เจ้าประดิษฐ์ ณ น่าน

เจ้าประดิษฐ์ ณ น่าน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน และเป็นสามีเจ้าโคมทอง ณ น่าน ผู้ซึ่งเป็นธิดาในเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) ผู้สืบสกุลเจ้าผู้ครองนครน่าน

เจ้าประดิษฐ์ ณ น่าน
เกิดเจ้าประดิษฐ์ ณ น่าน
คู่สมรสเจ้าโคมทอง ณ น่าน
บุตรเจ้าสมปรารถนา ณ น่าน
เจ้าวาสนา ภู่วุฒิกุล
บิดามารดาเจ้าพรม ณ น่าน
เจ้าดาวเรือง ณ น่าน

ประวัติ แก้ไข

เจ้าประดิษฐ์ ณ น่าน เป็นบุตรชายในเจ้าพรม ณ น่าน กับ เจ้าดาวเรือง ณ น่าน[1] ท่านเป็นบุตรชายคนที่สองในบรรดาพี่น้องทั้ง 11 คน[2]

สมรส แก้ไข

เจ้าประดิษฐ์ ณ น่าน สมรสกับ เจ้าโคมทอง ณ น่าน มีธิดาด้วยกัน 2 คน คือ

การเมือง แก้ไข

เจ้าประดิษฐ์ ณ น่าน ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495 และเคยเป็นนายกเทศมนตรีเมืองน่าน

ราชตระกูล แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข