กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นเดือนที่ 7 ของปี พ.ศ. 2556 วันแรกของเดือนเป็นวันจันทร์ วันสุดท้ายของเดือนเป็นวันพุธ

สถานีย่อย:เหตุการณ์ปัจจุบัน แก้