แจ่มใส ศิลปอาชา

คุณหญิง แจ่มใส ศิลปอาชา เกิดวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2477 ที่ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของ นายหงวน เลขวัต และนางทับทิม เลขวัต เป็นบุตรคนสุดท้องมีพี่ชายอีก 1 คน

คุณหญิง
แจ่มใส ศิลปอาชา
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ต.จ.
เกิดแจ่มใส เลขวัต
20 เมษายน พ.ศ. 2477 (86 ปี)
จังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศสยาม
สัญชาติไทย
คู่สมรสบรรหาร ศิลปอาชา
บุตรวราวุธ ศิลปอาชา
กัญจนา ศิลปอาชา
ปาริชาติ ศิลปอาชา
บิดามารดานายหงวน เลขวัต
นางทับทิม เลขวัต

สมรสกับนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคชาติไทย มีบุตร-ธิดารวม 3 คน เป็นชาย 1 คน คือ นายวราวุธ ศิลปอาชา (สมรสกับ เก๋ - สุวรรณา ไรวินท์ ทายาทตระกูลไรวินท์ เจ้าของธุรกิจ ซุปไก่ก้อนรีวอง) และเป็นหญิง 2 คน คือ น.ส. กัญจนา ศิลปอาชา และ น.ส. ปาริชาติ ศิลปอาชา

ประวัติการศึกษาแก้ไข

พ.ศ. 2487 : สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคประถมศึกษา จากโรงเรียนผดุงศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ. 2490 : สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสงวนหญิง เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

ประวัติการทำงานแก้ไข

  • เป็นผู้ก่อตั้งและดำเนินการ มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา
  • เป็นกรรมการมูลนิธิต่าง ๆ คือ
  • จัดสร้างสวนเฉลิมภัทรราชินี บนที่ดินราชพัสดุ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาศที่มีพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยใช้งบประมาณส่วนตัวทั้งหมด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข