เจ้าสมสนิท วงกตรัตนะ

เจ้าสมสนิท วงกตรัตนะ (ลาว: ເຈົ້າສົມສະໜິດ; 19 เมษายน พ.ศ. 2456–พ.ศ. 2518)[1] เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งพระราชอาณาจักรลาว

เจ้าสมสนิท วงกตรัตนะ
นายกรัฐมนตรีพระราชอาณาจักรลาว
ดำรงตำแหน่ง
3 มิถุนายน พ.ศ. 2503 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2503
ก่อนหน้า กุ อภัย
ถัดไป เจ้าสุวรรณภูมา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 เมษายน พ.ศ. 2456
เสียชีวิต พ.ศ. 2518
ศาสนา พุทธ

เจ้าสมสนิทประสูติในหลวงพระบาง เป็นพระโอรสในเจ้าสุวรรณราช กับเจ้าเสงี่ยมคำ พระบิดาเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีลาว ส่วนพระมารดาเป็นพระธิดาในเจ้าอุปราช (บุญคง) และเป็นหลานลุงของเจ้าเพชรราช รัตนวงศา, เจ้าสุวรรณภูมา, เจ้าสุภานุวงศ์ และเจ้าจินดาวงศ์ ที่ล้วนดำรงตำแหน่งระดับสูงในการเมืองลาวเช่นกัน[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Stuart-Fox, Martin; Historical Dictionary of Laos; Plymouth UK ²2008, ISBN 978-0-8108-5624-0
  2. ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ภาคต้น). ธนบุรี : สำนักพิมพ์อโยธยา, ม.ม.ป., หน้า 131-132
ก่อนหน้า เจ้าสมสนิท วงกตรัตนะ ถัดไป
กุ อภัย    
นายกรัฐมนตรีแห่งพระราชอาณาจักรลาว
(3 มิถุนายน พ.ศ. 2503 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2503)
  เจ้าสุวรรณภูมา