แม่แบบ:กล่องข้อมูล ศูนย์ประชุม

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งาน

แก้
{{{name}}}
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}|{{{logo_alt}}}]]
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{image_alt}}}|{{{image_alt}}}]]
{{{image_caption}}}
[[File:{{{image2}}}|{{{image2_size}}}|alt={{{image2_alt}}}|{{{image2_alt}}}]]
{{{image2_caption}}}
[[File:{{{image_map}}}|{{{map_size}}}|alt={{{map_alt}}}|{{{map_alt}}}]]
{{{map_caption}}}
แผนที่
ที่อยู่{{{address}}}
ที่ตั้ง{{{location}}}
พิกัด0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0
เจ้าของ{{{owner}}}
ผู้ดำเนินการ{{{operator}}}
เริ่มสร้าง{{{built}}}
สถาปนิก{{{architect}}}
เปิดใช้งาน{{{opened}}}
พิธีเปิด{{{inaugurated}}}
ปรับปรุง{{{renovated}}}
ต่อเติม{{{expanded}}}
ปิด{{{closed}}}
ทำลาย{{{demolished}}}
งบประมาณในการก่อสร้าง
{{{construction_cost}}}
ชื่อเดิม{{{former_names}}}
ที่นั่งแบบห้องเรียน
{{{classroom_cap}}}
ที่นั่งแบบห้องประชุม
{{{meeting_cap}}}
ห้องจัดเลี้ยง/ห้องบอลรูม{{{banquets}}}
ที่นั่งแบบโรงละคร
{{{theatre}}}
พื้นที่ปิดล้อม
พื้นที่ทั้งหมด{{{total_space}}}
พื้นที่โถงนิทรรศการ{{{exhibit}}}
ห้องประชุมย่อย{{{breakout}}}
ห้องบอลรูม{{{ballroom}}}
ที่จอดรถ{{{parking}}}
ที่จอดรถจักรยาน
{{{bicycle}}}
ขนส่งมวลชน{{{publictransit}}}
การใช้งาน
{{{tenants}}}
เว็บไซต์
{{{website}}}
รูปแบบเต็ม
{{กล่องข้อมูล ศูนย์ประชุม
| name       = 
| logo       = 
| logo_size     = 
| logo_alt     = 
| image       = 
| image_size    = 
| image_alt     = 
| image_caption   = 
| image2      = 
| image2_size    = 
| image2_alt    = 
| image2_caption  = 
| image_map     = 
| map_dot_label   = 
| map_type     = 
| map_alt      = 
| map_caption    = 
| map_size     = 
| address      = 
| location     = 
| coordinates    = <!-- {{Coord|}} -->
| owner       = 
| operator     = 
| built       = 
| architect     = 
| inaugurated    = 
| opened      = 
| renovated     = 
| expanded     = 
| closed      = 
| demolished    = 
| construction_cost = 
| former_names   = 
| classroom_cap   = 
| meeting_cap    = 
| banquets     = 
| theatre      = 
| total_space    = 
| exhibit      = 
| breakout     = 
| ballroom     = 
| parking      = 
| bicycle      = 
| publictransit   = 
| tenants      = 
| website      = 
}}

Parameters

แก้
Parameter Explanation
name Insert the name of the convention center
logo Logo of the facility
image Insert an image link in the form: Example.jpg.
image_size Image width in pixels. Default is 250px.
image_alt See WP:Alternative text for images.
image_caption Insert a caption for the stadium image
address Insert the venue's address, city, state/province, country
location Insert the venue's city, state/province, country Note:The location and address are not always the same
coordinates Insert the geographical coordinates, using {{coord}}. Example:{{coord|12|34|12|N|45|33|45|W|type:landmark_region:US|format=dms}}
owner Insert the name(s) of the center's owner(s)
NOTE: Do not confuse this field with the center's sponsor. For example, Toyota Pavilion at Montage Mountain in not owned by Toyota.
operator Insert the name(s) of the center's operator or management company, e.g. SMG
built Insert a date range of when the venue was under construction
inaugurated Insert the date when it was officially inaugurated
renovated Insert the date when it was renovated
expanded Insert the date when it was expanded
opened Insert the date when it opened
closed Insert the date when it was closed
demolished Insert the date when it was demolished
construction_cost Insert the construction cost of the venue
former_names Insert the venue's former name(s) in the following format:

FormerName (Year–Year)

classroom_cap The seating capacity for classes. If multiple rooms list range like 43-975.
meeting_cap The seating capacity for meetings. If multiple rooms list range like 43-975.
banquets The seating capacity for banquets. If multiple rooms list range like 43-975.
theatre The seating capacity for the theatre. If multiple theatres list range like 43-975.
total space The total space using {{convert}}.
exhibit The floor space of exhibit hall(s) using {{convert}}.
breakout The floor space of breakout/meeting rooms using {{convert}} and/or number of meeting rooms (10 rooms).
ballroom The floor space of the ballroom(s) using {{convert}} and/or number of ballrooms (10 rooms).
parking Information on center's parking facilities.
bicycle Information on center's bicycle facilities.
publictransit The nearest public transport stop.
Example: [[Roosevelt/State (CTA)|Roosevelt Station]]
website Insert link to the convention center's official website in the following format: {{URL|example.com}}

Map and coordinates

แก้

Mapframe map

แก้

แม่แบบ:Infobox mapframe/doc/parameters

Location map

แก้

See {{coord}} for details on how to modify the display of coordinates.

{{กล่องข้อมูล ศูนย์ประชุม
...
| coordinates     = <!-- Template {{Coord}} if map is not used; empty if map is displayed. -->
| map_type      = <!-- Location name used for Template:Location map -->
| map_alt       = <!-- Alternative text for map image, see WP:ALT for details -->
| map_caption     = <!-- Text to be displayed below map; for no caption enter "map_caption="; if the parameter is omitted then the caption will be "Marker text (location map name)" -->
| relief       = <!-- Any non-blank value (yes, 1, etc.) will cause the template to display a relief map image, where available. -->
...
}}
ประเภทแผนที่
แก้

รายชื่อแม่แบบที่มีแผนที่ที่อาจนำไปใช้ได้:

รายชื่อมอดูลที่มีแผนที่ที่อาจนำไปใช้ได้:

TemplateData

แก้
ด้านล่างนี้คือข้อมูลแม่แบบ เอกสารกำกับสำหรับแม่แบบนี้ซึ่งถูกใช้งานโดยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพและเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ กล่องข้อมูล ศูนย์ประชุม (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

ไม่มีคำอธิบาย

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

This template prefers block formatting of parameters.

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
Namename

ชื่อศูนย์ประชุมในภาษาไทย

สตริงแนะนำ
Image image

The name of image file, such as Convention center.png or Logo.gif (do not include the File: or Image: prefix).

ชื่อหน้าแนะนำ
Image size image_size

The image width in pixels, i.e., 175 (defaults to 250 if not specified).

จำนวนเลือกได้
Image Alternativeimage_alt

Alternative text for the images.

สตริงเลือกได้
Captionimage_caption

Text displayed beneath the image. If left blank or omitted, a caption will not be displayed. This should only be used for photographs that require an explanation; it should be omitted for venue logos and may be omitted for building photographs.

สตริงเลือกได้
Address address

The venue's address, city, state/province, country.

สตริงแนะนำ
Locationlocation

The venue's city, state/province, country Note:The location and address are not always the same.

สตริงเลือกได้
Owner owner

Name(s) of the center's owner(s). NOTE: Do not confuse this field with the center's sponsor. For example, Toyota Pavilion at Montage Mountain in not owned by Toyota.

สตริงแนะนำ
Operator operator

Name(s) of the center's operator or management company.

สตริงเลือกได้
Built built

The date range when the structure was under construction, usually given in years.

บรรทัดเลือกได้
Inaugurated inaugurated

The date when it was officially inaugurated.

สตริงเลือกได้
Renovatedrenovated

The date when it was renovated.

สตริงเลือกได้
Expanded expanded

The date when it was expanded.

สตริงเลือกได้
Opened opened

The date when it was opened. Use {{start date}}.

สตริงแนะนำ
Closed closed

The date when it was closed. Use {{end date}}.

สตริงเลือกได้
Demolished demolished

The date it was demolished.

สตริงเลือกได้
Construction cost construction_cost

The construction cost of the venue.

สตริงเลือกได้
Former name(s) former_names

Any former names for the venue. Use the following format: FormerName (Year - Year).

สตริงเลือกได้
Classroom cap classroom_cap

The seating capacity for classes. If multiple rooms, list range like 43-975.

สตริงเลือกได้
Meeting Cap meeting_cap

The seating capacity for meetings. If multiple rooms, list range like 43-975.

สตริงเลือกได้
Banquets banquets

The seating capacity for banquets. If multiple rooms, list range like 43-975.

สตริงเลือกได้
Theatre theatre

The seating capacity for the theatre. If multiple theatres list range like 43-975.

สตริงเลือกได้
Total spacetotal space

The total space of the venue, use {{convert}}.

สตริงเลือกได้
Exhibit spaceexhibit

The total floor space of the exhibit hall(s), use {{convert}}.

สตริงเลือกได้
Breakout spacebreakout

The floor space of breakout/meeting rooms, using {{convert}} and/or number of meeting rooms.

สตริงเลือกได้
Ballroom space ballroom

The floor space of the ballroom(s), use {{convert}} and/or number of ballrooms.

สตริงเลือกได้
Parking parking

Information on center's parking facilities.

สตริงเลือกได้
Bicycle bicycle

Information on center's bicycle facilities.

สตริงเลือกได้
Public transit publictransit

The nearest public transport spot.

จำนวนเลือกได้
Website website

External link to the convention center's official website.

สตริงแนะนำ
Coordinatescoordinates

Latitude and Longitude of venue, specified using the {{Coord}} template

สตริงแนะนำ
Image Map image_map

The name of an image to use as a map, such as Airport_map.png (do not include the File: or Image: prefix).

ชื่อหน้าเลือกได้
Image Mapsizeimage_mapsize

The width to display the image map, in pixels. Just the number, no "px". If omitted or left empty, defaults to 250.

จำนวนเลือกได้
Image Map Alternative image_map_alt

Alt text for the image map. If left blank or omitted, this defaults to same text used in image_map_caption (or Location of {{{name}}} if no caption.

สตริงเลือกได้
Image Map Caption image_map_caption

Caption to display below the image map. If left blank or omitted, a caption will not be displayed.

สตริงเลือกได้
Pushpin Map pushpin_map

The name of a location map as per Template:Location map (eg. Indonesia or Russia). The coordinate field positions a pushpin mark and label on the map automatically.

สตริงเลือกได้
Pushpin Mapsize pushpin_mapsize

The width to display the pushpin map, in pixels. Just the number, without "px". If omitted or left empty, defaults to 250.

จำนวนเลือกได้
Pushpin Map Alternative pushpin_map_alt

Alt text for the pushpin map.

สตริงเลือกได้
Pushpin Map Caption pushpin_map_caption

Caption to display below the pushpin map. If left blank or omitted, a caption will not be displayed.

สตริงเลือกได้
Pushpin Relief pushpin_relief

Any non-blank value (yes, 1, etc.) will cause the template to display a relief map image, where available (see example 1). For additional information, see Template:Location map#Relief parameter.

สตริงเลือกได้
Pushpin Image pushpin_image

Name of an alternative map image, which must have the same edge coordinates as the location map template specified via pushpin_map.

ชื่อหน้าเลือกได้
Pushpin Labelpushpin_label

The text of the label to place next to the pushpin mark . The default is the value of the name parameter.

สตริงเลือกได้
Pushpin Label Positionpushpin_label_position

The position of the label on the pushpin map relative to the pushpin mark (see example 5). Valid values are left, right, top and bottom. This defaults to either left or right, depending on the coordinates of the marker and its position relative to the right border of the map image.

สตริงเลือกได้
Pushpin Mark pushpin_mark

The name of an image to display as the pushpin mark.

สตริงเลือกได้
Pushpin Marksizepushpin_marksize

The size of the mark in pixels.

จำนวนเลือกได้
architectarchitect

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
tenantstenants

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้

ไมโครฟอร์แมต

แก้
button to indicate the presence of a Geo microformat
button to indicate the presence of a Geo microformat

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

hCard uses HTML classes including:

 • "adr"
 • "county-name"
 • "fn"
 • "label"
 • "locality"
 • "nickname"
 • "note"
 • "org"
 • "vcard"

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes hCard uses HTML classes including:

 • "geo"
 • "latitude"
 • "longitude"

Please do not rename or remove these classes.


ดูเพิ่ม

แก้