สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์

สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ มีพระนามเต็มว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ (ลาว: ພະບາດສົມເດັດພະເຈົ້າສີສະຫວ່າງວົງ) หรือ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ (ลาว: ເຈົ້າມະຫາຊີວິດສີສະຫວ່າງວົງ) เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 12 แห่งราชอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง และพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งพระราชอาณาจักรลาว เสด็จพระราชสมภพ ณ นครหลวงพระบาง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2428 เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าสักรินทรฤทธิ์และพระนางทองสี

สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์
Sisavang Vong roi de Luang Prahang.jpg

พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งหลวงพระบาง
พระมหากษัตริย์แห่งลาว
ราชวงศ์ ราชวงศ์ล้านช้างหลวงพระบาง
ครองราชย์ 28 เมษายน พ.ศ. 2447 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2488
20 ตุลาคม พ.ศ. 2488 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2502
รัชกาล 16 ปี (ราชอาณาจักรหลวงพระบาง)
12 ปี (ราชอาณาจักรลาว)
รัชกาลก่อน พระเจ้าสักรินทรฤทธิ์
รัชกาลถัดไป พระเจ้าศรีสว่างวัฒนา
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2428
หลวงพระบาง ประเทศลาว
สวรรคต 29 ตุลาคม พ.ศ. 2502 (74 ปี)
หลวงพระบาง ประเทศลาว
พระราชบิดา พระเจ้าสักรินทรฤทธิ์
พระราชมารดา พระนางทองสี
พระมเหสี สมเด็จพระนางเจ้าคำฝั้น[1]
พระนางคำอุ่น
พระราชบุตร 6 พระองค์

เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรหลวงพระบางเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2447 เมื่อประเทศลาวได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส พระองค์จึงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชอาณาจักรลาว

เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2502

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

 
พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ในธนบัตร 100 กีบ รุ่นค.ศ. 1957

อ้างอิงแก้ไข

  1. ປະເທດລາວ ໑໙໕໐. ม.ป.ท. ม.ป.ป. p. 33.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ ถัดไป
พระเจ้าสักรินทรฤทธิ์ (เจ้าคำสุก)    
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง
(28 เมษายน พ.ศ. 2447 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2488)
  ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส
ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส    
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรลาว
(20 ตุลาคม พ.ศ. 2488 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2502)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา