แม่แบบ:กล่องข้อมูล สิ่งก่อสร้าง

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งาน แก้

{{{name}}}
{{{native_name}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}|upright=1.1|{{{logo_alt}}}]]
{{{logo_caption}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}|border|upright=1.1|{{{image_alt}}}]]
{{{image_caption}}}
{{{map_alt}}}
{{{map_alt}}}
{{{map_dot_label}}}
{{{map_caption}}}
ชื่อเดิม{{{former_names}}}
ชื่ออื่น{{{alternate_names}}}
ที่มา{{{etymology}}}
โรงแรมในเครือ{{{hotel_chain}}}
สถิติความสูง
เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดใน{{{highest_region}}}
ตั้งแต่ {{{highest_start}}} ถึง {{{highest_end}}}[I]
ก่อนหน้านี้{{{highest_prev}}}
หลังจากนี้{{{highest_next}}}
ข้อมูลทั่วไป
สถานะ{{{status}}}
ประเภท{{{building_type}}}
สถาปัตยกรรม{{{architectural_style}}}
ระดับ{{{classification}}}
ที่ตั้ง{{{location}}}
ที่อยู่{{{address}}}
เมือง{{{location_city}}}
ประเทศ{{{location_country}}}
พิกัด0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0
{{{grid_name}}}{{{grid_position}}}
ระดับความสูง{{{altitude}}}
ผู้เช่าในปัจจุบัน{{{current_tenants}}}
ตั้งชื่อให้{{{namesake}}}
ลงเสาเข็ม{{{groundbreaking_date}}}
เริ่มสร้าง{{{start_date}}}
หยุดสร้าง{{{stop_date}}}
วางยอด{{{topped_out_date}}}
แล้วเสร็จ{{{completion_date}}}
เปิดใช้งาน{{{opened_date}}}
พิธีเปิด{{{inauguration_date}}}
ย้ายที่ตั้ง{{{relocated_date}}}
ปรับปรุง{{{renovation_date}}}
ปิดใช้งาน{{{closing_date}}}
รื้อถอน{{{demolition_date}}}
ค่าก่อสร้าง{{{cost}}}
ค่าปรับปรุง{{{ren_cost}}}
ลูกค้า{{{client}}}
เจ้าของ{{{owner}}}
ติดต่อ{{{affiliation}}}
ความสูง
ความสูง{{{height}}}
ตัวอาคาร{{{architectural}}}
ปลายยอด{{{tip}}}
เสาอากาศ{{{antenna_spire}}}
หลังคา{{{roof}}}
ชั้นบนสุด{{{top_floor}}}
ดาดฟ้า{{{observatory}}}
ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง{{{diameter}}}
เส้นรอบวง{{{circumference}}}
น้ำหนัก{{{weight}}}
ด้านอื่น ๆ{{{other_dimensions}}}
ข้อมูลทางเทคนิค
โครงสร้าง{{{structural_system}}}
วัสดุ{{{material}}}
พื้นที่{{{size}}}
จำนวนชั้น{{{floor_count}}}
พื้นที่แต่ละชั้น{{{floor_area}}}
ลิฟต์{{{elevator_count}}}
พื้นที่ชั้นล่าง{{{grounds_area}}}
การออกแบบและการก่อสร้าง
สถาปนิก{{{architect}}}
บริษัทออกแบบ{{{architecture_firm}}}
ผู้พัฒนาโครงการ{{{developer}}}
วิศวกร{{{engineer}}}
วิศวกรโครงสร้าง{{{structural_engineer}}}
วิศวกรบริการ{{{services_engineer}}}
วิศวกรโยธา{{{civil_engineer}}}
ผู้ออกแบบผู้อื่น{{{other_designers}}}
ตรวจสอบปริมาณ{{{quantity_surveyor}}}
ผู้รับเหมาก่อสร้าง{{{main_contractor}}}
รางวัล{{{awards}}}
กำหนดให้เป็น{{{designations}}}
เป็นที่รู้จักจาก{{{known_for}}}
ผู้ปรับปรุงอาคาร
สถาปนิก{{{ren_architect}}}
บริษัท{{{ren_firm}}}
วิศวกร{{{ren_engineer}}}
วิศวกรโครงสร้าง{{{ren_str_engineer}}}
วิศวกรบริการ{{{ren_serv_engineer}}}
วิศวกรโยธา{{{ren_civ_engineer}}}
ผู้ออกแบบผู้อื่น{{{ren_oth_designers}}}
ตรวจสอบปริมาณ{{{ren_qty_surveyor}}}
ผู้รับเหมา{{{ren_contractor}}}
รางวัล{{{ren_awards}}}
ข้อมูลอื่น
ประเภทที่นั่ง{{{seating_type}}}
ความจุ{{{seating_capacity}}}
จำนวนร้านค้า{{{number_of_stores}}}
จำนวนผู้เช่าหลัก{{{number_of_anchors}}}
จำนวนห้อง{{{number_of_rooms}}}
จำนวนห้องชุด{{{number_of_suites}}}
จำนวนร้านอาหาร{{{number_of_restaurants}}}
จำนวนบาร์{{{number_of_bars}}}
สิ่งอำนวยความสะดวก{{{facilities}}}
ที่จอดรถ{{{parking}}}
เว็บไซต์
{{{embedded}}}
อ้างอิง
{{{references}}}
{{{footnotes}}}
{{กล่องข้อมูล สิ่งก่อสร้าง
| name        = 
| native_name     = 
| native_name_lang  = 
| logo        = 
| logo_size      = 
| logo_alt      = 
| logo_caption    = 
| image        = 
| image_size     = 
| image_alt      = <!-- or | alt = -->
| image_caption    = <!-- or | caption = -->
| map_type      = 
| map_alt       = 
| map_caption     = 
| map_size      = 
| map_dot_label    = 
| map_dot_mark    = 
| relief       = 
| former_names    = 
| alternate_names   = 
| etymology      = 
| status       = 
| cancelled      = 
| topped_out     = 
| building_type    = 
| architectural_style = 
| classification   = 
| location      = 
| address       = 
| location_city    = <!-- or | location_town    = -->
| location_country  = 
| coordinates     = <!-- {{coord|latitude|longitude|type:landmark|display=inline,title}} -->
| altitude      = 
| current_tenants   = 
| namesake      = 
| groundbreaking_date = 
| start_date     = 
| stop_date      = 
| est_completion   = 
| topped_out_date   = 
| completion_date   = 
| opened_date     = 
| inauguration_date  = 
| relocated_date   = 
| renovation_date   = 
| closing_date    = 
| demolition_date   = <!-- or | destruction_date  = -->
| cost        = 
| ren_cost      = 
| client       = 
| owner        = 
| landlord      = 
| affiliation     = 
| height       = 
| architectural    = 
| tip         = 
| antenna_spire    = 
| roof        = 
| top_floor      = 
| observatory     = 
| diameter      = 
| circumference    = 
| weight       = 
| other_dimensions  = 
| structural_system  = 
| material      = 
| size        = 
| floor_count     = 
| floor_area     = 
| elevator_count   = 
| grounds_area    = 
| architect      = 
| architecture_firm  = 
| developer      = 
| engineer      = 
| structural_engineer = 
| services_engineer  = 
| civil_engineer   = 
| other_designers   = 
| quantity_surveyor  = 
| main_contractor   = 
| awards       = 
| designations    = 
| known_for      = 
| ren_architect    = 
| ren_firm      = 
| ren_engineer    = 
| ren_str_engineer  = 
| ren_serv_engineer  = 
| ren_civ_engineer  = 
| ren_oth_designers  = 
| ren_qty_surveyor  = 
| ren_contractor   = 
| ren_awards     = 
| rooms        = <!-- or | unit_count     = -->
| parking       = 
| website       = <!-- {{URL|example.com}} -->
| embed        = 
| embedded      = 
| references     = 
| footnotes      = 
}}
{{กล่องข้อมูล สิ่งก่อสร้าง
| ชื่อสิ่งก่อสร้าง    = 
| ชื่อภาษาอื่น     = 
| ภาษา         = 
| โลโก้          = 
| ขนาดโลโก้      = 
| คำอธิบายโลโก้   = 
| คำบรรยายโลโก้   = 
| ภาพ          = 
| ขนาดภาพ       = 
| คำอธิบายภาพ    =
| คำบรรยายภาพ    = 
| map_type      = 
| map_alt        = 
| map_caption    = 
| map_size       = 
| map_dot_label   = 
| map_dot_mark   = 
| relief          = 
| ชื่อเดิม         = 
| ชื่ออื่น         = 
| ที่มา          = 
| สถานะ         = 
| สิ่งก่อสร้าง      = 
| แบบสถาปัตยกรรม = 
| ระดับ          = 
| ที่ตั้ง          = 
| ที่อยู่          = 
| เมืองที่ตั้ง       = 
| ประเทศที่ตั้ง     = 
| พิกัดภูมิศาสตร์    = <!-- {{coord|latitude|longitude|type:landmark|display=inline,title}} -->
| จำนวนชั้น       = 
| ผู้เช่าปัจจุบัน     = 
| เจ้าของชื่อสถานที่ = 
| วางศิลาฤกษ์     = <!-- หรือ | ลงเสาเข็ม     = -->
| เริ่มสร้าง        = 
| หยุดสร้าง       = 
| คาดว่าจะเสร็จ    = 
| วางยอด        = 
| ปีเสร็จ         = 
| เปิดใช้งาน      = 
| พิธีเปิด        = 
| ย้ายที่ตั้ง       = 
| ปีบูรณะ        = 
| ปิดใช้งาน       = 
| ปีรื้อ          = <!-- หรือ | ถูกทำลาย  = -->
| cost        = 
| ren_cost      = 
| client       = 
| owner        = 
| landlord      = 
| affiliation     = 
| height       = 
| architectural    = 
| tip         = 
| antenna_spire    = 
| roof        = 
| top_floor      = 
| observatory     = 
| diameter      = 
| circumference    = 
| weight       = 
| other_dimensions  = 
| structural_system  = 
| material      = 
| size        = 
| floor_count     = 
| floor_area     = 
| elevator_count   = 
| grounds_area    = 
| architect      = 
| architecture_firm  = 
| developer      = 
| engineer      = 
| structural_engineer = 
| services_engineer  = 
| civil_engineer   = 
| other_designers   = 
| quantity_surveyor  = 
| main_contractor   = 
| awards       = 
| designations    = 
| known_for      = 
| ren_architect    = 
| ren_firm      = 
| ren_engineer    = 
| ren_str_engineer  = 
| ren_serv_engineer  = 
| ren_civ_engineer  = 
| ren_oth_designers  = 
| ren_qty_surveyor  = 
| ren_contractor   = 
| ren_awards     = 
| rooms        = <!-- หรือ | unit_count     = -->
| parking       = 
| website       = <!-- {{URL|example.com}} -->
| embed        = 
| embedded      = 
| references     = 
| footnotes      = 
}}

สถิติความสูง แก้

| highest_region   = 
| highest_reflabel  = 
| highest_prev    = 
| highest_start    = 
| highest_end     = 
| highest_next    = 

โรงแรม, โฮสเทล, สถานจัดแสดง และ ร้านค้า แก้

ที่นั่ง
| seating_type    =
| seating_capacity  =
ร้านค้า
| number_of_stores  =
| number_of_anchors  =
โรงแรมและหอพักสงเคราะห์
| hotel_chain     =
| affiliation     = 
| number_of_suites  =
| number_of_restaurants =
| number_of_bars   =
| facilities     =

ตัวอย่าง แก้

Law Courts of Brussels
Palais de justice de Bruxelles
Justitiepaleis van Brussel
Building with central cupola and wings with Greek-style columns
Main façade of the Law Courts of Brussels
กล่องข้อมูล สิ่งก่อสร้างตั้งอยู่ในBelgium
กล่องข้อมูล สิ่งก่อสร้าง
Location within Belgium
ข้อมูลทั่วไป
สถานะเปิดใช้งาน
สถาปัตยกรรมEclectic, neoclassical
ที่ตั้งBrussels, Belgium
ประเทศBelgium
พิกัด50°50′12″N 4°21′6″E / 50.83667°N 4.35167°E / 50.83667; 4.35167
ระดับความสูง2 m (7 ft)
ผู้เช่าในปัจจุบันBelgian court
เริ่มสร้าง31 October 1866
พิธีเปิด15 October 1883
ค่าก่อสร้าง45 million Belgian franc
ลูกค้าBelgian government
เจ้าของBelgian government
ความสูง142 m (466 ft)
ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง160 × 150 m (525 × 492 ft)
ข้อมูลทางเทคนิค
พื้นที่แต่ละชั้น260,000 m2 (2,800,000 sq ft)
การออกแบบและการก่อสร้าง
สถาปนิกJoseph Poelaert
เว็บไซต์
{{กล่องข้อมูล สิ่งก่อสร้าง
| name        = Law Courts of Brussels
| native_name     = {{lang|fr|Palais de justice de Bruxelles}}<br />{{lang|nl|Justitiepaleis van Brussel}}
| image        = Justitiepaleis1.jpg
| image_size     = <!-- omitted to display at user's default size -->
| alt         = Building with central cupola and wings with Greek-style columns
| caption       = Main façade of the Law Courts of Brussels
| former_names    = 
| alternate_names   =
| map_type      = Belgium
| map_alt       = 
| map_caption     = Location within Belgium
| building_type    = 
| architectural_style = [[Eclecticism in art|Eclectic]], [[Neoclassical architecture|neoclassical]] 
| structural_system  = 
| cost        = 45 million [[Belgian franc]]
| location      = [[Brussels]], [[Belgium]]
| client       = Belgian government
| owner        = [[Belgian federal government|Belgian government]]
| current_tenants   = Belgian court
| landlord      = 
| location_country  = Belgium
| coordinates     = {{coord|50|50|12|N|4|21|6|E}}
| altitude      = {{convert|2|m|ft|0|abbr=on}}
| start_date     = 31 October 1866
| completion_date   = 
| inauguration_date  = 15 October 1883
| demolition_date   = 
| height       = {{convert|142|m|ft|abbr=on}}
| diameter      = {{convert|160|x|150|m|ft|0|abbr=on}}
| other_dimensions  = 
| floor_count     = 
| floor_area     = {{convert|260000|m2|sqft|abbr=on}}
| architect      = [[Joseph Poelaert]]
| structural_engineer = 
| services_engineer  = 
| civil_engineer   = 
| other_designers   = 
| quantity_surveyor  = 
| main_contractor   =
| awards       =
| parking       =
| website       = {{URL|example.com}}
| references     = 
}}

พารามิเตอร์ แก้

Field Name Required Description Values
name จำเป็น ชื่อสิ่งก่อสร้าง ข้อความวิกิ
native_name ไม่จำเป็น ชื่อสิ่งก่อสร้างในภาษาอื่น ข้อความวิกิ
native_name_lang ไม่จำเป็น รหัสของ ISO 639-2 ใช้ รหัสของ ISO 639-2 เช่น "fr" สำหรับภาษาฝรั่งเศส หากมีชื่อสิ่งก่อสร้างมากกว่าหนึ่งชื่อในภาษาต่างประเทศ ให้ใส่ชื่อเหล่านั้นโดยใช้ {{lang}} แทน
status ไม่จำเป็น มีประโยชน์ในการแสดงสถานะการก่อสร้างอาคารใหม่ คำหลักทางด้านขวาใช้เพื่อสร้างสถานะสีที่เหมาะสม:
 • "สร้างแล้ว", "สำเร็จ" หรือ "เสร็จสิ้น" = เสร็จสมบูรณ์;
 • "ถูกทำลาย" = ถูกทำลาย;
 • "ถูกรื้อถอน" = ถูกรื้อถอน;
 • "หยุดชั่วคราว" = หยุดชั่วคราว;
 • "ยังไม่เสร็จ" หรือ "กำลังก่อสร้าง" = กำลังก่อสร้าง;
 • "ยกเลิกโครงการ" หรือ "ไม่ได้สร้าง" = ยกเลิกโครงการ;
 • "เสริมยอด" หรือ "วางยอด" = เสริมยอด;
 • "อยู่ในแผน" หรือ "เสนอ" = เสนอ
 • "อนุมัติ" = อนุมัติ
 • หมายเหตุ, หากมีสิ่งใดรวมอยู่ในบริเวณนี้ เช่น แท็กอ้างอิง สถานะรหัสสีจะไม่ปรากฏ
image ไม่จำเป็น รูปภาพของสิ่งก่อสร้าง ชื่อไฟล์
caption ไม่จำเป็น คำอธิบายสิ่งก่อสร้าง ข้อความวิกิ (ใส่ลิงก์ได้)
location ไม่จำเป็น ที่ตั้งของสิ่งก่อสร้าง ข้อความวิกิ (ใส่ลิงก์ได้) เช่น [[Joondalup, Western Australia]], [[Australia]], [[Las Vegas Strip]]
address ไม่จำเป็น ที่อยู่ของสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่อาจแตกต่างจากที่ตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นที่อยู่ทางไปรษณีย์ และไม่ได้แสดงถึงสถานที่ตั้งจริง โดยทั่วไปควรใช้ที่ตั้ง ยกเว้นเมื่อที่ตั้งและที่อยู่แตกต่างกัน
location_town ไม่จำเป็น เมืองที่ตั้งของสิ่งก่อสร้าง ข้อความวิกิ (ใส่ลิงก์ได้)
location_country ไม่จำเป็น ประเทศที่ตั้งของสิ่งก่อสร้าง ข้อความวิกิ (ใส่ลิงก์ได้)
iso_region ไม่จำเป็น รหัสภูมิภาคที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างที่กำหนดโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ข้อความวิกิ (ใส่ลิงก์ได้)
latd, latm, lats, latNS
longd, longm, longEW
ไม่จำเป็น พิกัดทางภูมิศาสตร์ของที่ตั้ง ดูรายละเอียดที่ แผนที่และพิกัด
coordinates_display ไม่จำเป็น ตัวเลือกสำหรับ {{coord}} ใช้ค่าที่ไม่ว่างเพื่อแสดงในหัวเรื่อง
groundbreaking_date ไม่จำเป็น วันที่ลงเสาเข็ม (ถ้ามี) เช่น 25 มกราคม 2007
start_date ไม่จำเป็น วันที่เริ่มก่อสร้าง เช่น 25 มกราคม 2007
completion_date ไม่จำเป็น วันที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ (ถ้าทราบ) เช่น 25 มกราคม 2007
opened_date ไม่จำเป็น วันที่เปิดใช้งาน เช่น 25 มกราคม 2007
inauguration_date ไม่จำเป็น วันที่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เช่น 25 มกราคม 2007
demolition_date ไม่จำเป็น วันที่รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง เช่น 25 มกราคม 2007
destruction_date ไม่จำเป็น วันที่สิ่งก่อสร้างถูกทำลาย เช่น 25 มกราคม 2007
architect ไม่จำเป็น ชื่อสถาปนิก ข้อความวิกิ (ใส่ลิงก์ได้)
landlord ไม่จำเป็น ชื่อเจ้าของที่ดิน ข้อความวิกิ (ใส่ลิงก์ได้)
owner ไม่จำเป็น ชื่อเจ้าของสิ่งก่อสร้าง ข้อความวิกิ (ใส่ลิงก์ได้)
cost ไม่จำเป็น ค่าก่อสร้าง ข้อความวิกิ (ใส่ลิงก์ได้)
floor_area ไม่จำเป็น พื้นที่พื้นรวมของอาคาร แสดงเป็นตัวเลข สำหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดให้ใช้ {{convert}} ในส่วนนี้
top_floor ไม่จำเป็น ลำดับที่ของชั้นดาดฟ้า แสดงเป็นค่าตัวเลข
floor_count ไม่จำเป็น จำนวนชั้นทั้งหมด แสดงเป็นค่าตัวเลข
awards ไม่จำเป็น รายชื่อรางวัลควรผ่านเกณฑ์ความโดดเด่นของบทความโดยไม่เปลี่ยนทางไปบทความอื่น ลิงก์สีแดง เป็นที่ยอมรับหากความโดดเด่นของรางวัลสามารถตรวจสอบได้และมีเหตุผลที่จะคาดหวังว่าบทความอาจจะมีขึ้นในอนาคต มาตรฐานนี้ป้องกันไม่ให้ส่วนรางวัลในกล่องข้อมูลกลายเป็นแหล่งรวมข้อมูลจิปาถะ
ren_awards ไม่จำเป็น รายชื่อรางวัลควรผ่านเกณฑ์ความโดดเด่นของบทความโดยไม่เปลี่ยนทางไปบทความอื่น ลิงก์สีแดง เป็นที่ยอมรับหากความโดดเด่นของรางวัลสามารถตรวจสอบได้และมีเหตุผลที่จะคาดหวังว่าบทความอาจจะมีขึ้นในอนาคต มาตรฐานนี้ป้องกันไม่ให้ส่วนรางวัลในกล่องข้อมูลกลายเป็นแหล่งรวมข้อมูลจิปาถะ
parking ไม่จำเป็น จำนวนที่จอดรถ
url ไม่จำเป็น ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น {{URL|url.com.au}}
embedded ไม่จำเป็น ใส่กล่องข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น {{Infobox designation list}} และ {{Infobox nrhp}} ใส่เป็นแม่แบบ
references ไม่จำเป็น เชิงอรรถและการอ้างอิงเพื่อหาข้อมูลภายในกล่องข้อมูล ข้อความวิกิ (ใส่ลิงก์ได้)

หมายเหตุ: อย่าลิงก์ไปยังบทความมากกว่า 1 บทความในกล่องข้อมูล

highest_region ไม่จำเป็น
highest_reflabel ไม่จำเป็น แทนที่ป้ายอ้างอิงเริ่มต้นชื่อ 'สถานะตึกที่สูงที่สุด', ชี้ไปที่การอ้างอิงที่มีเครื่องหมาย {{note label|that label}}.
highest_prev ไม่จำเป็น
highest_start ไม่จำเป็น
highest_end ไม่จำเป็น
highest_next ไม่จำเป็น

แผนที่และพิกัด แก้

ปกติแล้วไม่จำเป็นต้องใช้พารามิเตอร์ coordinates=

 • อาจระบุละติจูดและลองจิจูดของสิ่งปลูกสร้างได้ดังนี้
  • ใช้แบบองศาทศนิยม ใช้ latitude= and longitude= OR
  • ใช้แบบ องศา/ลิปดา/พิลิปดา ใช้ latd=, latm=, lats=, latNS=, longd=, longm=, longs=, and longEW=.
 • เพื่อแสดงพิกัดที่ด้านบนของหน้า ใช้ coordinates_display= เพื่อเป็นค่าที่ไม่ว่างเปล่า มิฉะนั้นพิกัดจะปรากฏในกล่องข้อมูลเท่านั้น
 • สำหรับ ISO 3166-1 alpha-2 หรือ ISO 3166-2 รหัสภูมิภาคจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ location_country=
  • เพื่อแทนที่ค่าอัตโนมัติ ใช้พารามิเตอร์ iso_region=

ข้อดีอย่างหนึ่งของการละเว้นพารามิเตอร์ coordinates= คือจะสามารถแสดง {{Location map}} โดยไม่ต้องกำหนดพิกัดเพิ่มอีก

{{กล่องข้อมูล สิ่งก่อสร้าง
...
| coordinates     = <!-- ใช้แม่แบบ {{Coord}} หากไม่มีการใช้แผนที่ ให้เว้นไว้หากต้องการแสดงแผนที่ -->
| coordinates_display = <!-- อย่าเว้นไว้ เพื่อแสดงพิกัดที่ด้านบนของหน้า -->
| iso_region     = <!-- เพื่อแทนที่รหัสภูมิภาคที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ -->
| map_type      = <!-- ที่ตั้งสำหรับ {{tl|Location map}} -->
| map_alt       = <!-- ข้อความสำรองสำหรับรูปภาพแผนที่ ดูรายละเอียดที่ WP:ALT -->
| map_caption     = <!-- ข้อความที่จะแสดงด้านล่างแผนที่ หากไม่ระบุพารามิเตอร์คำบรรยายภาพจะเป็น "ข้อความเครื่องหมาย (ชื่อแผนที่ที่ตั้ง)" -->
| relief       = <!-- ค่าที่ไม่ใช่การเว้นว่างใด ๆ (yes, 1, ฯลฯ) จะทำให้แม่แบบแสดงภาพรายละเอียดของแผนที่ได้มากขึ้น (ถ้ามี) -->
...
}}
พารามิเตอร์ที่จะระบุพิกัดภูมิศาสตร์ในรูปแบบองศา, ลิปดาและพิลิปดา:
{{กล่องข้อมูล สิ่งก่อสร้าง
...
| latd  = <!-- ''ละติจูด'' องศา -->
| latm  = <!-- ''ละติจูด'' ลิปดา -->
| lats  = <!-- ''ละติจูด'' พิลิปดา -->
| latNS = <!-- ละติจูด: S=ใต้, N=เหนือ (ค่าเริ่มต้น) -->
| longd = <!-- ''ลองจิจูด'' องศา -->
| longm = <!-- ''ลองจิจูด'' ลิปดา -->
| longs = <!-- ''ลองจิจูด'' พิลิปดา -->
| longEW = <!-- ลองจิจูด: W=ตะวันตก, E=ตะวันออก (ค่าเริ่มต้น) -->
...
}}
พารามิเตอร์ที่จะระบุพิกัดภูมิศาสตร์ในรูปแบบองศาทศนิยม:
{{กล่องข้อมูล สิ่งก่อสร้าง
...
| latitude = <!-- ''ละติจูด'' (รูปแบบทศนิยม ป้อนตัวเลขลบสำหรับละติจูดใต้) -->
| longitude = <!-- ''ลองจิจูด'' (รูปแบบทศนิยม ป้อนตัวเลขลบสำหรับลองจิจูดตะวันตก) --> 
...
}}

หมายเหตุ: พิกัดในองศาทศนิยมมีความไวต่อช่องว่างพิเศษในพารามิเตอร์:

 • ผิด: | longitude = - 123.45
 • ถูก: | longitude = -123.45

Microformat แก้

button to indicate the presence of a Geo microformat
button to indicate the presence of a Geo microformat

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

hCard uses HTML classes including:

 • "adr"
 • "county-name"
 • "fn"
 • "label"
 • "locality"
 • "nickname"
 • "note"
 • "org"
 • "vcard"

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes hCard uses HTML classes including:

 • "geo"
 • "latitude"
 • "longitude"

Please do not rename or remove these classes.


TemplateData แก้

This template may be used to summarise information about a building. See template documentation for more information.

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
namename

Name of building

สตริงจำเป็น
Native namenative_name

Name of building in native language

สตริงเลือกได้
Native name languagenative_name_lang

ISO 639-2 code

สตริงเลือกได้
Former namesformer_names

Former names

สตริงเลือกได้
Alternate namesalternate_names

Alternate names

สตริงเลือกได้
statusstatus

useful to show the construction status of new buildings. The keywords to the right can be used to produce the appropriate colored status:

สตริงเลือกได้
imageimage

Image of the building

สตริงเลือกได้
Image textimage_alt

Text to display if image cannot be shown

สตริงเลือกได้
Image sizeimage_size

Image size

จำนวนเลือกได้
captioncaption

Caption for image

สตริงเลือกได้
locationlocation

Location of the building

สตริงเลือกได้
addressaddress

Address of the building

สตริงเลือกได้
location_townlocation_town

Settlement where the building is located

สตริงเลือกได้
location_countrylocation_country

Country where the building is located

สตริงเลือกได้
iso_regioniso_region

ISO region code where the building is located

สตริงเลือกได้
coordinates_formatcoordinates_format

coordinates_format

สตริงเลือกได้
latitude (decimal)latitude

latitude

สตริงเลือกได้
longitude (decimal)longitude

longitude

สตริงเลือกได้
coordinatescoordinates

coordinates

สตริงเลือกได้
Latitude degreeslatd

Geographic coordinates of location.

สตริงเลือกได้
Latitude minuteslatm

Geographic coordinates of location

สตริงเลือกได้
Latitude secondslats

Geographic coordinates of location

สตริงเลือกได้
Latitude N/SlatNS

Geographic coordinates of location

สตริงเลือกได้
Longitude degreeslongd

Geographic coordinates of location

สตริงเลือกได้
Longitude minuteslongm

Geographic coordinates of location

สตริงเลือกได้
Longitude E/WlongEW

Geographic coordinates of location

สตริงเลือกได้
coordinates_displaycoordinates_display

Option for {{coord}}

สตริงเลือกได้
groundbreaking_dategroundbreaking_date

Date of the formal ground breaking, if any

สตริงเลือกได้
start_datestart_date

Date building construction started

สตริงเลือกได้
completion_datecompletion_date

Completion date of construction if know

สตริงเลือกได้
opened_dateopened_date

Date of opening

สตริงเลือกได้
inauguration_dateinauguration_date

Inauguration date if know

สตริงเลือกได้
demolition_datedemolition_date

Date building was demolished

สตริงเลือกได้
destruction_datedestruction_date

Date building was destroyed, generally by a natural event or war

สตริงเลือกได้
architectarchitect

Name of original architect

สตริงเลือกได้
landlordlandlord

Name of current landlord

สตริงเลือกได้
ownerowner

Name(s) of current owner(s)

สตริงเลือกได้
costcost

Construction cost

สตริงเลือกได้
floor_areafloor_area

Gross floor area of the building, expressed as a numerical value

สตริงเลือกได้
top_floortop_floor

Number of the highest floor expressed as a numerical value

สตริงเลือกได้
floor_countfloor_count

Number of floors expressed as a numerical value

สตริงเลือกได้
awardsawards

listed awards should meet the notability criteria for its own non-redirectarticle in the English Wikipedia. Red-linked entries are acceptable if the award's notability is verifiable, and it is reasonable to expect an article could be forthcoming in the future. This standard prevents the infobox award section from becoming an indiscriminate list.

สตริงเลือกได้
ren_awardsren_awards

listed awards should meet the notability criteria for its own non-redirectarticle in the English Wikipedia. Red-linked entries are acceptable if the award's notability is verifiable, and it is reasonable to expect an article could be forthcoming in the future. This standard prevents the infobox award section from becoming an indiscriminate list.

สตริงเลือกได้
parkingparking

parking

สตริงเลือกได้
urlurl

URL

สตริงเลือกได้
embeddedembedded

Embed another infobox with such capability like {{designation list}} and {{infobox NRHP}}

สตริงเลือกได้
referencesreferences

Footnotes and citations for information within infobox

สตริงเลือกได้
highest_regionhighest_region

สตริงเลือกได้
highest_reflabelhighest_reflabel

Override the default reference label 'talleststatus', pointing to the reference marked with {{note label|thatlabel}}.

สตริงเลือกได้
highest_prevhighest_prev

สตริงเลือกได้
highest_starthighest_start

สตริงเลือกได้
highest_endhighest_end

สตริงเลือกได้
highest_nexthighest_next

สตริงเลือกได้
map_typemap_type

map_type

สตริงเลือกได้
map_altmap_alt

Text to display if the map image cannot be shown

สตริงเลือกได้
Map captionmap_caption

map caption

สตริงเลือกได้
reliefrelief

relief

สตริงเลือกได้
altitudealtitude

altitude

สตริงเลือกได้
building_typebuilding_type

building_type

สตริงเลือกได้
architectural_stylearchitectural_style

architectural_style

สตริงเลือกได้
structural_systemstructural_system

structural_system

สตริงเลือกได้
ren_costren_cost

ren_cost

สตริงเลือกได้
clientclient

client

สตริงเลือกได้
current_tenantscurrent_tenants

current_tenants

สตริงเลือกได้
renovation_daterenovation_date

renovation_date

สตริงเลือกได้
heightheight

height

สตริงเลือกได้
architecturalarchitectural

architectural

สตริงเลือกได้
tiptip

tip

สตริงเลือกได้
antenna_spireantenna_spire

antenna_spire

สตริงเลือกได้
roofroof

roof

สตริงเลือกได้
observatoryobservatory

observatory

สตริงเลือกได้
other_dimensionsother_dimensions

other_dimensions

สตริงเลือกได้
seating_typeseating_type

seating_type

สตริงเลือกได้
seating_capacityseating_capacity

seating_capacity

สตริงเลือกได้
elevator_countelevator_count

elevator_count

สตริงเลือกได้
architecture_firmarchitecture_firm

architecture_firm

สตริงเลือกได้
structural_engineerstructural_engineer

structural_engineer

สตริงเลือกได้
services_engineerservices_engineer

services_engineer

สตริงเลือกได้
civil_engineercivil_engineer

civil_engineer

สตริงเลือกได้
other_designersother_designers

other_designers

สตริงเลือกได้
quantity_surveyorquantity_surveyor

quantity_surveyor

สตริงเลือกได้
main_contractormain_contractor

main_contractor

สตริงเลือกได้
designationsdesignations

designations

สตริงเลือกได้
ren_architectren_architect

Architect for the building's renovation

สตริงเลือกได้
ren_firmren_firm

Company that renovated the building

สตริงเลือกได้
ren_str_engineerren_str_engineer

Structural engineer for the building's renovation

สตริงเลือกได้
ren_serv_engineerren_serv_engineer

Service engineer for the building's renovation

สตริงเลือกได้
ren_civ_engineerren_civ_engineer

Civil engineer for the building's renovation

สตริงเลือกได้
ren_oth_designersren_oth_designers

Other designers for the building's renovation

สตริงเลือกได้
ren_qty_surveyorren_qty_surveyor

Quantity surveyor for the building's renovation

สตริงเลือกได้
roomsrooms

How many rooms the building has

จำนวนเลือกได้

หมวดหมู่ติดตาม แก้

ดูเพิ่ม แก้