กนิษฐ์ ชาญปรีชญา

พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา หรือ บิ๊กอ้น สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา[1] อดีตรองเสนาธิการทหารบก[2]อดีตผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร[3]อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[4]

กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
สมาชิกวุฒิสภา[5]
เริ่มดำรงตำแหน่ง
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด3 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (63 ปี)
ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 19 (ตท.19)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 30 (จปร.30)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
สังกัด กองทัพบกไทย
ประจำการพ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2563
ยศ พลเอก[6]

ประวัติ แก้

พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 มีชื่อเล่นว่า อ้น เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 19 (ตท.19) นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 30 (จปร.30)

การศึกษา แก้

การรับราชการ แก้

 • พ.ศ. 2555 - ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร
 • พ.ศ. 2559 - รองเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2561 - หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา

ตำแหน่งและหน้าที่พิเศษ แก้

 • 7 ตุลาคม 2559 - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[8]
 • 11 พฤษภาคม 2562 - สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/212/T1.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/204_1/1.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/143/1.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/230/1.PDF
 5. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา หน้า ๑ เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง,๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 6. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารช้นนายพล เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๒๘ ข หน้า ๒ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 7. http://blog.senate.go.th/profile/ganit.c/index.php?url=about
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/230/1.PDF
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เก็บถาวร 2022-10-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๑๓, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐ เก็บถาวร 2022-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข หน้า ๑๔, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน เก็บถาวร 2022-11-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๓๔, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๕
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน เก็บถาวร 2022-08-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๒๙, ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2022-07-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๒๖, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗