เสืออากาศ คือ นักบินขับไล่ที่ยิงเครื่องบินข้าศึกตก 5 ลำขึ้นไป[ต้องการอ้างอิง]

อาดอลฟ์ ปีกัว เสืออากาศคนแรกของฝรั่งเศส และเป็นเสืออากาศคนแรกในประวัติศาสตร์

ได้มีแนวคิดเริ่มใช้คำว่า "เสืออากาศ" ในปี ค.ศ. 1915 ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งจนถึงปัจจุบัน

เสืออากาศที่มีชื่อเสียงแก้ไข

เสืออากาศในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแก้ไข

เสืออากาศในสงครามโลกครั้งที่สองแก้ไข

เสืออากาศในสงครามเกาหลีแก้ไข

เสืออากาศในสงครามเวียดนามแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข