อัยการ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

คำสำคัญ "อัยการ" มีความหมายว่า การของเจ้า, โดยสามารถหมายถึง

กฎหมาย แก้

หน่วยงาน แก้

บุคคล แก้

ประเทศไทย แก้

สถานที่ แก้