เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก

เทศบาลตำบลในอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ประเทศไทย

ป๊อกแป๊ก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบลซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ 1 บ้านป๊อกแป๊ก และบางส่วนของหมู่ 7 บ้านนาร่อง ของตำบลหนองโน ในอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลป๊อกแป๊กที่จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2507[2] และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลใน พ.ศ. 2542[3] เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564[4] ในเขตเทศบาลมีประชากรทั้งหมด 725 คน

เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก
จากบนลงล่าง ซ้ายไปขวา: รถไฟบรรทุกน้ำมันที่ป๊อกแป๊ก, โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก, วัดป๊อกแป๊ก, สำนักงานเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก, สถานีรถไฟบ้านป๊อกแป๊ก
จากบนลงล่าง ซ้ายไปขวา: รถไฟบรรทุกน้ำมันที่ป๊อกแป๊ก, โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก, วัดป๊อกแป๊ก, สำนักงานเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก, สถานีรถไฟบ้านป๊อกแป๊ก
ทต.ป๊อกแป๊กตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี
ทต.ป๊อกแป๊ก
ทต.ป๊อกแป๊ก
พิกัด: 14°30′58.9″N 100°51′34.4″E / 14.516361°N 100.859556°E / 14.516361; 100.859556
ประเทศ ไทย
จังหวัดสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี
จัดตั้ง
 •  • 8 กันยายน 2507 (สุขาภิบาลป๊อกแป๊ก)
 •  • 25 พฤษภาคม 2542 (ทต.ป๊อกแป๊ก)
พื้นที่
 • ทั้งหมด1.44 ตร.กม. (0.56 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด725 คน
 • ความหนาแน่น503.47 คน/ตร.กม. (1,304.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05190103
ที่อยู่
สำนักงาน
8/5 หมู่ 1 บ้านป๊อกแป๊ก ถนนสายท่าช้าง - สันมะค่า ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เว็บไซต์www.pokpaeklocal.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

เทศบาลตำบลป๊อกแป๊กมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 
บริเวณตลาดป๊อกแป๊กเดิม

ประวัติ

แก้

ชื่อของเทศบาลมาจากชื่อของ “วัดป่าเป็ก” (วัดป๊อกแป๊กในปัจจุบัน) สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2453 ชาวบ้านร่วมใจกันสร้างขึ้น เดิมที่ชาวบ้านนี้ได้อพยพมาจากทางเหนือเรียกตัวเองว่า “ยวน” น่าจะแผลงมาจากคำว่า “โยนก” เมื่อมีจำนวนมากเข้าก็ได้จัดสร้างขึ้นแล้วเรียก เนื่องจากหมู่บ้านที่มีป่าไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่า “เป๊ก” หรือ “เพ็ก” มีลักษณะคล้ายไม้รวกแต่เล็กกว่า ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือถึงจังหวัดนครราชสีมา ทางรถไฟผ่านหมู่บ้านนี้ทางราชการได้ตั้งสถานีรถไฟบ้านป๊อกแป๊ก เรียกเพี้ยนมาจากบ้านป่าเป๊ก ตั้งแต่นั้นมาชื่อบ้านป่าเป๊กก็ค่อยหายไป คงเหลือแต่บ้านป๊อกแป๊กแทน

ในปี พ.ศ. 2506 ทางราชการได้เห็นว่าท้องถิ่นหมู่ที่ 1 บ้านป๊อกแป๊ก, บ้านป๊อกแป๊กใต้ ของตำบลหนองโน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟบ้านป๊อกแป๊ก (ในขณะนั้น) มีตลาดเป็นที่ประชุมชน บ้านเรือนราษฎรตั้งอยู่เป็นปึกแผ่น คมนาคมและการค้าขายเจริญมาก แต่ยังขาดการบำรุงรักษา ทางราชการจึงประกาศจัดตั้ง "สุขาภิบาลป๊อกแป๊ก"[2] ขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 โดยมีผลในวันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน เพื่อบำรุงความสุขและความสะดวกของประชาชนให้ยิ่งขึ้น นับว่าเป็นสุขาภิบาลแห่งที่ 2 ของอำเภอเมืองสระบุรี ก่อนที่จะยกขึ้นเป็น "เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก"[3] ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 โดยมีผลในวันที่ 25 พฤษภาคม ปีเดียวกัน

 
โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก

สภาพสังคม

แก้

สถานศึกษา

แก้
 • โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก เดิมชื่อว่า โรงเรียนเมืองสระบุรี[2] ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
 • โรงเรียนอนุบาลเทศบาลป๊อกแป๊กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลป๊อกแป๊ก

การสาธารณสุขในชุมชน

แก้
 
สถานีรถไฟบ้านป๊อกแป๊ก
 
ถนนสายท่าช้าง–สันมะค่า บริเวณเทศบาลตำบลป๊อกแป๊กมีขนาด 6 ช่องจราจร

ด้านคมนาคม

แก้

ทางถนน

แก้
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3314 สายท่าช้าง–สันมะค่า เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจรเกือบตลอดสาย แต่เฉพาะช่วงที่ผ่านเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก ความยาว 1.44 กิโลเมตร เป็นทางหลวงขนาด 6 ช่องจราจร
 • ทางหลวงชนบทหมายเลข สบ.5043 เป็นถนนลาดยางผ่านเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก
 • รถโดยสารสายสระบุรี–หนองโน–บัวลอย ผ่าน ทำให้สะดวกในการเดินทางไปในเมืองหรือท้องที่อื่น

ทางรถไฟ

แก้
 • สถานีรถไฟบ้านป๊อกแป๊ก เป็นสถานีรถไฟชั้น 1 ของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ เดิมตั้งอยู่ในเขตตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ ตั้งชื่อตามชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุด คือเขตบ้านป๊อกแป๊กใต้ ตำบลหนองโน ของอำเภอเมืองสระบุรี ปัจจุบันย้ายมาตั้งอยู่ที่ตำบลโคกสว่างและตอนเหนือของสถานีบางส่วนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก (ตำบลโคกสว่างแยกออกจากตำบลหนองโนในปี พ.ศ. 2490[5] สถานีจึงย้ายขึ้นอยู่ในเขตตำบลโคกสว่าง) มีทางแยกหน่วยจ่ายน้ำมันทางรถไฟ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

ประชากร

แก้

เทศบาลตำบลป๊อกแป๊กประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้นจำนวน 2 หมู่บ้าน แบ่งเป็นเต็มพื้นที่ในหมู่ที่ 1 บ้านป๊อกแป๊ก และพื้นที่บางส่วนในหมู่ที่ 2 บ้านนาร่อง มีจำนวนประชากร 725 คน แบ่งเป็นชาย 330 คน หญิง 395 คน (เดือนธันวาคม 2564) และมีครัวเรือนทั้งหมด 421 หลังคาเรือน

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้คงเดิมเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

* ปี พ.ศ. 2558 มีการรวมผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทยในทะเบียนราษฎร ส่งผลให้ข้อมูลจำนวนประชากรปีดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

หมู่บ้าน พ.ศ. 2564[6] พ.ศ. 2563 [7] พ.ศ. 2562[8] พ.ศ. 2561[9] พ.ศ. 2560[10] พ.ศ. 2559[11] พ.ศ. 2558[12]
ป๊อกแป๊ก 365 359 374 370 365 377 379
นาร่อง (บางส่วน) 358 360 358 345 333 328 337
**ทะเบียนบ้านกลาง 2 2 4 4 4 4 4
รวม 725 721 736 719 702 709 720
 
วัดป๊อกแป๊ก

สถานที่สำคัญ

แก้
 • วัดป๊อกแป๊ก พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มมีที่ทุ่งนาของชาวบ้านโดยรอบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถกว้าง 7 เมตร ยาว 19 เมตร สร้างปีพ.ศ. 2476 โดยสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญกว้าง 16 เมตร ยาว 33 เมตร สร้างด้วยไม้และคอนกรีต 2 ชั้น พ.ศ. 2526 หอสวดมนต์กว้าง 13 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างด้วยไม้ พ.ศ. 2491 กุฏิสงฆ์จำนวน 4 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ

อ้างอิง

แก้
 1. ประชากรในเขตท้องถิ่นเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. 2.0 2.1 2.2 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลป๊อกแป๊ก อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 81 (85 ง): 2282–2283. วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2507
 3. 3.0 3.1 "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2020-05-16 – โดยทาง ให้บรรดาสุขาภิบาลตามกฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาลที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
 4. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] 2565. สืบค้น 24 มกราคม 2565.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งตำบลในจังหวัดต่าง ๆ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (26 ง): 1114–1433. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-09. สืบค้นเมื่อ 2022-09-14. วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2490
 6. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [2] 2565. สืบค้น 24 มกราคม 2565.
 7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [3] 2564. สืบค้น 18 มีนาคม 2564.
 8. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [4] เก็บถาวร 2020-06-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2563. สืบค้น 10 มกราคม 2563.
 9. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/036/T_0032.PDF 2562. สืบค้น 12 กุมภาพันธ์ 2562.
 10. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/041/22.PDF 2561. สืบค้น 26 กุมภาพันธ์ 2561.
 11. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat59.htm 2560. สืบค้น 3 มีนาคม 2560.
 12. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat58.htm 2558. สืบค้น 16 กุมภาพันธ์ 2559.