อุปราชอึ้งแซะ

อุปราชอึ้งแซะ (ไม่ปรากฏ - พ.ศ. 2218) เป็นพระมหาอุปราชแห่งกรุงอังวะ ได้เป็นเจ้าผู้ครองแคว้นเชียงใหม่พระองค์ที่ 10 ในสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า

อุปราชอึ้งแซะ
เจ้าผู้ครองแคว้นเชียงใหม่
ครองราชย์พ.ศ. 2215 - พ.ศ. 2218[1]
รัชสมัย3 ปี
รัชกาลก่อนหน้าเจ้าเมืองแพร่
รัชกาลถัดไปเจพูตราย
ราชวงศ์ราชวงศ์ตองอู
พระราชบิดาพระเจ้ากรุงอังวะ
ประสูติไม่ปรากฏ
สิ้นพระชนม์พ.ศ. 2218

อุปราชอึ้งแซะเป็นพระราชโอรสในพระเจ้ากรุงอังวะ มีพระนามเดิมอย่างไรไม่ปรากฏ ได้รับสถาปนาเป็นพระมหาอุปราชาอึ้งแซะ (เอ่งเช แปลว่าวังหน้า) เมื่อเจ้าเมืองแพร่ผู้ปกครองเชียงใหม่พระองค์ก่อนถึงแก่พิราลัย พระเจ้ากรุงอังวะจึงโปรดให้มาครองนครเชียงใหม่แทน[2]ในปี พ.ศ. 2215 ถึงปี พ.ศ. 2218 ก็สวรรคต รวมระยะเวลาได้ 3 ปี เจพูตราย พระโอรสเจ้าเจกุตราได้ปกครองอาณาจักรล้านนาต่อมา

อ้างอิงแก้ไข

  1. Thailand's World Thai :อาณาจักรล้านนา อาณาจักรล้านนาในภาคเหนือของประเทศไทย สืบค้นเมื่อ 06-06-57.
  2. พระยาประชากิจกรจักร. พงศาวดารโยนก. นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2557. 496 หน้า. หน้า 396. ISBN 978-616-7146-62-1
ก่อนหน้า อุปราชอึ้งแซะ ถัดไป
เจ้าเมืองแพร่   เจ้าผู้ครองแคว้นเชียงใหม่ภายใต้การปกครองของพม่า
(พ.ศ. 2215 - พ.ศ. 2218)
  เจพูตราย