สุนทอน ปะถำมะวง

พลเอก สุนทอน ปะถำมะวง (พ.ศ. 2454 – พ.ศ. 2532) เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งพระราชอาณาจักรลาว ตั้งแต่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2502 – 7 มกราคม พ.ศ. 2503 และเป็นผู้บัญชาการทหารบกแห่งกองทัพบกพระราชอาณาจักรลาว[1]

สุนทอน ปะถำมะวง
นายกรัฐมนตรีพระราชอาณาจักรลาว
ดำรงตำแหน่ง
31 ธันวาคม พ.ศ. 2502 – 7 มกราคม พ.ศ. 2503
ก่อนหน้า ผุย ซะนะนิกอน
ถัดไป กุ อะไพ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด พ.ศ. 2454
เสียชีวิต พ.ศ. 2532
ศาสนา พุทธ

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า สุนทอน ปะถำมะวง ถัดไป
ผุย ซะนะนิกอน    
นายกรัฐมนตรีแห่งพระราชอาณาจักรลาว
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2502 – 7 มกราคม พ.ศ. 2503)
  กุ อะไพ