อัยการ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

คำสำคัญ "อัยการ" มีความหมายว่า การของเจ้า, โดยสามารถหมายถึง

กฎหมายแก้ไข

หน่วยงานแก้ไข

บุคคลแก้ไข

ประเทศไทยแก้ไข

สถานที่แก้ไข