แม่แบบ:กล่องข้อมูล สถานี

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบนี้อาจใช้กับสถานีขนส่งทางรถไฟ รถราง รถบัส และการขนส่งหลายรูปแบบ

การใช้งาน

แก้
{{{name}}}

{{{native_name}}}
{{{type}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{alt}}}|upright={{{image_upright}}}|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
ข้อมูลทั่วไป
ชื่ออื่น{{{other_name}}}
ที่ตั้ง{{{address}}} {{{borough}}} {{{country}}}
พิกัด0°N 0°E / 0°N 0°E / 0; 0
{{{grid_name}}}{{{grid_position}}}
ความสูง{{{elevation}}}
เจ้าของ{{{owned}}}
ผู้ให้บริการ{{{operator}}}
ผู้บริหาร{{{manager}}}
หน่วยงานขนส่ง{{{transit_authority}}}
สาย{{{line}}}
ระยะทาง{{{distance}}}
ชานชาลา{{{platforms}}}
ราง{{{tracks}}}
ผู้ให้บริการรถไฟ{{{train_operators}}}
สายรถโดยสารประจำทาง{{{bus_routes}}}
ป้ายรถโดยสารประจำทาง{{{bus_stands}}}
ผู้ให้บริการรถโดยสารประจำทาง{{{bus_operators}}}
การเชื่อมต่อ{{{connections}}}
โครงสร้าง
ประเภทโครงสร้าง{{{structure}}}
ความลึก{{{depth}}}
ระดับชานชาลา{{{levels}}}
ที่จอดรถ{{{parking}}}
สิ่งอำนวยความสะดวกจักรยาน{{{bicycle}}}
ทางเข้าออกสำหรับผู้พิการ{{{accessible}}}
สถาปนิก{{{architect}}}
รูปแบบสถาปัตยกรรม{{{architectural_style}}}
ข้อมูลอื่น
สถานะ{{{status}}}
รหัสสถานี{{{code}}}
รหัส IATA{{{iata}}}
เขตค่าโดยสาร{{{zone}}}
ประเภท{{{classification}}}
เว็บไซต์{{{website}}}
ประวัติ
เริ่มเปิดให้บริการ{{{opened}}}
เปิดให้บริการ{{{opening}}}
ปิดให้บริการ{{{closed}}}
สร้างใหม่{{{rebuilt}}}
ติดตั้งระบบไฟฟ้า{{{electrified}}}
ชื่อเดิม{{{former}}}
บริษัทเดิม{{{original}}}
ก่อนรวม{{{pregroup}}}
หลังรวม{{{postgroup}}}
ก่อนเป็นของรัฐ{{{prenational}}}
เหตุการณ์สำคัญ
{{{years}}}{{{events}}}
{{{years1}}}{{{events1}}}
{{{years11}}}{{{events11}}}
{{{years12}}}{{{events12}}}
ผู้โดยสาร
{{{pass_year}}}{{{passengers}}} Steady 0% ({{{pass_system}}})
อันดับ{{{pass_rank}}}
{{{mpassengers}}}
การเชื่อมต่อ
  {{{services}}}  
{{{other_services_header}}}
  {{{other_services}}}  
{{{other_services2_header}}}
  {{{other_services2}}}  
{{{embedded}}}
{{{nrhp}}}
แผนที่ทางเดินรถ
{{{route_map}}}
ที่ตั้ง
แผนที่
หมายเหตุ
{{{footnotes}}}

สถานีรถไฟ

แก้
{{กล่องข้อมูล สถานี
| name        = 
| name_lang      = 
| native_name     = 
| native_name_lang  = 
| symbol       = 
| symbol_location   = 
| type        = 
| image        = 
| alt         = 
| caption       = 
| other_name     = 
| address       = 
| borough       = 
| country       = 
| coordinates     = <!-- {{coord|latitude|N/S|longitude|E/W|display=inline,title}} -->
| grid_name      = 
| grid_position    = 
| elevation      = 
| owned        = 
| operator      = 
| manager       = 
| transit_authority  = 
| line        = 
| distance      = 
| platforms      = 
| tracks       = 
| train_operators   = 
| connections     = 
| structure      = 
| depth        = 
| levels       = 
| parking       = 
| bicycle       = 
| accessible     = 
| architect      = 
| architectural_style = 
| status       = 
| code        = 
| iata        = 
| zone        = 
| classification   = 
| website       = 
| opened       = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| opening       = 
| closed       = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| rebuilt       = 
| electrified     = 
| former       = 
| original      = 
| pregroup      = 
| postgroup      = 
| prenational     = 
| years        = 
| events       = 
| passengers     = 
| pass_system     = 
| pass_year      = 
| pass_percent    = 
| pass_rank      = 
| services      = 
| other_services   = 
| other_services_collapsible = 
| other_services_header = 
| other_services2   = 
| other_services2_collapsible = 
| other_services2_header = 
| footnotes      = 
| mapframe      = yes
| mapframe-custom   = {{Maplink|frame=yes|plain=yes|frame-align=center|frame-width=300|frame-height=180|zoom=12|type=point|marker=rail}}
}}

สถานีขนส่ง

แก้
{{กล่องข้อมูล สถานี
| name        = 
| name_lang      = 
| native_name     = 
| native_name_lang  = 
| symbol       = 
| symbol_location   = 
| type        = 
| image        = 
| alt         = 
| caption       = 
| other_name     = 
| address       = 
| borough       = 
| country       = 
| coordinates     = <!-- {{coord|latitude|N/S|longitude|E/W|display=inline,title}} -->
| grid_name      = 
| grid_position    = 
| elevation      = 
| owned        = 
| operator      = 
| manager       = 
| transit_authority  = 
| line        = 
| distance      = 
| bus_routes     = 
| bus_stands     = 
| bus_operators    = 
| connections     = 
| structure      = 
| depth        = 
| levels       = 
| parking       = 
| bicycle       = 
| accessible     = 
| architect      = 
| architectural_style = 
| status       = 
| code        = 
| iata        = 
| zone        = 
| classification   = 
| website       = 
| opened       = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| opening       = 
| closed       = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| rebuilt       = 
| former       = 
| original      = 
| pregroup      = 
| postgroup      = 
| prenational     = 
| years        = 
| events       = 
| passengers     = 
| pass_system     = 
| pass_year      = 
| pass_percent    = 
| pass_rank      = 
| services      = 
| other_services   = 
| other_services_collapsible = 
| other_services_header = 
| other_services2   = 
| other_services2_collapsible = 
| other_services2_header = 
| footnotes      = 
| mapframe      = yes
| mapframe-custom   = {{Maplink|frame=yes|plain=yes|frame-align=center|frame-width=300|frame-height=180|zoom=12|type=point|marker=bus}}
}}

พารามิเตอร์

แก้

คำอธิบาย

แก้

ชื่อ

แก้
name
name
name_lang
ISO 639-1 code or IETF language tag (for name); e.g. fr for French.
native_name
name in local language. If more than one, separate using {{Plain list}}
native_name_lang
ISO 639-1 code or IETF language tag (for native_name); e.g. fr for French. If more than one, use {{lang}} instead
other_name
current alternative name(s)
custom_header
custom header
mlanguage
insert a language module, e.g. {{Infobox Korean name}}. For best display results, set |child=yes.

สัญลักษณ์ประจำสถานี

แก้
symbol
Symbol reference of the primary operator or network; second parameter of {{Rail-interchange}}
symbol_location
The code of location of the station; first parameter of {{Rail-interchange}}
symboln
Symbol reference of a secondary operator or network; second parameter of {{Rail-interchange}} (symboln from 2 to 6)
symbol_locationn
The code of location of the station; first parameter of {{Rail-interchange}}. Not needed if identical to symbol_location (symbol_locationn from 2 to 6)

ภาพรวม

แก้
type
Transit system name and type of rail station (rapid transit, light rail, tram, commuter rail and/or regional rail); e.g. SEPTA rapid transit and tram station; Metrolink commuter rail station; San Diego Transit light rail station; RTA rapid transit station
style
Refers to an external 'style' template (see external style template for details). Leave blank if you do not have this.
image
Image of the station
image_upright
Adjust the size of the image as a ratio
alt
Image alt text; see WP:ALT
caption
Caption to be placed under the image of the station
address
Street address of the station
borough
Country administrative subdivisions
country
Country; this is displayed inline and used with {{coord}} when present. Must be in a format recognized by {{ISO 3166 code}}.
coordinates
Geographic coordinates. Use {{coord}} with display=inline,title; for example: {{coord|dd|mm|ss|N/S|dd|mm|ss|E/W|display=inline,title}}. (See the {{Coord}} documentation for more information.) type:railwaystation is automatically added, unless a different type is specified in the optional unnamed parameter after the coordinate values.
grid_name
Name of regional grid
grid_position
Position on regional grid (typically using a regional grid template)
elevation
MSL elevation
owned
Station owner name
operator
Station operator name, if different from manager
manager
Station manager name, if different from operator
transit_authority
Local transit authority
line
List of lines (physical infrastructure) that the station is on. Use {{Plainlist}}. Named services should go below. Alias is lines.
distance
The distance from a set point on the line, to this station
platforms
Information on the type of platform(s) at the station, alias is platform.
tracks
Number of tracks at the station
train_operators
List of train operating companies (TOCs) that serve the station. Use {{Plainlist}}
bus_routes
number of bus routes serving the station
bus_stands
number of bus stands at the station
bus_operators
bus operators serving the station
connections
Connecting services that serve the station such as bus

โครงสร้าง

แก้
structure
Type of station structure (underground, at-grade, or elevated)
depth
The depth of the primary platform below ground level
levels
Number of levels of platforms at the station (use only if more than one exists; mezzanine/entrance levels are not included)
parking
Information on station's parking facilities
bicycle
Information on station's bicycle facilities
accessible
Whether the station is accessible to all, e.g. an elevator to platforms
architect
Architect of the station
architectural_style
Architectural style, e.g. Baroque

ข้อมูลอื่น ๆ

แก้
status
Generic station status field, e.g. Unstaffed
code
Agency station code (used on tickets/reservations, etc.)
iata
IATA airport code
zone
Fare zone station is located in
classification
Station national classification
website
Web address of the station; use {{URL}}
footnotes
General footnotes

ประวัติ

แก้
opened
Date station originally opened
opening
Date station will be opening, if not open yet
closed
Date station closed, either temporarily or permanently, along with reason for closing (for presently closed stations only)
rebuilt
Date station last received a rebuild
electrified
Date station was electrified, if not previously at date of opening
former
Previous station name(s)
original
Original company name
pregroup
For UK stations: pre-grouping company name (before 1922 for Great Western Railway group, before 1923 for other groups)
postgroup
For UK stations: post-grouping company name (period 1922/1923 to 1947)
prenational
Pre-nationalisation for non-UK stations
years
Date or year of an event (continue with yearsn from 1 to 12)
events
Event that occurred on that date (continue with eventsn from 1 to 12)

การจราจร

แก้
passengers
Number of passengers using the station. In the reference, please make it clear if this figure is per day, per year, etc.
pass_system
System the passengers are using
pass_year
Year passenger information was gathered
pass_percent
Percentage increase or decrease in usage
pass_rank
Rank by passenger traffic of the station compared to total number of stations within the system, e.g. 115 out of 421
mpassengers
Allows display of multiple passenger totals using {{Rail pass box}}

บริการ

แก้
services
Allows inclusion of the Template:Adjacent stations boxes for named services.
services_collapsible
If set to 1, yes or collapsible, makes the boxes hidden (by default) in a dropdown and adds a show/hide button to the Services header

บริการอื่น ๆ

แก้
other_services
Allows inclusion of the Template:Adjacent stations boxes for additional services. Goes up to other_services2.
other_services_collapsible
If set to 1, yes or collapsible, makes the boxes hidden (by default) in a dropdown and adds a show/hide button to the Services header. Goes up to other_services2_collapsible.
other_services_header
Set the header of this section (defaults to Other services). Goes up to other_services2_header.

ที่ตั้ง

แก้
map_type, map_overlay, AlternativeMap, map_alt, map_caption, map_size, map_dot_label, map_label_position
Allows inclusion of an image of the station location on a map (see map and coordinates for details)
route_map
Allows inclusion of route diagram
map_state
Determines route map state ("expanded" or "collapsed").

แผนที่และพิกัด

แก้
 • The location map uses the value of the |coordinates= parameter. It was previously necessary to use individual parameters for latitude and longitude, but the format was obsoleted by an RfC in August 2016 (see Help:Coordinates in infoboxes).
 • The ISO 3166-1 alpha-2 or ISO 3166-2 region code can often be determined automatically, based on the country= and borough= parameters. This can be overridden by specifying region:XX or region:XX-ABC in the unnamed parameter after the coordinate values.
{{Infobox station
...
| coordinates     = <!-- {{Coord}} template -->
| map_type      = <!-- Location from Location map. -->
| map_overlay     = <!-- Overlay image file name, to be placed on top of the main map. Should have the same border coordinates. -->
| AlternativeMap   = <!-- Alternative map file name (changes background map, border coordinates are determined based on the map name); this is only recommended for use in templates. -->
| map_alt       = <!-- Alternative text for map image, see [[WP:ALT]] -->
| map_caption     = <!-- Map caption; for no caption leave it blank; if the parameter is omitted then the caption will be "Marker text (location map name)" -->
| map_size      = <!-- Width of map -->
| map_dot_label    = <!-- Text to be displayed next to dot on map image -->
| map_label_position = <!-- Override automatic label positioning; valid values are left, right, top, bottom, or none -->
...
}}

Mapframes

แก้

This template supports mapframes. Parameter instructions:

แม่แบบ:Infobox mapframe/doc/parameters

External style template

แก้

An external style template may be used to allow the modification of display parameters. This can be the same template that is used in conjunction with Template:S-line, but may be a different template. The |style= parameter is used to specify the name of the template where the styling is defined; the template's name must end with the word "style", but this word must be omitted from the |style= parameter. For example, |style=DB-IC will use the {{DB-IC style}} template.

Parameter Description
name_format Formatting the station name in Infobox station
thcolor Font color for table headings in Infobox station
thbgcolor Background color for table headings in Infobox station

For systems which have an Adjacent stations module defined the |style2= parameter may be used to specify a sub-style within that system. For example, |style2=Amtrak old used with |style=Amtrak will return the pre-Acela Amtrak heritage colors from Module:Adjacent stations/Amtrak.

Embedding other infoboxes

แก้

The |embedded= or |nrhp= parameters can be used to embed another infobox with such capability like {{infobox designation list}} and {{infobox NRHP}}.

พารามิเตอร์เก่า

แก้

ล้าสมัย / ไม่รองรับ

แก้

The following parameters have been obsoleted and will no longer function:

 • baggage_check – Whether bags can be checked
 • facilities – generic facilities parameter; use more specific parameters where possible
 • gates – Type (or presence) of ticket barriers/ gates
 • image_size – Size in pixels of the image of the station
 • local_authority – Local authority or council covering the station
 • map
 • map dot label
 • Melway
 • pte
 • reopened
 • reopening
 • smartcardname – name of any smartcard(s) that are or will be available at the station
 • smartcardstatus – "Yes" if smart card is available, or a date (or other information) if available in the future (see Union (TTC) for an example)
 • station_type
 • travelcentre – Whether there is a travel advice centre
 • iso_region

เลิกใช้

แก้

The following parameters are deprecated and may be removed in the future:

 • ADA – If any text is placed here a universal symbol for accessibility will appear
 • map_image – Allows inclusion of an image of the station location on a map (only use when a mapframe or a location map is not appropriate).

ตัวอย่าง

แก้

This first example shows the infobox of Sinanju Station with the Korean names:

Sinanju Ch'ŏngnyŏn Station
ชื่อเกาหลี
ฮันกึล
신안주청년역
ฮันจา
อาร์อาร์Sinanju-cheongnyeonyeok
เอ็มอาร์Sinanju-ch'ŏngnyŏnyŏk
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้งAnju, South Pyongan Province North Korea
สายP'yŏngŭi Line
Kaech'ŏn Line
{{Infobox station 
| name     = Sinanju Ch'ŏngnyŏn Station
| mlanguage   = {{Infobox Korean name|child=yes
 | hangul    = 신안주청년역
 | hanja     = {{linktext||||||}}
 | mr      = Sinanju-ch'ŏngnyŏnyŏk
 | rr      = Sinanju-cheongnyeonyeok
}}
| image     = Sinanju Chongnyon Station.jpg
| caption    = 
| borough    = [[Anju, South Pyongan|Anju]], [[South Pyongan Province]]
| country    = North Korea
| coordinates  = 
| line     = [[Pyongui Line|P'yŏngŭi Line]]<br />[[Kaechon Line|Kaech'ŏn Line]]
}}

This second example from the Paso Robles station article uses {{Adjacent stations}} in the |services= parameter, and the external style template:

Paso Robles, CA
Paso Robles train station in 2012
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง800 Pine Street
Paso Robles, California 93446
พิกัด35°37′22″N 120°41′16″W / 35.6227°N 120.6878°W / 35.6227; -120.6878
เจ้าของCity of Paso Robles
สายCoast Line
ชานชาลา1 side platform
ราง1
การเชื่อมต่อAmtrak Thruway Motorcoach, RTA Route 9, Paso Express, MST Route 83, Orange Belt Stages
ข้อมูลอื่น
รหัสสถานีPRB
ประวัติ
บริษัทเดิมSouthern Pacific
ผู้โดยสาร
201512,149 เพิ่มขึ้น 0.69% (Amtrak)
การเชื่อมต่อ
ข้อผิดพลาด Lua ใน มอดูล:Adjacent_stations บรรทัดที่ 191: attempt to index field '?' (a nil value)
Former services
ข้อผิดพลาด Lua ใน มอดูล:Adjacent_stations บรรทัดที่ 191: attempt to index field '?' (a nil value)
ที่ตั้ง
แผนที่
{{Infobox station
 | style     = Amtrak
 | name      = Paso Robles, CA
 | image     = Paso Robles Train Station.jpg
 | caption    = Paso Robles train station in 2012
 | address    = 800 Pine Street<br />[[Paso Robles, California]] 93446
 | coordinates  = {{coord|35.6227|-120.6878|region:US-CA|display=inline}}
 | mapframe    = yes
 | mapframe-zoom = 14
 | line      = [[Coast Line (UP)|Coast Line]]<!-- the physical "line" is not the same as "services" which are detailed below -->
 | connections  = [[Amtrak Thruway Motorcoach]], [[San Luis Obispo Regional Transit Authority|RTA]] Route 9, [[List of small Southern California transit agencies#Paso Express|Paso Express]], [[Monterey Salinas Transit|MST]] Route 83, [[Orange Belt Stages]]
 | platform    = 1 [[side platform]]
 | tracks     = 1
 | passengers   = 12,149
 | pass_year   = 2015
 | pass_percent  = 0.69
 | pass_system  = Amtrak
 | original    = [[Southern Pacific]]
 | code      = PRB
 | owned     = City of Paso Robles 
 | services    = {{Adjacent stations|system=Amtrak|line=Coast Starlight|left=Salinas|right=San Luis Obispo|to-left=Seattle|to-right=Los Angeles}}
 | other_services_header = Former services
 | other_services_collapsible = yes
 | other_services = {{Adjacent stations|system1=Southern Pacific Railroad|line1=Coast Line|left1=Wellsona|right1=Atscadero}}
}}

Microformat

แก้
button to indicate the presence of a Geo microformat
button to indicate the presence of a Geo microformat

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

hCard uses HTML classes including:

 • "adr"
 • "county-name"
 • "fn"
 • "label"
 • "locality"
 • "nickname"
 • "note"
 • "org"
 • "vcard"

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes hCard uses HTML classes including:

 • "geo"
 • "latitude"
 • "longitude"

Please do not rename or remove these classes.


หมวดหมู่ติดตาม

แก้

ข้อมูลแม่แบบ

แก้
คู่มือการใช้งานข้อมูลแม่แบบที่ใช้โดยเครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพและเครื่องมืออื่น ๆ

ข้อมูลแม่แบบสำหรับ กล่องข้อมูล สถานี (ยังไม่มีการตรวจสอบ)

Displays an infobox for a rail, bus, tram or intermodal station.

พารามิเตอร์แม่แบบ[แก้ไขข้อมูลแม่แบบ]

แม่แบบนี้มีการจัดรูปแบบที่กำหนดเอง

พารามิเตอร์คำอธิบายชนิดสถานะ
Namename

Name of the station

สตริงแนะนำ
Name languagename_lang

ISO 639-1 code (for name)

สตริงเลือกได้
Native namenative_name

Name in local language

สตริงเลือกได้
Native name languagenative_name_lang

ISO 639-1 code (for native_name)

สตริงเลือกได้
Alternative name(s)other_name

Current alternative name(s)

สตริงเลือกได้
Style templatestyle

Refers to an external 'style' template

สตริงเลือกได้
Style templatestyle2

Refers to an external 'style' template

สตริงเลือกได้
Custom headercustom_header cta_header

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Symbolsymbol

Symbol reference of the primary operator or network

สตริงเลือกได้
Symbol Locationsymbol_location

The code of location of the station

สตริงเลือกได้
Typetype

Transit system name and type of rail station (rapid transit, light rail, tram, commuter rail and/or regional rail)

ตัวอย่าง
Southeastern Pennsylvania Transportation Authority|SEPTA rapid transit and tram station; Metrolink (California)|Metrolink commuter rail station; San Diego Transit light rail station; Greater Cleveland Regional Transit Authority|RTA rapid transit station
สตริงเลือกได้
Imageimage

Image of the station

ไฟล์เลือกได้
image_uprightimage_upright

Can be used to adjust the size of the image as a ratio

สตริงเลือกได้
altalt

Image alt text; see WP:ALT

สตริงเลือกได้
Captioncaption image_caption

Caption to be placed under the image of the station

สตริงเลือกได้
mlanguagemlanguage

Can be used to insert a language module

ตัวอย่าง
{{Infobox Korean name}}
แม่แบบเลือกได้
Addressaddress

Street address of the station

สตริงแนะนำ
Administrative subdivisionborough

Country administrative subdivision or borough

สตริงเลือกได้
Countrycountry

Country where station is located

สตริงเลือกได้
Coordinatescoordinates

Geographic coordinates, using {{coord}}

แม่แบบเลือกได้
Elevationelevation

Elevation above mean sea level

สตริงเลือกได้
Ownedowned

Station owner name

สตริงเลือกได้
Managermanager

Manager of station. Cannot be used in conjunction with owned.

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
operatoroperator

Station operator name

สตริงเลือกได้
Transit authoritytransit_authority

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
lineslines line

List of lines that the station is on. Use {{Plainlist}}

สตริงเลือกได้
distancedistance

The distance from a set point on the line, to this station

สตริงเลือกได้
platformsplatforms platform

Information on the type of platform(s) at the station

สตริงเลือกได้
trackstracks

Number of tracks at the station

สตริงเลือกได้
Train operatorstrain_operators

List of train operating companies (TOCs) that serve the station. Use {{Plainlist}}

สตริงเลือกได้
Bus routesbus_routes routes

number of bus routes serving the station

สตริงเลือกได้
Bus standsbus_stands

Number of bus stands (bays, slips) at the station

จำนวนเลือกได้
bus_operatorsbus_operators

bus operators serving the station

สตริงเลือกได้
Connectionsconnections other

Connecting services that serve the station such as bus routes

สตริงเลือกได้
Structurestructure

Type of station structure (underground, at-grade, or elevated)

ค่าที่แนะนำ
At-grade Below-grade Elevated Embankment Underground
สตริงเลือกได้
depthdepth

The depth of the primary platform below ground level

สตริงเลือกได้
levelslevels

Number of levels of platforms at the station (use only if more than one exists; mezzanine/entrance levels are not included)

สตริงเลือกได้
parkingparking

Information on station's parking facilities

สตริงเลือกได้
bicyclebicycle

Information on station's bicycle facilities

สตริงเลือกได้
Accessibleaccessible ADA disabled

Is the station accessible?

สตริงเลือกได้
Architect architect

Architect of the station

สตริงเลือกได้
Architectural stylearchitectural_style

Architectural style, e.g. Baroque

สตริงเลือกได้
statusstatus

Generic station status field, e.g. Unstaffed

สตริงเลือกได้
codecode

Agency station code (used on tickets/reservations, etc.)

สตริงเลือกได้
IATA codeiata

IATA airport code when issued as part of an agreement between airlines and rail lines

สตริงเลือกได้
Zonezone

Fare zone station is located in

สตริงเลือกได้
classificationclassification

Station national classification

สตริงเลือกได้
Websitewebsite web

Web address of the station using the {{URL}} template. Do not include the leading www. unless the URL will not resolve without it.

ตัวอย่าง
{{URL|railroad.com/station}}
สตริงเลือกได้
Date openedopened start

Date station originally opened, use the {{Start date}} template

ตัวอย่าง
{{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}}
สตริงเลือกได้
Date openingopening starting

Date station will be opening, if not open yet

สตริงเลือกได้
Date closedclosed end ending

Date station closed, either temporarily or permanently, along with reason for closing (for presently closed stations only)

สตริงเลือกได้
Year rebuiltrebuilt

Year(s) station received a rebuild

สตริงเลือกได้
Date electrifiedelectrified

Date station was electrified, if not previously at date of opening. Do not list the electrification system.

สตริงเลือกได้
Previous namesformer

Previous station name(s)

สตริงเลือกได้
Original companyoriginal

Original company name

สตริงเลือกได้
Pre-grouping companypregroup

For UK stations: pre-grouping company name (before 1922 for Great Western Railway group, before 1923 for other groups)

สตริงเลือกได้
Post-grouping companypostgroup

For UK stations: post-grouping company name (period 1922/1923 to 1947)

สตริงเลือกได้
Pre-nationalization companyprenational

Pre-nationalisation for non-UK stations

สตริงเลือกได้
yearsyears

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
eventsevents

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
years1years1

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
events1events1

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
years2years2

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
events2events2

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
years3years3

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
events3events3

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
years4years4

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
events4events4

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
years5years5

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
events5events5

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
years6years6

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
events6events6

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
years7years7

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
events7events7

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
years8years8

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
events8events8

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
years9years9

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
events9events9

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
years10years10

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
events10events10

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
years11years11

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
events11events11

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
years12years12

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
events12events12

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Passengers modulempassengers

Child infobox containing passenger statistics using {{Rail pass box}}

แม่แบบเลือกได้
passengerspassengers

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
pass_systempass_system

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
pass_yearpass_year

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
pass_percentpass_percent

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
pass_rankpass_rank

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
servicesservices

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
services_collapsibleservices_collapsible

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
other_servicesother_services

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
other_services_headerother_services_header

ไม่มีคำอธิบาย

ค่าปริยาย
Other services
สตริงเลือกได้
other_services_collapsibleother_services_collapsible

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
other_services2other_services2

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
other_services2_headerother_services2_header

ไม่มีคำอธิบาย

ค่าปริยาย
Other services
สตริงเลือกได้
other_services2_collapsibleother_services2_collapsible

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
embeddedembedded

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
nrhpnrhp

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
route_maproute_map

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
Show mapframe mapmapframe

Specify yes or no to show or hide the map, overriding the default

ค่าปริยาย
no
ตัวอย่าง
yes
สตริงแนะนำ
Mapframe captionmapframe-caption

Caption for the map. If mapframe-geomask is set, then the default is "Location in <<geomask's label>>"

สตริงเลือกได้
Custom mapframemapframe-custom

Use a custom map instead of the automatic mapframe. Specify either a {{maplink}} template, or another template that generates a mapframe map, or an image name. If used, other mapframe parameters will be ignored.

แม่แบบเลือกได้
Mapframe Wikidata itemmapframe-id id qid

Id (Q-number) of Wikidata item to use.

ค่าปริยาย
(item for current page)
สตริงเลือกได้
Mapframe coordinates mapframe-coordinates mapframe-coord coordinates. coord

Coordinates to use, instead of any on Wikidata. Use the {{Coord}} template.

ค่าปริยาย
(coordinates from Wikidata)
ตัวอย่าง
{{Coord|12.34|N|56.78|E}}
แม่แบบเลือกได้
Mapframe shapes from Wikidatamapframe-wikidata

et to yes to show shape/line features from the wikidata item, if any, when coordinates are specified by parameter

ตัวอย่าง
yes
สตริงเลือกได้
Mapframe point featuremapframe-point

Override display of mapframe point feature. Turn off display of point feature by setting to "none". Force point marker to be displayed by setting to "on"

สตริงเลือกได้
Mapframe shape featuremapframe-shape

Override display of mapframe shape feature. Turn off by setting to "none". Use an inverse shape (geomask) instead of a regular shape by setting to "inverse"

สตริงเลือกได้
Mapframe widthmapframe-frame-width mapframe-width

Frame width in pixels

ค่าปริยาย
270
จำนวนเลือกได้
Mapframe heightmapframe-frame-height mapframe-height

Frame height in pixels

ค่าปริยาย
200
จำนวนเลือกได้
Mapframe shape fillmapframe-shape-fill

Color used to fill shape features

ค่าปริยาย
#606060
สตริงเลือกได้
Mapframe shape fill opacitymapframe-shape-fill-opacity

Opacity level of shape fill, a number between 0 and 1

ค่าปริยาย
0.5
จำนวนเลือกได้
Mapframe stroke colormapframe-stroke-color mapframe-stroke-colour

Color of line features, and outlines of shape features

ค่าปริยาย
#ff0000
สตริงเลือกได้
Mapframe stroke widthmapframe-stroke-width

Width of line features, and outlines of shape features

ค่าปริยาย
5
จำนวนเลือกได้
Mapframe markermapframe-marker

Marker symbol to use for coordinates; see [[mw:Help:Extension:Kartographer/Icons]] for options

ตัวอย่าง
museum
สตริงเลือกได้
Mapframe marker colormapframe-marker-color mapframe-marker-colour

Background color for the marker

ค่าปริยาย
#5E74F3
สตริงเลือกได้
Mapframe geomaskmapframe-geomask

Wikidata item to use as a geomask (everything outside the boundary is shaded darker). Can either be a specific Wikidata item (Q-number), or a property that specifies the item to use (e.g. P17 for country, or P131 for located in the administrative territorial entity)

ตัวอย่าง
Q100
ชื่อหน้าเลือกได้
Mapframe geomask stroke colormapframe-geomask-stroke-color mapframe-geomask-stroke-colour

Color of outline of geomask shape

ค่าปริยาย
#555555
สตริงเลือกได้
Mapframe geomask stroke widthmapframe-geomask-stroke-width

Width of outline of geomask shape

ค่าปริยาย
2
จำนวนเลือกได้
Mapframe geomask fillmapframe-geomask-fill

Color used to fill outside geomask features

ค่าปริยาย
#606060
สตริงเลือกได้
Mapframe geomask fill opacitymapframe-geomask-fill-opacity

Opacity level of fill outside geomask features, a number between 0 and 1

ค่าปริยาย
0.5
จำนวนเลือกได้
Mapframe zoommapframe-zoom

Set the zoom level, from "1" to "18", to used if the zoom level cannot be determined automatically from object length or area

ค่าปริยาย
10
ตัวอย่าง
12
จำนวนเลือกได้
Mapframe length (km)mapframe-length_km

Object length in kilometres, for automatically determining zoom level. ONLY use ONE of the available parameters for length or area

จำนวนเลือกได้
Mapframe length (mi)mapframe-length_mi

Object length in miles, for automatically determining zoom level. ONLY use ONE of the available parameters for length or area

จำนวนเลือกได้
Mapframe area (km^2)mapframe-area_km2

Object arean square kilometres, for automatically determining zoom level. ONLY use ONE of the available parameters for length or area

จำนวนเลือกได้
Mapframe area (mi^2)mapframe-area_mi2

Object area in square miles, for automatically determining zoom level. ONLY use ONE of the available parameters for length or area

จำนวนเลือกได้
Mapframe frame coordinatesmapframe-frame-coordinates mapframe-frame-coord

Alternate latitude and longitude coordinates for initial placement of map, using {{coord}}

ตัวอย่าง
{{Coord|12.35|N|56.71|E}}
แม่แบบเลือกได้
Mapframe switchermapframe-switcher

Set to "auto" or "geomasks" or "zooms" to enable Template:Switcher-style switching between multiple mapframes. IF SET TO auto – switch geomasks found in location (P276) and located in the administrative territorial entity (P131) statements on the page's Wikidata item, searching recursively. E.g. an item's city, that city's state, and that state's country. IF SET TO geomasks – switch between the geomasks specified as a comma-separated list of Wikidata items (Q-numbers) in the mapframe-geomask parameter. IF SET TO zooms – switch between "zoomed in"/"zoomed midway"/"zoomed out", where "zoomed in" is the default zoom (with a minimum of 3), "zoomed out" is 1, and "zoomed midway" is the average.

สตริงเลือกได้
Map imagemap_image

Image of a map showing the location of the station

ไฟล์เลือกได้
map_image_uprightmap_image_upright

Can be used to adjust the size of the map image as a ratio

สตริงเลือกได้
map_statemap_state

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
map_namemap_name

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
map_typemap_type

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
AlternativeMapAlternativeMap

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
map_altmap_alt

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
map_overlaymap_overlay

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
map_dot_labelmap_dot_label

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
map_label_positionmap_label_position

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
map_captionmap_caption

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
map_sizemap_size

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้
grid_namegrid_name

Name of regional grid (used as label)

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
grid_positiongrid_position

Coordinates in regional grid

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
symbol2symbol2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
symbol_location2symbol_location2

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Connections (via param 'other')Connections (via param 'other')

Same as para "connections", using its alias "other"

ไม่ทราบชนิดเลิกใช้แล้ว
symbol3symbol3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
symbol_location3symbol_location3

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
symbol4symbol4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
symbol_location4symbol_location4

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
symbol5symbol5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
symbol_location5symbol_location5

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
symbol6symbol6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
symbol_location6symbol_location6

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่ทราบชนิดเลือกได้
Footnotesfootnotes

ไม่มีคำอธิบาย

สตริงเลือกได้

แม่แบบย่อย

แก้

ดูเพิ่ม

แก้