เปิดเมนูหลัก

พระอัครมเหสีคำอุ่น (ลาว: ພຣະອັຄມະເຫສີຄຳອູນพระอัคมะเหสีคำอุ่น อังกฤษ: Queen Kham-Oun) (15 กรกฎาคม พ.ศ. 2428 - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2458) เสด็จพระราชสมภพเมื่อ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2428 พระองค์ทรงราชาภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนี ในสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา พระองค์เสด็จสวรรคต ณ พระราชวังหลวงพระบาง[1] สิริพระชนมายุ 30 พรรษา

พระนางคำอุ่น

พระราชอิสริยยศ สมเด็จพระราชินีแห่งพระราชอาณาจักรลาว
ราชวงศ์ ราชวงศ์ล้านช้างหลวงพระบาง
ครองราชย์ 28 เมษายน พ.ศ. 2447 - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2458
รัชกาล 11 ปี
รัชกาลถัดไป พระอัครมเหสีคำผุย
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2428
ราชอาณาจักรลาว
สวรรคต 5 มิถุนายน พ.ศ. 2458
(พระชนมายุ 30 พรรษา)
พระราชสวามี พระบาทสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์
พระราชบุตร 6 พระองค์

อ้างอิงแก้ไข