อัมพร ศรีไชยยันต์

เป็นทหารบกชาวไทยและเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจ

พลโท อัมพร ศรีไชยยันต์ เป็นทหารบกชาวไทยและเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ในปี 2512 เป็นอดีตที่ปรึกษาการกฎหมาย สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด และเป็นนักศึกษาคนแรกที่สำเร็จวิชากฎหมายเป็นเนติบัณฑิตสยาม และสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาเอกจากประเทศเยอรมนี[1]

พลโท
อัมพร ศรีไชยยันต์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
9 มีนาคม พ.ศ. 2512 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513
นายกรัฐมนตรีถนอม กิตติขจร
ถัดไปมนูญ บริสุทธิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด11 มกราคม พ.ศ. 2451
เสียชีวิต20 ตุลาคม พ.ศ. 2513 (62 ปี)
คู่สมรสคุณหญิง สมสมัย ศรีไชยยันต์

ประวัติ

แก้

อัมพร ศรีไชยยันต์ เกิดเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2451 ที่ตำบลหัวรอ อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของนายอำนาจ กับนางเชย ศรีไชยยันต์ และได้สมรสกับคุณหญิง สมสมัย ศรีไชยยันต์ มีธิดา 2 คน คือ ทิพ ศรีไชยยันต์ และอุ้มพร ศรีไชยยันต์

อัมพร จบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 8 จากโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ สอบไล่ได้ชั้นเนติบัณฑิต จากโรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรม ในปี 2470 และสอบชิงทุนระพี ได้ไปศึกษาวิชากฎหมายจนสอบได้ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

การทำงาน

แก้

อัมพร เข้าทำงานเป็นพนักงานอัยการ สำนักงานกรมอัยการ กระทรวงมหาดไทย ในปี 2470 จนกระทั่งย้ายเข้ารับราชการทหารในปี 2479 เป็นทหารประจำกองบังคับการกรมพระธรรมนูญ และเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการจนในปี 2484 ได้เป็นเจ้ากรมพระธรรมนูญ และเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ในปี 2489 เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ครั้งที่ 2 และในปี 2493 ได้เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายประจำกรมเสนาธิการกลาโหม และเป็นที่ปรึกษาการกฎหมาย สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในปี 2504

ในปี 2512 ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. อัมพร ศรีไชยยันต์, พล. ท., 2451-2513 (2513). กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร. โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหาร.
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๑๑๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๗
  3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๑๑๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๘, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๒
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๔๖ ง หน้า ๑๘๓๗, ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๒
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๗๙ ตอนที่ ๘๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๘ กันยายน ๒๕๐๕
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๓๖ ง หน้า ๑๔๙๙, ๒๑ เมษายน ๒๕๑๓
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตภายใน, เล่ม ๖๐ ตอนที่ ๔๓ ง หน้า ๒๕๙๐, ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๖
  8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๗๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔๒, ๒๓ ธันวาคม ๒๔๙๖