กองทัพอากาศราชอาณาจักรอิตาลี

กองทัพอากาศราชอาณาจักรอิตาลี (อิตาลี: Regia Aeronautica) เป็นเหล่าทัพสงครามทางอากาศของราชอาณาจักรอิตาลีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เหล่าทัพนี้จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1923 และสิ้นสุดในปี ค.ศ. 1946

Left wing roundel on fascist-era Regia Aeronautica's aircraft
Right wing roundel on fascist-era Regia Aeronautica's aircraft

สมาชิกที่มีชื่อเสียงของกองทัพอากาศราชอาณาจักรอิตาลีแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข