หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล

หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล (5 ธันวาคม พ.ศ. 2441 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517) หรือ หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ กิติยากร เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ และหม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร

หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล
หม่อมเจ้า ชั้น 5
ประสูติ5 ธันวาคม พ.ศ. 2441
ชีพิตักษัย28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 (75 ปี)
พระสวามีหม่อมเจ้ามรุพรพันธุ์ เทวกุล
หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล
บุตร5 คน
ราชวงศ์จักรี
ราชสกุลกิติยากร
(โดยประสูติ)
เทวกุล
(โดยสมรส)
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
พระมารดาหม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร

พระประวัติ แก้

หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล มีพระนามเดิม หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ ราชสกุลกิติยากร ประสูติเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2441 เป็นพระธิดาในมหาอำมาตย์เอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ กับหม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร (ราชสกุลเดิม : เทวกุล) พระองค์มีพระเชษฐา, พระอนุชา และพระขนิษฐาร่วมพระมารดา 11 พระองค์ คือ

 1. หม่อมเจ้าเกียรติกำจร กิติยากร (7 กันยายน 2439 – 18 กุมภาพันธ์ 2445)
 2. หม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ กิติยากร (18 มกราคม 2440 – 14 สิงหาคม 2511) สมรสกับหม่อมพิณ หม่อมเจ้าชวลิตโอภาศ รพีพัฒน์ และ หม่อมเจ้าจีริกา กิติยากร
 3. หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร (4 มกราคม 2441 – 11 กุมภาพันธ์ 2496) (ได้รับสถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ เมื่อ 5 พฤษภาคม 2495 สมรสกับหม่อมหลวงบัว สนิทวงศ์
 4. หม่อมเจ้ามาโนทย์มานพ กิติยากร (24 มกราคม 2443 – 24 สิงหาคม 2444)
 5. หม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณ กิติยากร (15 มีนาคม 2444 - 28 มกราคม 2510) สมรสกับหม่อมราชวงศ์วิจิตรโฉม ชยางกูร
 6. หม่อมเจ้าพิบูลย์เบญจางค์ กิติยากร (13 พฤศจิกายน 2445 - 27 เมษายน 2512) สมรสกับ หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ (พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์)
 7. หม่อมเจ้ากัลยางค์สมบัติ กิติยากร (28 มีนาคม 2447 - 4 กุมภาพันธ์ 2485) สมรสกับ หม่อมเจ้ามุรธาภิเศก โสณกุล
 8. หม่อมเจ้าจิตรบรรจง กิติยากร (28 มกราคม 2449 – 29 ตุลาคม 2487) ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อเสกสมรสกับหม่อมราชวงศ์นักษัตร ลดาวัลย์
 9. หม่อมเจ้าทรงอัปษร กิติยากร (22 กรกฎาคม 2450 - 28 มีนาคม 2531) สมรสกับหม่อมเจ้าเพลิงนภดล รพีพัฒน์
 10. หม่อมเจ้าสรัทจันทร์ กิติยากร (26 ธันวาคม 2451 – 30 กันยายน 2466)
 11. หม่อมเจ้าพุฒ กิติยากร พระชนม์ 11 เดือน (8 กุมภาพันธ์ 2454 – 26 ธันวาคม 2454)

หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุลสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 สิริพระชันษา 75 ปี 358 วัน

การนี้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไปพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2519[1]

โอรส-ธิดา แก้

หม่อมเจ้าหญิงกมลปราโมทย์ เษกสมรสกับ หม่อมเจ้ามรุพรพันธุ์ เทวกุล และ หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 มีบุตร-ธิดาได้แก่

 • หม่อมเจ้ามรุพรพันธุ์ เทวกุล
  • หม่อมราชวงศ์มรุต เทวกุล สมรสกับ อุไร พู่เรือหงส์
   • หม่อมหลวงหญิงอัจโรบล เทวกุล
  • หม่อมราชวงศ์กมลิกา เทวกุล
  • หม่อมราชวงศ์นิศารัตน์ เทวกุล
 • หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล
  • หม่อมราชวงศ์เทพ เทวกุล สมรสกับ ขวัญตา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
   • หม่อมหลวงหญิงอาภาวดี เทวกุล
   • หม่อมหลวงหญิงขวัญกมล เทวกุล
   • หม่อมหลวงหญิงรดีเทพ เทวกุล
  • หม่อมราชวงศ์ศุขศานต์ เทวกุล สมรสกับ อารี เทวกุล ณ อยุธยา มีธิดาเพียงคนเดียวคือ
   • หม่อมหลวงศิริธิดา (เทวกุล) สุตมาชัย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

ลำดับสาแหรก แก้

อ้างอิง แก้

 1. พระราชกรณียกิจ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
 2. "แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ประจำปี 2511" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 85 (44): 30. 15 พฤษภาคม 2511.
 3. "พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลปัตยุบันฝ่ายใน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 25 (35): 1015. 29 พฤศจิกายน 2451.