วิลเลียม ไล่ ชิงเต๋อ (เกิด 6 ตุลาคม พ.ศ. 2502) เป็นนักการเมืองชาวไต้หวัน รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีนคนปัจจุบัน เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึง 2553 นายกเทศมนตรีไถหนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึง 2560 และนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐจีน[1] ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง 2563

ไล่ ชิงเต๋อ
賴淸德
รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีน
เริ่มดำรงตำแหน่ง
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน
ก่อนหน้าเฉิน เจี้ยนเหริน
นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐจีน
ดำรงตำแหน่ง
8 กันยายน พ.ศ. 2560 – 14 มกราคม พ.ศ. 2563
ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน
รองชือ จฺวิ้นจี๋
ก่อนหน้าหลิน เฉฺวียน
ถัดไปซู เจินชาง
นายกเทศมนตรีไถหนาน
ดำรงตำแหน่ง
25 ธันวาคม พ.ศ. 2553 – 7 กันยายน พ.ศ. 2560
ก่อนหน้าสฺวี่ เทียนไฉ
ถัดไปหลี่ เมิ่งย่าน (รักษาการ)
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
ดำรงตำแหน่ง
15 เมษายน พ.ศ. 2542 – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด6 ตุลาคม พ.ศ. 2502 (62 ปี)
ว่านหลี่ ไต้หวัน
เชื้อชาติสาธารณรัฐจีน
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า
คู่สมรสอู๋ เหมย์หรู

อ้างอิง แก้ไข

  1. "Vice President Lai". Office of President Republic of China (Taiwan). Taiwan. สืบค้นเมื่อ 1 มกราคม 2022.