ผุย ชนะนิกร (ลาว: ຜຸຍ ຊະນະນິກອນ; พ.ศ. 2446 - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2526[1]) มีสมญาว่า พญาหัวโขง (ພຍາຫົວຂອງ) เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งพระราชอาณาจักรลาว ตั้งแต่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2490 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2491 และครั้งที่สองตั้งแต่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2501 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2502 และยังทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหลายสมัย

ผุย ชนะนิกร
นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรลาว
ดำรงตำแหน่ง
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2494
ก่อนหน้า เจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาศักดิ์
ถัดไป เจ้าฟ้าสว่างวัฒนา
ดำรงตำแหน่ง
17 สิงหาคม พ.ศ. 2501 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2502
ก่อนหน้า เจ้าสุวรรณภูมา
ถัดไป สุนทอน ปะถำมะวง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด พ.ศ. 2446
เสียชีวิต 4 ธันวาคม พ.ศ. 2526
ปารีส​ฝรั่งเศส​
ศาสนา พุทธ

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า ผุย ชนะนิกร ถัดไป
เจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาศักดิ์    
นายกรัฐมนตรีแห่งพระราชอาณาจักรลาว
(24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2494)
  เจ้าฟ้าสว่างวัฒนา
เจ้าสุวรรณภูมา    
นายกรัฐมนตรีแห่งพระราชอาณาจักรลาว
(17 สิงหาคม พ.ศ. 2501 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2502)
  สุนทอน ปะถำมะวง