แจ่มใส ศิลปอาชา

คุณหญิง แจ่มใส ศิลปอาชา เกิดวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2477 ที่ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของ นายหงวน เลขวัต และนางทับทิม เลขวัต เป็นบุตรคนสุดท้องมีพี่ชายอีก 1 คน

แจ่มใส ศิลปอาชา
เกิดแจ่มใส เลขวัต
20 เมษายน พ.ศ. 2477 (86 ปี)
จังหวัดสุพรรณบุรี ประเทศไทย
สัญชาติไทย
คู่สมรสบรรหาร ศิลปอาชา
บุตรวราวุธ ศิลปอาชา
กัญจนา ศิลปอาชา
ปาริชาติ ศิลปอาชา
บิดามารดานายหงวน เลขวัต
นางทับทิม เลขวัต

สมรสกับนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคชาติไทย มีบุตร-ธิดารวม 3 คน เป็นชาย 1 คน คือ นายวราวุธ ศิลปอาชา (สมรสกับ เก๋ - สุวรรณา ไรวินท์ ทายาทตระกูลไรวินท์ เจ้าของธุรกิจ ซุปไก่ก้อนรีวอง) และเป็นหญิง 2 คน คือ น.ส. กัญจนา ศิลปอาชา และ น.ส. ปาริชาติ ศิลปอาชา

ประวัติการศึกษาแก้ไข

พ.ศ. 2487 : สำเร็จการศึกษาชั้นประโยคประถมศึกษา จากโรงเรียนผดุงศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ. 2490 : สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนสงวนหญิง เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

ประวัติการทำงานแก้ไข

  • เป็นผู้ก่อตั้งและดำเนินการ มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา
  • เป็นกรรมการมูลนิธิต่าง ๆ คือ
  • จัดสร้างสวนเฉลิมภัทรราชินี บนที่ดินราชพัสดุ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาศที่มีพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยใช้งบประมาณส่วนตัวทั้งหมด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข