มังแรนร่า (ไม่ปรากฏ - พ.ศ. 2270) เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่พระองค์ที่ 12 ตั้งแต่พม่าครอบครองล้านนา ทรงเป็นเจ้านายจากพม่า

มังแรนร่า
เจ้าเมืองเชียงใหม่
ครองราชย์พ.ศ. 2250 - พ.ศ. 2270
รัชสมัย20 ปี
รัชกาลก่อนหน้าเจพูตราย
รัชกาลถัดไปเทพสิงห์
ราชวงศ์พม่าปกครองล้านนา
ประสูติไม่ปรากฏ
พิราลัยพ.ศ. 2270

มังแรนร่า เป็นเจ้านายที่พม่าแต่งตั้งให้มาปกครองเมืองเชียงใหม่ต่อจากเจพูตราย ซึ่งพิราลัยไป แต่ต่อมาชาวล้านนาพยายามจะขับไล่พม่าออกไป บ้านเมืองเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวาย

มังแรนร่าครองเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ พ.ศ. 2250 - พ.ศ. 2270[1] รวมระยะเวลาได้ 20 ปี เทพสิงห์ร่วมกับชาวบ้านชาวเมือง ประหารมังแรนร่า ขับไล่พม่าออกไปได้ แล้วขึ้นครองเมืองเชียงใหม่

อ้างอิงแก้ไข

  1. Thailand's World Thai :อาณาจักรล้านนา อาณาจักรล้านนาในภาคเหนือของประเทศไทย เก็บถาวร 2014-11-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สืบค้นเมื่อ 06-06-57.
ก่อนหน้า มังแรนร่า ถัดไป
เจพูตราย   เจ้าผู้ครองแคว้นเชียงใหม่ภายใต้การปกครองของพม่า
(พ.ศ. 2250 - พ.ศ. 2270)
  เทพสิงห์