คณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง

คณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง (อังกฤษ: junta หรือ military junta) เป็นรัฐบาลที่นำโดยคณะผู้นำทางทหาร คำนี้มาจากภาษาสเปน junta หมายถึง คณะกรรมการหรือที่ประชุม เกิดขึ้นครั้งแรกในสงครามคาบสมุทรครั้งที่นโปเลียนเข้ารุกรานสเปนในคริสต์ศักราช 1808 โดยคำนี้นิยามถึงรัฐบาลรูปแบบอำนาจนิยมโดยมีโครงสร้างแบบคณาธิปไตยเผด็จการทหาร โดยการปกครองแบบนี้จะค่อนข้างเด่นจากการปกครองอำนาจนิยมรูปแบบอื่นๆ เช่น บุรุษทหาร (เผด็จการทหารแบบอัตตาธิปไตย) โครงสร้างแบบกลไก (คณาธิปไตยเผด็จการแบบพรรคการเมือง) และ ลัทธิผู้นำนิยม (อัตตาธิปไตยเผด็จการแบบโครงสร้างพรรคการเมือง) เป็นต้น

คณะผู้ยึดอำนาจการปกครองในอดีตแก้ไข

คณะผู้ยึดอำนาจการปกครองกระทำการไม่สำเร็จแก้ไข

ประเทศที่ปัจจุบันปกครองโดยคณะผู้ยึดอำนาจการปกครองแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข