แม่แบบ:กล่องข้อมูล อนุสาวรีย์

กล่องข้อมูล อนุสาวรีย์
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การนำไปใช้แก้ไข

ให้นำกล่องนี้ใส่ไว้ส่วนบนของบทความเกี่ยวกับอนุสรณ์สถาน, อนุสาวรีย์ หรือรูปปั้นที่ไม่ใช่พระพุทธรูป (สำหรับพระพุทธรูปกรุณาใช้ แม่แบบ:กล่องข้อมูล พุทธศาสนวัตถุ) โดยใส่ข้อความด้านล่าง

{{{monument_name}}}
{{{image}}}
{{{caption}}}
ที่ตั้ง{{{location}}}
ผู้ออกแบบ{{{designer}}}
ประเภท{{{type}}}
วัสดุ{{{material}}}
ความยาว{{{length}}}
ความกว้าง{{{width}}}
ความสูง{{{height}}}
เริ่มก่อสร้าง{{{begin}}}
สร้างเสร็จ{{{complete}}}
การเปิด{{{open}}}
อุทิศแด่{{{dedicated_to}}}
{{Infobox monument
| monument_name = 
| image     = 
| caption    = 
| location   = 
| designer   =
| type     = <-- เช่น รูปปั้น, เทวรูป, พระบรมรูป, พระรูป, โอเบลิสก์, อนุสาวรีย์ ฯลฯ -->
| material   = 
| length    =
| width     =
| height    = <!-- {{Plainlist |
* รูปปั้น/โอเบลิสก์: {{Convert|ความสูงไม่รวมฐาน|m|ft}}
* รวมฐาน: {{Convert|ความสูงฐาน|m|ft}}
}} -->
| begin     = <--- {{start date|ปปปป|ดด|วว}} --->
| complete   = 
| open     = 
| dedicated_to = <-- เหตุการณ์ เช่น วันประกาศอิรภาพ / สำหรับรูปปั้น: บุคคล -->
| website    = <-- {{URL|example.com}} -->
}}

ตัวอย่างแก้ไข

ดัดแปลงจาก พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อนึ่ง ข้อมูลต่อไปนี้อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง เพราะมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงการใช้งานกล่องข้อมูลนี้เท่านั้น

พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์หน้าอดีตศาลารัฐบาลมณฑลพายัพ
ที่ตั้งบริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (อดีตศาลารัฐบาลมณฑลพายัพ) ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ออกแบบอาจารย์ไข่มุกต์ ชูโต
ประเภทพระบรมราชานุสาวรีย์
วัสดุทองเหลืองและทองแดงรมดำ
ความสูง2.70 เมตร (พระบรมรูป)
4.50 เมตร (รวมฐาน)
สร้างเสร็จพ.ศ. 2526 (10เดือน)
การเปิดพ.ศ. 2527
อุทิศแด่
{{Infobox monument
| monument_name = พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
| image     = 3 kings monument.JPG
| caption    = พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์หน้าอดีตศาลารัฐบาลมณฑลพายัพ
| location   = บริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (อดีตศาลารัฐบาลมณฑลพายัพ) ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมือง [[จังหวัดเชียงใหม่]]
| designer   = อาจารย์[[ไข่มุกต์ ชูโต]]
| type     = พระบรมราชานุสาวรีย์
| material   = ทองเหลืองและทองแดงรมดำ
| length    =
| width     =
| height    = 2.70 เมตร
| begin     =
| complete   = พ.ศ. 2526 (10เดือน)
| open     = พ.ศ. 2527
| dedicated_to = *[[พญามังราย]] 
*[[พญางำเมือง]] 
*[[พ่อขุนรามคำแหงมหาราช]] 
| website    = {{URL|example.com}}
}}

ดูเพิ่มแก้ไข