ตำบลหนองโน (อำเภอเมืองสระบุรี)

ตำบลในอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ประเทศไทย

ตำบลหนองโน เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ตำบลหนองโน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Nong No
ประเทศไทย
จังหวัดสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี
ประชากร
 (2563)[1][2]
 • ทั้งหมด4,093 คน
รหัสไปรษณีย์ 18000
รหัสภูมิศาสตร์190108
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำนานที่มาของชื่อตำบล

แก้

สมัยก่อนพื้นที่บริเวณนี้เต็มไปด้วยแหล่งน้ำต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ ห้วย หนอง บึง ซึ่งมีบึงที่สำคัญคือ บึงหนองโน เป็นบึงที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในบริเวณบึงจะมีดอกโสนขึ้นอยู่มากมาย สันนิษฐานว่าทำให้มีผู้เรียกที่บริเวณนี้กันว่า "หนองโสน" ซึ่งภาษาไทย-ยวนจะออกเสียงว่า "หนอง-โหน" ต่อมาคำเรียกจึงกลายเป็น "หนองโน" ข้อสันนิษฐานต่อมาคือเป็นเชิงพื้นที่แม้ว่าจะเป็นบึงใหญ่แต่ในช่วงฤดูแล้งน้ำก็จะแห้งจนถึงก้นบึงหลายคราวทำให้เห็นเนินดินเล็กเมื่อแรกเริ่มจากนั้นจะมีขนาดใหญ่ขึ้นทุกปีหลังปี เกิดที่เนินดินกลางบึงนั้นแลเห็นคล้ายหัวโนจึงเรียกว่าบึงหนองโนในบ้างคน ต่อมามีการสร้างวัดหนองโนใต้ที่เนินดินก็มีต้นไมยราบและสมอไทยเกิดขึ้นทับถมกันหลายปีจนเนินดินมีลักษระเป็นเกาะกลางน้ำพ้นเหนือน้ำในที่สุด จากนั้นงบประมาณพัฒนาจังหวัดหลังปี 2530 เป็นต้นมาจะเป็นงบประมาณในการขุดรอกบึงหนองโนหลายครั้งหลายคราวจนเกาะกลางใหญ่โตถึงขั้นสร้างที่ว่าการตำบลหนองโนในที่สุด

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

พื้นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 9,152 ไร่

การปกครอง

แก้

ในปัจจุบัน มีหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่ ได้แก่

 • หมู่ที่ 2 บ้านนาร่อง
 • หมู่ที่ 3 บ้านหนองโนเหนือ
 • หมู่ที่ 4 บ้านใหม่
 • หมู่ที่ 5 บ้านโคกกระต่าย
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองโนใต้
 • หมู่ที่ 7 บ้านแถว
 • หมู่ที่ 8 บ้านหนองชำแรด
 • หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเหนือ
 • หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วง
 • หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ดอนคา

หมายเหตุ หมู่ที่ 1 ปัจจุบันยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก ทำให้เหลือ 10 หมู่บ้าน แต่หมู่อื่นยังคงเลขหมู่เดิมไว้

ประชากร

แก้

จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,046 คน โดยส่วนใหญ่คนในตำบลหนองโนพิ้นถิ่น ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายชาวไทย-ยวน ที่อพยพและต้อนมาครั้งกรุงศรีอยุธยา (สมัยพระนเรศวรมหาราช) และต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่1 ตีพม่า) พื้นเพเดิมของคนเชื้อสายไทย-ยวนอยู่ในเชียงแสนหรือแควันโยนก สำหรับคนไทยยวนแล้วจะเรียกตนเองว่า คนยวน ด้านภาษาพูดจะเป็นภาษา ไทย-ยวน หากได้ฟังจะรู้สึกว่าคล้ายกับภาษา คำเมือง ทางภาคเหนือ ซึ่งจริงแล้วจะภาษายวนจะพูดแข็งและเร็วกว่าคำเมือง การประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะ ทำนาและสวนผสม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย

การเดินทาง

แก้

มีถนนเข้าสู่ตำบล จำนวน 3 สาย

 • จากจังหวัดสระบุรี เส้นทางถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ถึงสี่แยกเสาให้ เลี้ยวซ้าย เข้าเส้นทางสายวัดสมุหประดิษฐ์-บัวลอย ระยะทาง 5 กม.ทางหลวงหมายเลข 3314
 • จากสระบุรี เข้าทางโรงแรมเกียวอัน สายบ้านนาร่อง-หนองสีดา (อ.หนองแซง) ระยะทาง 3 กม.
 • เส้นทางถนนพหลโยธิน สามแยกหนองครกเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางหนองครก-หนองแซง ถึงสี่แยกสันมะค่าเลี้ยวขวาสู่เส้นทางสายวัดสมุหประดิษฐ์-บัวลอย ระยะทาง 1 กม.

ผลิตภัณฑ์

แก้
 • ผ้าทอพื้นเมือง

สถานที่และประเพณีสำคัญ

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. "ระบบสถิติทางการทะเบียน: รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้านประจำปี พ.ศ. 2563 ท้องถิ่นเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก". สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. "ระบบสถิติทางการทะเบียน: รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้านประจำปี พ.ศ. 2563 ตำบลหนองโน". สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. สืบค้นเมื่อ 31 มีนาคม 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้