หม่อมเจ้าอาชวดิศ ดิศกุล

หม่อมเจ้าอาชวดิศ ดิศกุล (23 มีนาคม พ.ศ. 2457 - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2518)[2] มีพระนามลำลองว่า ท่านชายใหม่[3] เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประสูติแต่หม่อมเจิม ดิศกุล ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2456 (ปฏิทินสากลคือพ.ศ. 2457) เสกสมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง (พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต กับหม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2490 แต่ไม่มีโอรสธิดาด้วยกัน มีเพียงโอรสบุญธรรมคือ ฤทธิ์ดำรง ดิศกุล[4] ซึ่งเป็นบุตรของณรงค์ฤทธิ์ บุญ-หลง กับหม่อมราชวงศ์บุศยทิพย์ เทวกุล (หลานสาวของหม่อมเจ้าอาชวดิศ)

หม่อมเจ้าอาชวดิศ ดิศกุล
หม่อมเจ้า ชั้น 4
ประสูติ23 มีนาคม พ.ศ. 2457
สิ้นชีพตักษัย4 ธันวาคม พ.ศ. 2518 (61 ปี)
พระชายาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง
พระบุตรฤทธิ์ดำรง ดิศกุล[1] (โอรสบุญธรรม)
ราชสกุลดิศกุล
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระมารดาหม่อมเจิม ดิศกุล ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าอาชวดิศเป็นนักเรียนอังกฤษรุ่นเดียวกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ทรงเคยเป็นผู้จัดการฝ่ายการเงิน โรงไฟฟ้าวัดเลียบ แล้วได้รับการชักชวนจากหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ [5] ให้มาเป็นผู้บริหารธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ ทรงดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคาร[6] จนกระทั่งสิ้นชีพตักษัยอย่างกะทันหันเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2518 สิริชันษา 62 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

  1. "คุณแหน ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2553" (Press release). แนวหน้า. 26 มีนาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 6 สิงหาคม 2555. {{cite press release}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  2. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, พ.ศ. 2547. หน้า หน้าที่. ISBN 974-272-911-5
  3. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.จ.ไกรสิงห์ วุฒิชัย ณ เมรุวัดธาตุทอง วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2519. [ม.ป.ท.]: มงคลการพิมพ์; 2519.
  4. HSH Prince Ajavadis DISKUL
  5. การดิ้นรนครั้งสุดท้ายของ ROTHCHILD ไทยนาม "อินทรทูต"!?[ลิงก์เสีย] นิตยสารผู้จัดการ, พฤษภาคม 2529
  6. สืบสาย "อินทรทูต" ใน 48 ปีแบงก์บีบีซี"[ลิงก์เสีย] นิตยสารผู้จัดการ,มกราคม 2536
  7. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษหน้า 345 เล่ม 71 ตอนที่ 87 ราชกิจจานุเบกษา 29 ธันวาคม 2497