ตุลาการ

(เปลี่ยนทางจาก ผู้พิพากษา)

ตุลาการ อาจหมายถึง

  • อำนาจตุลาการ
  • ข้าราชการฝ่ายตุลาการ (ประเทศไทย)
  • ตุลาการรัฐธรรมนูญ
  • ตุลาการภิวัฒน์