แม่แบบ:กล่องข้อมูล เขื่อน

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วิธีใช้ แก้

 
{{กล่องข้อมูล เขื่อน
| ชื่อ =
| ภาพ =
| ชื่อทางการ =
| กั้น =
| อ่างเก็บน้ำ =
| ที่ตั้ง =
| ลักษณะเขื่อน =
| ยาว =
| สูง =
| กว้าง =
| เริ่ม =
| เปิด =
| ปิด =
| งบ =
| ความจุ_อ่าง =
| พื้นที่_อ่าง =
| พื้นที่_ผิว =
| ช่องถนน =
| กว้าง_สะพาน =
| จราจร_สะพาน =
| ค่าผ่าน_สะพาน =
| รหัสสะพาน =
| map_image =
| map_width =
| map_cue =
| map_text =
| coordinates =
| extra =
}} 

ดูเพิ่ม แก้