เจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน)

รองอำมาตย์ตรี เจ้าราชบุตร (น้อยหมอกฟ้า ณ น่าน) เป็นราชโอรสองค์ที่ 8 ในเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่าน กับแม่เจ้าศรีโสภา ณ น่าน

เจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน)
เจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน).jpg
พระนามเจ้าน้อยหมอกฟ้า ณ น่าน
พระอิสริยยศเจ้าราชบุตรนครน่าน
ราชวงศ์หลวงติ๋นมหาวงศ์
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติพ.ศ. 2423
พิราลัย1 มีนาคม พ.ศ. 2501 (78 ปี)
พระบิดาเจ้ามหาพรหมสุรธาดา
พระมารดาเจ้าศรีโสภา ณ น่าน
ชายาเจ้าบุญโสม ณ น่าน
พระบุตร7 คน

ประวัติแก้ไข

เจ้าน้อยหมอกฟ้า ประสูติในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่บ้านหัวข่วง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน วันพุธ เดือน 9 เหนือ พ.ศ. 2423 เป็นราชโอรสในเจ้ามหาพรหมสุรธาดา กับแม่เจ้าศรีโสภา มีพี่น้อง 7 องค์ เมื่อมีอายุได้ 15 ปี เจ้าบิดาได้มอบให้เป็นศิษย์แห่งพระภิกษุอินต๊ะสอน เจ้าอาวาสวัดหัวเวียงใต้ เพื่อให้ศึกษาข้อปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา ได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่วัดหัวเวียงใต้ ถึง พ.ศ. 2440 ได้ลาสิกขาบทเพื่อช่วยราชการฉลองเจ้าบิดา ต่อมาเมื่ออายุได้ 25 ปี จึงได้เสกสมรสกับเจ้าบุญโสม ซึ่งเป็นธิดาของเจ้าบุญทะวงศ์ และเจ้าบุญนำ

เจ้าราชบุตร มีโอรสธิดากับเจ้าบุญโสม รวม 7 ท่าน เป็นชาย 2 หญิง 5 อาทิ เจ้าบัวมัน ณ น่าน และเจ้าโคมทอง ณ น่าน ภรรยาเจ้าประดิษฐ์ ณ น่าน อดีตผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน และนัดดาคือ เจ้าสมปรารถนา ณ น่าน ผู้ดูแลคุ้มเจ้าราชบุตร[1]

เจ้าราชบุตร ถึงแก่พิราลัยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2501 รวมอายุได้ 78 ปี

การทำงานแก้ไข

เมื่อเจ้าราชบุตรยังดำรงอิสริยยศเป็นเจ้าน้อยหมอกฟ้า ณ น่าน ในปี พ.ศ. 2445 เกิดจลาจลเงี้ยวที่จังหวัดแพร่ ทางราชการจัดให้เป็นหัวหน้ากองตรวจ รักษาชายเขตแดนจังหวัดน่าน ในปีต่อมาได้รับราชการเป็นรองเสนาวังจังหวัดน่าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2451 เจ้าน้อยหมอก ได้บริจาคทรัพย์สินจำนวน 300 บาท เพื่อสร้างสะพานให้ประชาชนสัญจรไปมา[2] กระทั่งในปี พ.ศ. 2454 ถึงปี พ.ศ. 2459 เจ้าราชบุตร ได้เป็นหัวหน้าควบคุมคนหาบคานและสัตว์พาหนะไปรับเงินของรัฐบาลที่คลังจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่ มาไว้ที่คลังจังหวัดน่าน และในปี พ.ศ. 2458 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าน้อยหมอกฟ้า ณ น่าน ดำรงอิสริยยศเป็น "เจ้าประพันธ์พงศ์" และได้เลื่อนเป็น "เจ้าราชบุตร" ในปี พ.ศ. 2468

ต่อมาในปี พ.ศ. 2469 ได้ไปรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในคราวเสด็จประพาศมณฑลพายัพ ที่นครเชียงใหม่

เจ้าราชบุตร ได้เข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในฐานะผู้สืบสายตรงในเจ้าผู้ครองนครน่าน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2493พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้านายประเทศราชที่สืบกันมา [3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพเจ้าราชบุตรหมอกฟ้า ณ น่าน
ก่อนหน้า เจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) ถัดไป
เจ้ามหาพรหมสุรธาดา
เจ้าผู้ครองนครน่าน
  ผู้สืบสกุลเจ้าผู้ครองนครน่าน
(พ.ศ. 2474 - พ.ศ. 2501)
  เจ้าโคมทอง ณ น่าน