เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

เทศบาลนครในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

เจ้าพระยาสุรศักดิ์ เป็นเทศบาลนครแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของพื้นที่ริมฝั่งอ่าวไทย ในภาคตะวันออกของประเทศไทย และยังเป็นเมืองเศรษฐกิจอีกเมืองหนึ่งของจังหวัดชลบุรีอีกด้วย เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์มีพื้นที่ 276.98 ตารางกิโลเมตร เป็นเทศบาลนครที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
อาคารสำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
อาคารสำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ตรา
คำขวัญ: 
เมืองเจ้าพระยา ปวงประชาใจดี มากมีอุตสาหกรรม เน้นนำการเกษตร อาณาเขตกว้างไกล สืบสานใยประเพณี
ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี
ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์
ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์
ที่ตั้งของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ตั้งอยู่ในประเทศไทย
ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์
ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์
ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ประเทศไทย)
พิกัด: 13°07′28″N 100°59′57″E / 13.12444°N 100.99917°E / 13.12444; 100.99917พิกัดภูมิศาสตร์: 13°07′28″N 100°59′57″E / 13.12444°N 100.99917°E / 13.12444; 100.99917
ประเทศ ไทย
จังหวัดชลบุรี
อำเภอศรีราชา
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายอาคม พันธ์เฉลิมชัย
พื้นที่
 • ทั้งหมด276.98 ตร.กม. (106.94 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)[1]
 • ทั้งหมด133,000 คน
 • ความหนาแน่น480.18 คน/ตร.กม. (1,243.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.03200703
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เลขที่ 8 หมู่ที่ 1 ถนนสายท่อน้ำ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์0 3834 8205-7
เว็บไซต์chaoprayasurasak.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เดิมมีฐานะเป็น สุขาภิบาลอ่าวอุดม จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2510 ต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็น เทศบาลตำบลอ่าวอุดม ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542[2] และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ปีเดียวกัน แต่เนื่องจากในความเป็นจริงนั้น พื้นที่อ่าวอุดมได้ถูกโอนไปอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแหลมฉบัง (ปัจจุบันคือเทศบาลนครแหลมฉบัง) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลแหลมฉบัง พ.ศ. 2534 โดยมีพื้นที่แยกออกไปจากสุขาภิบาลอ่าวอุดมเป็นจำนวน 72.56 ตารางกิโลเมตร รวม 4 ตำบล 19 หมู่บ้าน ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสน ในปี พ.ศ. 2545 จึงมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเทศบาลโดยใช้ชื่อว่า เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อเป็นการระลึกถึงเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ผู้บุกเบิกและสร้างความเจริญให้กับอำเภอศรีราชา[3]

ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ โดยตัดท้องที่หมู่ที่ 6 บ้านโค้งดารา, หมู่ที่ 7 บ้านเนินแสนสุข, หมู่ที่ 8 บ้านหินกอง และหมู่ที่ 11 บ้านหนองเลง (บางส่วน) ของตำบลหนองขาม ให้ไปเป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนที่มีมาตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นสุขาภิบาลอ่าวอุดม และเพื่อประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณะ ส่งผลให้เขตเทศบาลมีพื้นที่ลดลงจากเดิม 306.44 ตารางกิโลเมตร เหลือ 276.98 ตารางกิโลเมตร จากนั้นในวันที่ 9 เมษายน กระทรวงมหาดไทยก็ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์เป็น เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ปีเดียวกัน[4]

พื้นที่และอาณาเขต แก้

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 111 กิโลเมตร และห่างจากเทศบาลเมืองชลบุรีเป็นระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 276.98 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่รวม 5 ตำบล

อาณาเขตติดต่อ
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ, เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม (อำเภอศรีราชา) และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว (อำเภอบ้านบึง)
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง และเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน (อำเภอศรีราชา)
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย (อำเภอบางละมุง)
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง, อ่าวไทย และเขตเทศบาลเมืองศรีราชา (อำเภอศรีราชา)
ครอบคลุมพื้นที่
 • ตำบลบ่อวิน ประกอบด้วยหมู่ที่ 1, 2, 5, 8 และ 3, 6 (บางส่วน)
 • ตำบลหนองขาม ประกอบด้วยหมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 และ 11 (บางส่วน)
 • ตำบลสุรศักดิ์ ประกอบด้วยหมู่ที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 และ 3, 9 (บางส่วน)
 • ตำบลบึง ประกอบด้วยหมู่ที่ 2, 3, 4, 6, 7, 8 และ 1, 5, 9 (บางส่วน)
 • ตำบลเขาคันทรง ประกอบด้วยหมู่ที่ 1, 2, 3, 6 และ 10 (บางส่วน)

ประชากร แก้

ประชากรในเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีจำนวน 132,172 คน (ไม่รวมจำนวนประชากรในท้องที่ที่ได้โอนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามแล้ว)

การศึกษา

การคมนาคม แก้

รถไฟ แก้

ทางหลวง แก้

อ้างอิง แก้

 1. รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2560 ท้องถิ่นเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง
 2. พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เก็บถาวร 2008-04-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ หน้าที่ ๑
 3. พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลอ่าวอุดม เป็นเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ เก็บถาวร 2015-06-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่มที่ ๑๑๙ ตอนที่ ๖๘ ก ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ หน้าที่ ๑๗
 4. กระทรวงมหาดไทย. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์.