เจพูตราย (ไม่ปรากฏ - พ.ศ. 2250) เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่พระองค์ที่ 11 ตั้งแต่พม่าครอบครองล้านนา ทรงเป็นเจ้านายจากพม่า

เจพูตราย
พระนามเจพูตราย
พระอิสริยยศเจ้าผู้ครองแคว้นเชียงใหม่
ครองราชย์พ.ศ. 2218 - พ.ศ. 2250
รัชกาล32 ปี
รัชกาลก่อนอุปราชอึ้งแซะ
รัชกาลถัดไปมังแรนร่า
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติไม่ปรากฏ
พิราลัยพ.ศ. 2250
พระบิดาเจ้าเจกุตรา

เจ้าเจพูตราย เป็นพระราชโอรสในเจ้าเจกุตรา ขึ้นครองเชียงใหม่ภายหลังจากที่อุปราชอึ้งแซะผู้ปกครองเชียงใหม่พระองค์ก่อนสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงเป็นเจ้านายจากพม่า

เจ้าเจพูตรายครองเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ พ.ศ. 2218 - พ.ศ. 2250[1] รวมระยะเวลาได้ 32 ปี จึงสิ้นพระชนม์ พม่าจึงได้แต่งตั้งมังแรนร่า เจ้านายพม่ามาปกครองล้านนาแทน

อ้างอิงแก้ไข

  1. Thailand's World Thai :อาณาจักรล้านนา อาณาจักรล้านนาในภาคเหนือของประเทศไทย สืบค้นเมื่อ 06-06-57.
ก่อนหน้า เจพูตราย ถัดไป
อุปราชอึ้งแซะ   เจ้าผู้ครองแคว้นเชียงใหม่ภายใต้การปกครองของพม่า
(พ.ศ. 2218 - พ.ศ. 2250)
  มังแรนร่า