แม่แบบ:กล่องข้อมูล พุทธศาสนวัตถุ

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วิธีใช้งาน

แก้

คัดลอกแม่แบบในกล่องข้อความด้านล่างนี้ แล้วเปลี่ยนกลุ่มคำหลังเครื่องหมายเท่ากับ (=)

{{กล่องข้อมูล พุทธศาสนวัตถุ
|official_name = =ชื่ออย่างเป็นทางการ(ที่สั้นกว่าชื่อเต็ม) เช่นพระพุทธบุษยรัตน์ 
|full_name = ชื่อเต็ม พร้อมสร้อยนาม เช่น... พระพุทธบุษยรัตน์ จักรพรรดิพิมลมณีมัย
|common_name = ชื่อสามัญ เช่น พระแก้วขาว
|image_object = ชื่อภาพที่อัปโหลดไว้ เช่น Chinese_statue_at_wat_pho_260304.jpg
|short_description = คำอธิบายภาพสั้นๆ
|type_of_object = ประเภทของศาสนวัตถุนั้นๆ เช่น พระพุทธรูป เจดีย์ โบสถ์ วิหาร หอพระ 
|school_of_art = ลักษณะทางศิลปะ เช่น คุปตะ อมราวดี เชียงแสน ล้านช้าง บายน ปาปวน กำปงพระ ฯลฯ
|width = ความกว้าง ใส่หน่วยมาด้วย เช่น 66 นิ้ว
|tall = ความสูง ใส่หน่วยมาด้วย เช่น 66 เมตร
|material = วัสดุ เช่น . ก่ออิฐถือปูน ปิดทองประดับกระจก หยกเขียว แก้วบุษยา
|place_of_enshrined = สถานที่ที่วัตถุนี้ประดิษฐาน เช่น พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม , ทางทิศตะวันตกของวิหารหลวง
|important = ความสำคัญ
|footnote = หมายเหตุ(ถ้ามี)
}}

ตัวอย่างการใช้งาน

แก้

จากหน้า พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์

พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์
ลานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์
ชื่อเต็มพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ชื่อสามัญพระพุทธเมตตาฯ
ประเภทพระพุทธรูป
ศิลปะปางขอฝน ศิลปะคันธาระ
ความกว้างประมาณ 12 เมตร
ความสูง32 เมตร
วัสดุผิวสำริด
สถานที่ประดิษฐานลานพระพุทธเมตตาฯ วัดทิพย์สุคนธาราม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ความสำคัญพระพุทธรูปสำคัญ ของจังหวัดกาญจนบุรีที่มีความสวยงามและซับซ้อน
หมายเหตุพระพุทธรูปสำริดที่สูงที่สุดในประเทศไทย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา
{{กล่องข้อมูล พุทธศาสนวัตถุ
| official_name = พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์
| full_name = พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ในพระบรมราชินูปถัมภ์
| common_name = พระพุทธเมตตาฯ
| image_object = พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์.png|100px
| short_description = ลานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์
| type_of_object = พระพุทธรูป
| school_of_art = [[ปางขอฝน]] ศิลปะคันธาระ
| width = ประมาณ 12 [[เมตร]]
| tall = 32 [[เมตร]]
| material = ผิวสำริด
| place_of_enshrined = ลานพระพุทธเมตตาฯ [[วัดทิพย์สุคนธาราม]] [[อำเภอห้วยกระเจา]] [[จังหวัดกาญจนบุรี]]
| important = พระพุทธรูปสำคัญ ของจังหวัดกาญจนบุรีที่มีความสวยงามและซับซ้อน
| footnote = พระพุทธรูปสำริดที่สูงที่สุดในประเทศไทย
}}

ดูเพิ่ม

แก้