แนวชายแดนอินเดีย-ปากีสถาน

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

แนวชายแดนอินเดีย-ปากีสถาน หรือที่รู้จักกันในท้องถิ่นว่า "เขตแดนนานาชาติ" (IB) เป็นแนวชายแดนระหว่างอินเดียกับปากีสถาน ซึ่งกั้นระหว่างรัฐปัญจาบ รัฐราชสถาน และรัฐคุชราตของอินเดีย กับแคว้นปัญจาบและแคว้นสินธ์ของปากีสถาน แนวชายแดนดังกล่าวเป็นผลมาจากการแยกตัวของปากีสถานเมื่อปี ค.ศ. 1947

ภาพเอเชียใต้ในปัจจุบัน พื้นที่สีเทาหมายถึงดินแดนพิพาทระหว่างอินเดียกับปากีสถาน