สภาสูงสุดสำหรับการสร้างชาติใหม่

(เปลี่ยนทางจาก Supreme Council for National Reconstruction)

สภาสูงสุดสำหรับการสร้างชาติใหม่ เป็นการปกครองโดยกลุ่มทหารเล็กๆของเกาหลีใต้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1961 ถึง ธันวาคม ค.ศ. 1963

สภาสูงสุดสำหรับการสร้างชาติใหม่แห่งสาธารณรัฐเกาหลี

대한민국
국가재건최고회의
大韓民國
國家再建最高會議
1961–1963
ที่ตั้งของเกาหลีใต้
เมืองหลวงโซล
ภาษาทั่วไปเกาหลี
การปกครองสาธารณรัฐระบบรัฐสภาเดี่ยวภายใต้คณะผู้ยึดอำนาจการปกครองทางลัทธิอำนาจนิยม
ประธานาธิบดี 
• 1961–1963
ยุน โบ-ซ็อน
ประธาน 
• 1961
Chang Do-yong
• 1961-1963
Park Chung-hee
สภานิติบัญญัติสมัชชาแห่งชาติ (ถูกระงับชั่วคราว)
ยุคประวัติศาสตร์สงครามเย็น
16 พฤษภาคม 1961
17 ธันวาคม 1963
สกุลเงินวอนเกาหลีใต้
รหัส ISO 3166KR
ก่อนหน้า
ถัดไป
สาธารณรัฐเกาหลีที่สอง
สาธารณรัฐเกาหลีที่สาม
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเกาหลีใต้
สภาสูงสุดสำหรับการสร้างชาติใหม่
ฮันกึล
국가재건최고회의
ฮันจา
อาร์อาร์Gukga Jaegeon Choego Hoe-ui
เอ็มอาร์Kukka Chaekǒn Ch'oego Hoeǔi

สภาสูงสุดได้โค่นล้มสาธารณรัฐเกาหลีที่สองในก่อการรัฐประหาร 16 พฤษภาคมในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1961 และก่อตั้งรัฐบาลทหารเฉพาะกาลซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่นายทหารส่วนใหญ่ที่มีความเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนในการก่อรัฐประหาร สภาสูงสุดมีผู้นำคือประธาน เป็นผู้นำรัฐบาลโดยพฤตินัยด้วยอำนาจเผด็จการ ในขณะที่ประธานาธิบดียุน โบ-ซ็อนยังคงเป็นเพียงแค่หุ่นเชิด สภาสูงสุดได้จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้และความมั่นคงทางการเมือง ระงับการประชุมสมัชชาแห่งชาติเป็นการชั่วคราวและให้เสรีภาพทางการเมืองเป็นส่วนใหญ่ และก่อตั้งองค์กรข่าวกรองกลางเกาหลี(Korean Central Intelligence Agency)เพื่อต่อสู้กับพวกที่นิยมต่อเกาหลีเหนือและความเคลื่อนไหวในต่อต้านรัฐบาลอื่นๆ พัก ช็อง-ฮีได้ทำหน้าที่เป็นประธานของสภาสูงสุด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1961 จนกระทั่งชัยชนะของเขาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ค.ศ. 1963 และสภาสูงสุดได้ถูกยุบ เมื่อสาธารณรัฐเกาหลีที่สามได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1963

อ้างอิง

แก้