เปิดเมนูหลัก

คณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง

คณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง (อังกฤษ: junta หรือ military junta) เป็นรัฐบาลที่นำโดยคณะผู้นำทางทหาร คำนี้มาจากภาษาสเปน junta หมายถึง คณะกรรมการหรือที่ประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการบริษัท บางครั้งคณะผู้ยึดอำนาจการปกครองอาจกลายเป็นเผด็จการทหาร แต่ทั้งสองคำมิใช่ไวพจน์

ตัวอย่างคณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง เช่น สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐในพม่า เป็นต้น

คณะผู้ยึดอำนาจการปกครองในอดีตแก้ไข

คณะผู้ยึดอำนาจการปกครองกระทำการไม่สำเร็จแก้ไข

ประเทศที่ปัจจุบันปกครองโดยคณะผู้ยึดอำนาจการปกครองแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข