พระอัครมเหสีคำอุ่น (ลาว: ພຣະອັຄຣະມະເຫສີຄຳອຸ່ນ พระอัคระมะเหสีคำอุ่น, อังกฤษ: Queen Kham-Oun) (15 กรกฎาคม พ.ศ. 2428 - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2458) เสด็จพระราชสมภพเมื่อ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2428 พระองค์ทรงราชาภิเษกสมรสกับสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนี ในสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา พระองค์เสด็จสวรรคต ณ พระราชวังหลวงพระบาง[1] สิริพระชนมายุ 30 พรรษา

พระนางคำอุ่น
สมเด็จพระราชินีแห่งพระราชอาณาจักรลาว
ครองราชย์28 เมษายน พ.ศ. 2447 - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2458
รัชสมัย11 ปี
รัชกาลถัดไปพระอัครมเหสีคำผุย
ประสูติ15 กรกฎาคม พ.ศ. 2428
ราชอาณาจักรลาว
สวรรคต5 มิถุนายน พ.ศ. 2458
(พระชนมายุ 30 พรรษา)
พระราชสวามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์
พระราชบุตร6 พระองค์
ราชวงศ์ราชวงศ์ล้านช้างร่มขาว

อ้างอิง แก้