หม่อมเจ้าขจรจรัสฤทธิ์ กฤดากร

หม่อมเจ้าขจรจรัสฤทธิ์ กฤดากร (29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2431 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2468) อดีตผู้พิพากษาศาลคดีต่างประเทศ และอดีตอัยการ กระทรวงยุติธรรม

หม่อมเจ้าขจรจรัสฤทธิ์ กฤดากร
หม่อมเจ้า ชั้น 4
หม่อมเจ้าขจรจรัสฤทธิ์ กฤดากร.jpg
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
พระมารดาหม่อมสุภาพ กฤดากร ณ อยุธยา
ประสูติ29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2431
สวรรคต12 กรกฎาคม พ.ศ. 2468 (37 ปี)

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าขจรจรัสฤทธิ์ กฤดากร ทรงเป็นโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ กับหม่อมสุภาพ กฤดากร ณ อยุธยา ประสูติเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2431 เสด็จไปทรงศึกษาวิชากฎหมายที่ประเทศอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. 2446 ทรงรับราชการในตำแหน่งเนติบัณฑิต เลขานุการกระทรวงการต่างประเทศ อัยการกระทรวงยุติธรรม ผู้พิพากษาศาลคดีต่างประเทศ ตามลำดับ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2468

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา, เล่ม ๓๔, ตอน ๐ ง, ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๐, หน้า ๙๔๗