การประกวดเพลงยูโรวิชันปี 1972

การประกวดเพลงยูโรวิชันปี 1972 เป็นการประกวดร้องเพลงโดยจัดขึ้นที่เมืองเอดินบะระ ประเทศสหราชอาณาจักร จัดขึ้นโดยสหภาพการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งยุโรป โดยมีเพลงที่เข้าประกวด 18 เพลง 18 ประเทศ โดยเพลงที่ชนะคือ Après toi ขับร้องโดย Vicky Leandros ตัวแทนจากลักเซมเบิร์ก

การออกอากาศแก้ไข

บรรษัทการกระจายเสียงแห่งอังกฤษ เป็นแม่ข่ายในการออกอากาศ โดยการออกอากาศครั้งนี้ได้ออกอากาศไปยังประเทศในเอเชียด้วย โดยประเทศที่ออกอากาศทั้งหมดมีดังต่อไปนี้

ประเทศที่เข้าร่วมแก้ไข

ประเทศที่ไม่เข้าร่วมในปีนี้

หลายเลข ประเทศ ภาษา ศิลปน เพลง คำแปลชื่อเพลงในภาษาอังกฤษ อันดับ คะแนน
01   เยอรมนี เยอรมัน Mary Roos "Nur die Liebe läßt uns leben" Only Love Lets Us Live 3 107
02   ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส Betty Mars "Comé-comédie" Comic Comedy 11 81
03   ไอร์แลนด์ ไอริช Sandie Jones "Ceol an Ghrá" The Music of Love 15 72
04   สเปน สเปน Jaime Morey "Amanece" It's Dawning 10 83
05   สหราชอาณาจักร อังกฤษ The New Seekers "Beg, Steal or Borrow" - 2 114
06   นอร์เวย์ นอร์เวย์ Grethe Kausland and Benny Borg "Småting" Little Things 14 73
07   โปรตุเกส โปรตุเกส Carlos Mendes "A festa da vida" The Party of Life 7 90
08   สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส Véronique Müller "C'est la chanson de mon amour" This is the Song of My Love 8 88
09   มอลตา มอลตา Helen and Joseph "L-imħabba" Love 18 48
10   ฟินแลนด์ ฟินแลนด์ Päivi Paunu & Kim Floor "Muistathan" Remember 12 78
11   ออสเตรีย เยอรมัน Milestones "Falter im Wind" Butterfly in the Wind 5 100
12   อิตาลี อิตาลี Nicola di Bari "I giorni dell'arcobaleno" The Rainbow Days 6 92
13   ยูโกสลาเวีย โครเอเชีย Tereza Kesovija "Muzika i ti" Music and You 9 87
14   สวีเดน สวีเดน Family Four "Härliga sommardag" Lovely Summer Day 13 75
15   โมนาโก ฝรั่งเศส Anne-Marie Godart and Peter MacLane "Comme on s'aime" How We Love Each Other 16 65
16   เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส Serge & Christine Ghisoland "À la folie ou pas du tout" Madly or Not At All 17 55
17   ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส Vicky Leandros "Après toi" After You 1 128
18   เนเธอร์แลนด์ ดัตช์ Sandra and Andres "Als het om de liefde gaat" When It's All About Love 4 106

กระดานคะแนนแก้ไข

กรรมการจาก
คะแนนรวม DE FR IE ES UK NO PT CH MT FI AT IT YU SE MC BE LU NL
โหวตให้ เยอรมนี 107 8 6 9 5 6 6 5 4 5 5 7 5 8 8 7 7 6
ฝรั่งเศส 81 5 5 2 9 7 2 3 5 4 2 3 5 2 6 7 8 6
ไอร์แลนด์ 72 4 3 4 4 6 4 3 6 3 4 3 3 5 5 4 6 5
สเปน 83 7 5 5 3 8 6 3 4 4 5 3 2 7 8 3 5 5
สหราชอาณาจักร 114 8 9 6 2 10 4 8 2 7 7 7 9 6 9 4 8 8
นอร์เวย์ 73 4 3 6 5 4 5 2 5 7 3 2 5 4 4 4 6 4
โปรตุเกส 90 3 4 7 7 4 2 6 5 2 4 9 4 7 4 7 10 5
สวิตเซอร์แลนด์ 88 4 5 6 5 4 7 2 4 7 8 5 5 4 6 4 7 5
มอลตา 48 3 2 4 2 6 2 2 2 5 2 2 2 3 3 2 2 4
ฟินแลนด์ 78 4 3 3 6 5 6 4 3 3 3 3 4 4 5 8 6 8
ออสเตรีย 100 6 6 6 6 3 5 5 7 5 4 6 8 10 5 4 5 9
อิตาลี 92 4 5 3 2 3 6 7 9 6 6 6 4 8 6 6 6 5
ยูโกสลาเวีย 87 7 4 5 8 5 4 5 2 4 3 3 2 4 9 8 8 6
สวีเดน 75 5 3 5 3 3 5 4 2 4 5 4 3 7 5 7 5 5
โมนาโก 65 4 3 4 3 5 6 2 2 5 5 3 3 4 3 4 4 5
เบลเยี่ยม 55 2 3 4 2 5 2 3 3 5 4 2 3 2 2 4 6 3
ลักเซมเบิร์ก 128 9 8 9 2 10 8 7 6 4 6 8 9 10 8 7 8 9
เนเธอร์แลนด์ 106 6 6 8 8 9 8 5 6 3 9 6 3 9 6 5 2 7

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข