สุสานหลวงราชวงศ์หมิง

(เปลี่ยนทางจาก Ming Dynasty Tombs)

สุสานหลวงราชวงศ์หมิง (อังกฤษ: Ming Tombs) หรือ สุสานสิบสามจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง (จีน: 明十三陵) เรียกสั้นๆว่า สือซานหลิง (จีน: 十三陵) เป็นพระราชสุสานที่ฝังพระศพของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงทั้งสิ้น 13 พระองค์ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กร UNESCO เริ่มก่อสร้างในรัชสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์หมิงเมื่อปี ค.ศ. 1420

สุสานหลวงราชวงศ์หมิง *
  แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
ทางเดินในสุสานราชวงศ์หมิง
พิกัด40°09′04″N 116°08′02″E / 40.1512°N 116.134°E / 40.1512; 116.134
ประเทศจีน จีน
ภูมิภาค **เอเชีย-แปซิฟิก
ประเภทวัฒนธรรม
อ้างอิง1004
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2000 (คณะกรรมการสมัยที่ 24)
เพิ่มเติม2003 ; 2004
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

ราชวงศ์หมิงมีจักรพรรดิ 16 พระองค์ แต่มีเพียง 13 พระองค์ ที่พระศพฝังในสุสานแห่งนี้ จักรพรรดิที่ไม่ได้ฝังอยู่ที่นี่คือ จักรพรรดิหงอู่ (จูหยวนจาง) จักรพรรดิเจี้ยนเหวิน และจักรพรรดิจิ่งไท่

ในช่วงแรกเริ่มก่อตั้งราชวงศ์หมิงนั้นจูหยวนจางได้ใช้เมืองหนานจิงเป็นเมืองหลวง ดังนั้นสุสานของจูหยวนจางจึงอยู่ที่เมืองหนานจิง ส่วนจักรพรรดิเจี้ยนเหวินซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 2 นั้น เนื่องจากถูกจักรพรรดิหย่งเล่อยึดอำนาจและลี้ภัยหายสาบสูญไปจึงไม่มีพระศพให้นำมาฝังจึงไม่มีพระสุสาน

ในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ (永乐) ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 3 นั้นได้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ปักกิ่ง พระองค์ได้เริ่มสร้างสุสานของตัวเองขึ้นในปี ค.ศ. 1409 และเมื่อสวรรคตลงในปี ค.ศ. 1424 สุสานแห่งนี้จึงได้เริ่มใช้งาน สุสานแรกของจักรพรรดิหย่งเล่อมีชื่อว่า ฉางหลิง (长陵) เป็นสุสานที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เป็นจุดเริ่มต้นของสุสานราชวงศ์หมิงทั้ง 13 พระองค์

ในปี ค.ศ. 1449 จักรพรรดิจิ่งไท่ได้รับการแต่งตั้งเป็นจักรพรรดิองคืที่ 7 แห่งราชวงศ์หมิง แทนจักรพรรดิเจิ้งถ่งพี่ชาย ซึ่งถูกจับเป็นตัวประกันระหว่างออกรบกับชาวมองโกลเผ่าหว่าล่า ซึ่งภายหลังถูกปล่อยตัวออกมาและโดนกุมขังโดยจักรพรรดิจิ่งไท่ ต่อมาในปี ค.ศ. 1457 จักรพรรดิจิ่งไท่ล้มป่วยและสวรรคต ขณะพระชนมายุ 28 พรรษา เหล่าขุนนางและขันทีจึงประชุมหารือกันเชิญจักรพรรดิเจิ้งถ่งกลับคืนสู่บรรลังก์ จักรพรรดิเจิ้งถ่งจึงได้กลับมาครองราชย์ต่ออีกครั้งโดยใช้ชื่อรัชกาลใหม่ว่าเทียนซุ่น (天顺)

จักรพรรดิเจิ้งถ่งไม่ยอมรับว่าจักรพรรดิจิ่งไท่เคยเป็นจักรพรรดิ แต่ถือว่าเป็นแค่ผู้ที่มารับตำแหน่งแทนชั่วคราวเท่านั้น จึงไม่ได้นำพระศพไปฝังในสุสานแห่งราชวงศ์หมิงเหมือนจักรพรรดิองค์อื่น แต่กลับนำศพไปฝังไว้ที่ในเขตไห่เตี้ยน (海淀区) ชานเมืองปักกิ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือแทน ซึ่งเป็นสุสานเล็กๆ

แต่หลังจากนั้นในรัชสมัยของจักรพรรดิเจียจิ้ง (嘉靖, ปี 1522 - 1566) ทรงมองว่าจักรพรรดิจิ่งไท่ควรได้รับการยกย่องเหมือนจักรพรรดิองค์อื่น จึงได้มีการคืนตำแหน่งจักรพรรดิให้จักรพรรดิจิ่งไท่ สุสานของจักรพรรดิจิ่งไท่จึงได้รับการแต่งเติมให้สมกับเป็นสุสานของจักรพรรดิ แม้จะยังคงอยู่ที่เดิมไม่ได้ย้ายไปรวมกับจักรพรรดิองค์อื่น และต่อมาหลังจากนั้นในสมัยของจักรพรรดิเฉียนหลง (乾隆, ปี 1736 - 1795) แห่งราชวงศ์ชิงก็ยังได้มีการปรับปรุงที่นี่เพิ่มขึ้นอีกเรียกว่า สุสานจิ่งไท่ (景泰陵)

แต่เวลาผ่านไปนานต่อมาสุสานแห่งนี้ก็เสื่อมไปตามเวลา ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ดั้งเดิมนั้นไม่อยู่แล้ว ที่ยังคงเหลืออยู่ตรงนี้มีเพียงแค่ศาลาแผ่นหิน (碑亭) ที่สร้างปรับปรุงสมัยจักรพรรดิเฉียนหลง และอาคารหลิงเอินเตี้ยน (祾恩殿) ซึ่งเป็นประตูหน้าทางเข้าสู่ที่ฝังศพ

รายชื่อสุสานหลวง แก้

สุสานหลวงเรียงตามลำดับของจักรพรรดิและรายพระนามที่ถูกฝัง:

ชื่อสุสาน จีน/พินอิน จักรพรรดิ จักรพรรดินีและนางสนม วันที่ ภาพ ที่ตั้ง
ฉางหลิง จีน: 長陵; พินอิน: Cháng Lìng จักรพรรดิหย่งเล่อ Empress Renxiaowen 1424   แม่แบบ:Coor dms
เซี่ยนหลิง จีน: 獻陵; พินอิน: Xiàn Lìng จักรพรรดิหงซี 1425   แม่แบบ:Coor dms
จิ่งหลิง จีน: 景陵; พินอิน: Jǐng Lìng; แปลตรงตัว: "Scenic Tomb" จักรพรรดิเซฺวียนเต๋อ Empress Xiaogongzhang 1435   แม่แบบ:Coor dms
ยวี่หลิง จีน: 裕陵; พินอิน: Yù Lìng จักรพรรดิเจิ้งถ่ง Empress Xiaozhuangrui
Empress Xiaosu
1449   แม่แบบ:Coor dms
เม่าหลิง จีน: 茂陵; พินอิน: Mào Lìng จักรพรรดิเฉิงฮว่า Empress Xiaomu
Empress Xiaozhenchun
Empress Xiaohui
1487   แม่แบบ:Coor dms
ไท่หลิง จีน: 泰陵; พินอิน: Tài Lìng จักรพรรดิหงจื้อ Empress Xiaochengjing 1505   แม่แบบ:Coor dms
คางหลิง จีน: 康陵; พินอิน: Kāng Lìng จักรพรรดิเจิ้งเต๋อ Empress Xiaojingyi 1521   แม่แบบ:Coor dms
หย่งหลิง จีน: 永陵; พินอิน: Yǒng Lìng จักรพรรดิเจียจิ้ง Empress Xiaojiesu
Empress Xiaolie
Empress Xiaoke
1566   แม่แบบ:Coor dms
เจาหลิง (จีน: 昭陵; พินอิน: Zhāo Lìng จักรพรรดิหลงชิ่ง Empress Xiaoyizhuang
Empress Xiao'an
Empress Dowager Xiaoding
1572   แม่แบบ:Coor dms
ชิงหลิง จีน: 慶陵; พินอิน: Qìng Lìng จักรพรรดิไท่ชาง Empress Xiaoyuanzhen
Empress Dowager Xiaohewang
Empress Dowager Xiaochun
1620   แม่แบบ:Coor dms
ติงหลิง จีน: 定陵; พินอิน: Dìng Lìng; แปลตรงตัว: "Tomb of Stability" จักรพรรดิว่านลี่ Empress Xiaoduanxian
Empress Dowager Xiaojing
1620   แม่แบบ:Coor dms
เต๋อหลิง จีน: 德陵; พินอิน: Dé Lìng จักรพรรดิเทียนฉี่ Empress Xiao'aizhe 1627   แม่แบบ:Coor dms
ซือหลิง จีน: 思陵; พินอิน: Sī Lìng จักรพรรดิฉงเจิน Empress Xiaojie
Noble Consort Tian
1644   แม่แบบ:Coor dms

จักรพรรดิราชวงศ์หมิงที่ไม่ได้ฝังไว้ในสุสานหนึ่งในสิบสาม ได้แก่ : จักรพรรดิหงอู่, Kang Emperor, จักรพรรดิเจี้ยนเหวิน, จักรพรรดิจิ่งไท่และXian Emperor

อ้างอิง แก้