หม่อมเจ้าสมรศรีโสภา เทวกุล

หม่อมเจ้าสมรศรีโสภา เทวกุล (19 เมษายน พ.ศ. 2444 - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2539) อดีตผู้จัดการโรงเรียนราชินีบน

หม่อมเจ้าสมรศรีโสภา เทวกุล
หม่อมเจ้า ชั้น 4
ผู้จัดการโรงเรียนราชินีบน
รองประธานกรรมการราชินีมูลนิธิ
ประสูติ19 เมษายน พ.ศ. 2444
สิ้นชีพตักษัย5 มิถุนายน พ.ศ. 2539 (95 ปี)
ราชวงศ์จักรี
ราชสกุลเทวกุล
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
พระมารดาหม่อมพุก เทวกุล ณ อยุธยา

พระประวัติ แก้

หม่อมเจ้าสมรศรีโสภา เทวกุล มีพระนามลำลองว่า ท่านหญิงออ เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ อดีตเสนาบดีกระทรวงต่างประเทศ ประสูติแต่หม่อมพุก เทวกุล ณ อยุธยา เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2444

หม่อมเจ้าสมรศรีโสภาทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินี สำเร็จชั้นสูงสุดของโรงเรียน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 เป็นตัวอย่างนักเรียนที่ประพฤติดีที่สุดของโรงเรียน ได้รับรางวัลเหรียญราชินีประดับเพชรจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากนี้ยังเป็นนักเรียนที่เรียนดีเยี่ยม คือสอบได้ที่หนึ่งตลอด ได้นั่งเรียน "โต๊ะทอง" ซึ่งเป็นโต๊ะประจำตำแหน่งที่หนึ่งเสมอมา

เมื่อทรงสำเร็จการศึกษา ได้เป็นครูที่โรงเรียนราชินี แล้วจึงทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนราชินีบนถึงปี พ.ศ. 2512 เมื่อหม่อมเจ้าวงศ์ทิพย์สุดา เทวกุล สิ้นชีพตักษัย จึงทรงได้รับแต่งตั้งจากราชินีมูลนิธิให้ทรงดำรงตำแหน่งกรรมการราชินีมูลนิธิ ต่อมาทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการราชินีมูลนิธิ และผู้จัดการโรงเรียนราชินีบนเรื่อยมาจนประชวรจึงหยุดทรงงานเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2536 และประทับที่วังเทวะเวสม์ จนสิ้นชีพตักษัยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2539 สิริชันษา 95 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

  1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-12-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๖๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๙, ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๗