แม่แบบ:กล่องข้อมูล อนุสาวรีย์

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การนำไปใช้

แก้

ให้นำกล่องนี้ใส่ไว้ส่วนบนของบทความเกี่ยวกับอนุสรณ์สถาน, อนุสาวรีย์ หรือรูปปั้นที่ไม่ใช่พระพุทธรูป (สำหรับพระพุทธรูปกรุณาใช้ แม่แบบ:กล่องข้อมูล พุทธศาสนวัตถุ) โดยใส่ข้อความด้านล่าง

{{{monument_name}}}
[[File:{{{image}}}|frameless]]
{{{caption}}}
ที่ตั้ง{{{location}}}
ผู้ออกแบบ{{{designer}}}
ประเภท{{{type}}}
วัสดุ{{{material}}}
ความยาว{{{length}}}
ความกว้าง{{{width}}}
ความสูง{{{height}}}
เริ่มก่อสร้าง{{{begin}}}
สร้างเสร็จ{{{complete}}}
การเปิด{{{open}}}
อุทิศแด่{{{dedicated_to}}}
เว็บไซต์{{{website}}}
{{Infobox monument
| monument_name = 
| image     = 
| caption    = 
| location   = 
| designer   =
| type     = <-- เช่น รูปปั้น, เทวรูป, พระบรมรูป, พระรูป, โอเบลิสก์, อนุสาวรีย์ ฯลฯ -->
| material   = 
| length    =
| width     =
| height    = <!-- {{Plainlist |
* รูปปั้น/โอเบลิสก์: {{Convert|ความสูงไม่รวมฐาน|m|ft}}
* รวมฐาน: {{Convert|ความสูงฐาน|m|ft}}
}} -->
| begin     = <--- {{start date|ปปปป|ดด|วว}} --->
| complete   = 
| open     = 
| dedicated_to = <-- เหตุการณ์ เช่น วันประกาศอิรภาพ / สำหรับรูปปั้น: บุคคล -->
| website    = <-- {{URL|example.com}} -->
}}

ตัวอย่าง

แก้

ดัดแปลงจาก พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อนึ่ง ข้อมูลต่อไปนี้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง เพราะมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงการใช้งานกล่องข้อมูลนี้เท่านั้น

พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์หน้าอดีตศาลารัฐบาลมณฑลพายัพ
ที่ตั้งบริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (อดีตศาลารัฐบาลมณฑลพายัพ) ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ออกแบบอาจารย์ไข่มุกต์ ชูโต
ประเภทพระบรมราชานุสาวรีย์
วัสดุทองเหลืองและทองแดงรมดำ
ความสูง2.70 เมตร (พระบรมรูป)
4.50 เมตร (รวมฐาน)
สร้างเสร็จพ.ศ. 2526 (10เดือน)
การเปิดพ.ศ. 2527
อุทิศแด่
เว็บไซต์example.com
{{Infobox monument
| monument_name = พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
| image     = 3 kings monument.JPG
| caption    = พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์หน้าอดีตศาลารัฐบาลมณฑลพายัพ
| location   = บริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (อดีตศาลารัฐบาลมณฑลพายัพ) ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมือง [[จังหวัดเชียงใหม่]]
| designer   = อาจารย์[[ไข่มุกต์ ชูโต]]
| type     = พระบรมราชานุสาวรีย์
| material   = ทองเหลืองและทองแดงรมดำ
| length    =
| width     =
| height    = 2.70 เมตร
| begin     =
| complete   = พ.ศ. 2526 (10เดือน)
| open     = พ.ศ. 2527
| dedicated_to = *[[พญามังราย]] 
*[[พญางำเมือง]] 
*[[พ่อขุนรามคำแหงมหาราช]] 
| website    = {{URL|example.com}}
}}

ข้อมูลแม่แบบ

แก้
ด้านล่างนี้คือข้อมูลแม่แบบ เอกสารกำกับสำหรับแม่แบบนี้ซึ่งถูกใช้งานโดยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพและเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ กล่องข้อมูล อนุสาวรีย์ (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

กล่องข้อมูลสำหรับอนุสรณ์สถาน, อนุสาวรีย์ หรือรูปปั้นที่ไม่ใช่พระพุทธรูป

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
ชื่ออนุสาวรีย์monument_name

ชื่ออนุสาวรีย์

ค่าปริยาย
{{PAGENAME}}
ตัวอย่าง
อนุสาวรีย์สามกษัตริย์
สตริงจำเป็น
native_namenative_name

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
native_name_langnative_name_lang

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
imageimage

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
image_sizeimage_size

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
image_altimage_alt

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
altalt

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
captioncaption

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
map_imagemap_image

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
reliefrelief

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
map_altmap_alt

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
latmlatm

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
latNSlatNS

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
latlat

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
latitudelatitude

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
latdlatd

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
longmlongm

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
longEWlongEW

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
longlong

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
longitudelongitude

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
longdlongd

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
latslats

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
longslongs

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
map dot labelmap dot label

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
map_dot_labelmap_dot_label

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
map_textmap_text

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
map_captionmap_caption

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
map_widthmap_width

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
map_sizemap_size

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
image_mapimage_map

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
coord_regioncoord_region

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
iso_regioniso_region

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
coordinates_displaycoordinates_display

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
coordinates_formatcoordinates_format

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
coordinatescoordinates

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
locationlocation

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
designerdesigner

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
ldesignerldesigner

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
typetype

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
materialmaterial

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
lengthlength

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
widthwidth

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
heightheight

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
beginbegin

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
completecomplete

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
openopen

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
dedicated_todedicated_to

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
extraextra

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้


ดูเพิ่ม

แก้