เจ้าสุวรรณราช

เจ้าสุวรรณราช (8 กรกฎาคม พ.ศ. 2436 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2503) เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งพระราชอาณาจักรลาว ตั้งแต่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2490 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2491[1] พระองค์เป็นพระโอรสในเจ้ามหาอุปราชบุญคง และเป็นพระเทวันของเจ้าเพชรราช รัตนวงศา เจ้าสุวรรณภูมา เจ้าสุภานุวงศ์ และเจ้าจินดาวงศ์

เจ้าสุวรรณราช
นายกรัฐมนตรีพระราชอาณาจักรลาว
ดำรงตำแหน่ง
15 มีนาคม พ.ศ. 2490 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2491
ก่อนหน้า เจ้าจินดาวงศ์
ถัดไป เจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาศักดิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2436
เสียชีวิต 23 มิถุนายน พ.ศ. 2503
ศาสนา พุทธ

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า เจ้าสุวรรณราช ถัดไป
เจ้าจินดาวงศ์    
นายกรัฐมนตรีแห่งพระราชอาณาจักรลาว
(15 มีนาคม พ.ศ. 2490 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2491)
  เจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาศักดิ์