เหยี่ยวปลา

(เปลี่ยนทางจาก Ichthyophaga)

ระวังสับสนกับ: อินทรีกินปลา

เหยี่ยวปลา (อังกฤษ: Fish-eagle, Fishing eagle) เป็นสกุลของนกล่าเหยื่อสกุลหนึ่ง ใช้ชื่อสกุลว่า Ichthyophaga เหยี่ยวปลา มีลักษณะคล้ายกับอินทรีหรือเหยี่ยวในสกุล Haliaeetus หรืออินทรีทะเล แต่มีขนาดเล็กกว่า แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ทั้งหมดพบในทวีปเอเชียในแต่ละภูมิภาค คือ อนุทวีปอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงซูลาเวซี มีลักษณะเด่น คือ ขนส่วนหัวเป็นสีเทา หน้าแข้งขาว เหยี่ยวปลาเล็กหัวเทามีน้ำหนักน้อยกว่าเหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทาถึงครึ่งเท่าตัว

การจำแนกแก้ไข

ทั้ง 2 ชนิด เป็นนกที่พบได้ในประเทศไทยทั้งคู่ เป็นนกล่าเหยื่อที่กินปลาเป็นอาหารหลัก จึงพบได้ตามริมน้ำขนาดใหญ่ เช่น บึง, ทะเลสาบน้ำจืด หรือแม่น้ำ แต่ก็พบได้เป็นบางครั้งในแหล่งน้ำที่เป็นน้ำกร่อยหรือไหลออกสู่ทะเล เช่น ปากแม่น้ำ หรือแนวชายฝั่ง[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Ferguson-Lees, James; Christie, David (2005). Raptors of the World: A Field Guide (Helm Field Guides). Christopher Helm Publishers Ltd. ISBN 0713669578.
  2. del Hoyo, J., Elliott, A., & Sargatal, J., eds. (1994). Handbook of the Birds of the World Vol. 2. Lynx Edicions, Barcelona ISBN 84-87334-15-6.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข