สภาสูงสุดสำหรับการสร้างชาติใหม่

(เปลี่ยนทางจาก Supreme Council for National Reconstruction)

สภาสูงสุดสำหรับการสร้างชาติใหม่ เป็นการปกครองโดยกลุ่มทหารเล็กๆของเกาหลีใต้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1961 ถึง ธันวาคม ค.ศ. 1963

สภาสูงสุดสำหรับการสร้างชาติใหม่แห่งสาธารณรัฐเกาหลี

대한민국
국가재건최고회의
大韓民國
國家再建最高會議
1961–1963
ที่ตั้งของเกาหลีใต้
เมืองหลวงโซล
ภาษาทั่วไปเกาหลี
การปกครองสาธารณรัฐระบบรัฐสภาเดี่ยวภายใต้คณะผู้ยึดอำนาจการปกครองทางลัทธิอำนาจนิยม
ประธานาธิบดี 
• 1961–1963
ยุน โบ-ซ็อน
ประธาน 
• 1961
Chang Do-yong
• 1961-1963
Park Chung-hee
สภานิติบัญญัติสมัชชาแห่งชาติ (ถูกระงับชั่วคราว)
ยุคประวัติศาสตร์สงครามเย็น
16 พฤษภาคม 1961
17 ธันวาคม 1963
สกุลเงินวอนเกาหลีใต้
รหัส ISO 3166KR
ก่อนหน้า
ถัดไป
Second Republic of Korea
Third Republic of Korea
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเกาหลีใต้
สภาสูงสุดสำหรับการสร้างชาติใหม่
ฮันกึล
국가재건최고회의
ฮันจา
อาร์อาร์Gukga Jaegeon Choego Hoe-ui
เอ็มอาร์Kukka Chaekǒn Ch'oego Hoeǔi

สภาสูงสุดได้โค่นล้มสาธารณรัฐเกาหลีที่สองในก่อการรัฐประหาร 16 พฤษภาคมในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1961 และก่อตั้งรัฐบาลทหารเฉพาะกาลซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่นายทหารส่วนใหญ่ที่มีความเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนในการก่อรัฐประหาร สภาสูงสุดมีผู้นำคือประธาน เป็นผู้นำรัฐบาลโดยพฤตินัยด้วยอำนาจเผด็จการ ในขณะที่ประธานาธิบดียุน โบ-ซ็อนยังคงเป็นเพียงแค่หุ่นเชิด สภาสูงสุดได้จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้และความมั่นคงทางการเมือง ระงับการประชุมสมัชชาแห่งชาติเป็นการชั่วคราวและให้เสรีภาพทางการเมืองเป็นส่วนใหญ่ และก่อตั้งองค์กรข่าวกรองกลางเกาหลี(Korean Central Intelligence Agency)เพื่อต่อสู้กับพวกที่นิยมต่อเกาหลีเหนือและความเคลื่อนไหวในต่อต้านรัฐบาลอื่นๆ พัก ช็อง-ฮีได้ทำหน้าที่เป็นประธานของสภาสูงสุด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1961 จนกระทั่งชัยชนะของเขาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ค.ศ. 1963 และสภาสูงสุดได้ถูกยุบ เมื่อสาธารณรัฐเกาหลีที่สามได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1963

อ้างอิง แก้ไข