จัดการแข่งขันวันที่ 8 - 15 มกราคม พ.ศ. 2535มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 22 ชนิดกีฬา โดยจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟขึ้นเป็นครั้งแรก มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 36 มหาวิทยาลัย จำนวนนักกีฬา 5,636 คน

การแข่งขันในครั้งนี้คณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬาในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยพิจารณารูปแบบจัดการแข่งขันขึ้นใหม่และให้กีฬาประเภททีมลดจำนวนลงเหลือ 12 - 16 ทีม โดยจัดการแข่งขันแบบลีกหรือใช้แบบโซน ซึ่งจะเริ่มใช้ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 และมีการทดลองจัดวอลเลย์บอลหญิงรอบคัดเลือกให้เหลือ 12 ทีม

สรุปเหรียญการแข่งขัน แก้

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 44 28 24 96
2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 25 37 41 103
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 24 9 19 52

อ้างอิง แก้

ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 18

(มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(8 - 15 มกราคม พ.ศ. 2535)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 20

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)