หม่อมเจ้าสมรศรีโสภา เทวกุล

หม่อมเจ้าสมรศรีโสภา เทวกุล (19 เมษายน พ.ศ. 2444 - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2539) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ต้นราชสกุลเทวกุล อดีตเสนาบดีกระทรวงต่างประเทศ ประสูติแต่ หม่อมพุก เทวกุล ณ อยุธยา เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2444

หม่อมเจ้าสมรศรีโสภา เทวกุล
หม่อมเจ้าสมรศรีโสภา.JPG
พระนามหม่อมเจ้าสมรศรีโสภา เทวกุล
ฐานันดรหม่อมเจ้า
ราชวงศ์ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ19 เมษายน พ.ศ. 2444
สิ้นชีพิตักษัย5 มิถุนายน พ.ศ. 2539 (95 ปี)
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
พระมารดาหม่อมพุก เทวกุล ณ อยุธยา

ท่านหญิงทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินี สำเร็จชั้นสูงสุดของโรงเรียนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 ทรงเป็นตัวอย่าง นักเรียนที่ประพฤติดีที่สุดของโรงเรียน ได้รับรางวัลเหรียญ สผ. ประดับเพชร จากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากนี้ยังทรงเป็นนักเรียนที่เรียนดีเยี่ยม คือสอบได้ที่หนึ่งตลอด ทรงได้นั่งเรียน "โต๊ะทอง" ซึ่งเป็นโต๊ะประจำตำแหน่งที่หนึ่งเสมอมา

เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาแล้วได้ทรงเป็นครูที่โรงเรียนราชินีแล้ว จึงได้มาทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนราชินีบนถึง พ.ศ. 2512 เมื่อท่านอาจารย์หม่อมเจ้าวงศ์ทิพย์สุดา เทวกุล สิ้นชีพิตักษัย ท่านหญิงทรงได้รับแต่งตั้งจากราชินีมูลนิธิ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการราชินีมูลนิธิ ต่อมาทรงเป็นรองประธานกรรมการราชินีมูลนิธิ และผู้จัดการโรงเรียนราชินีบนเรื่อยมาจนประชวร จึงหยุดทรงงาน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536 และประทับพักผ่อนที่วังทิพยเวสม์ จนสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2539 สิริรวมพระชนมายุ 95 พรรษา 1 เดือน 16 วัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๑, ตอน ๖๗ ง ฉบับพิเศษ, ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗, หน้า ๗