หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล

หม่อมเจ้าหญิงกมลปราโมทย์ เทวกุล (5 ธันวาคม พ.ศ. 2441 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517) หรือ หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ กิติยากร เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ และหม่อมเจ้าหญิงอัปษรสมาน เทวกุล มีพระขนิษฐาและพระเชษฐาร่วมพระมารดา 11 พระองค์ คือ

หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล
หม่อมเจ้าหญิงกมลปราโมทย์ กิติยากร.png

พระนาม หม่อมเจ้าหญิงกมลปราโมทย์ เทวกุล
ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2441
สิ้นชีพิตักษัย 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 (75 ปี)
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
พระมารดา หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร
พระสวามี หม่อมเจ้ามรุพรพันธุ์ เทวกุล
หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล
พระบุตร 4 คน

สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 สิริอายุ 75 ปี 358 วัน

การนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไปพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2519[1]

พระโอรส-ธิดาแก้ไข

หม่อมเจ้าหญิงกมลปราโมทย์ เษกสมรสกับ หม่อมเจ้ามรุพรพันธุ์ เทวกุล และ หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 มีบุตร-ธิดาได้แก่

 • หม่อมเจ้ามรุพรพันธุ์ เทวกุล
  • หม่อมราชวงศ์มรุต เทวกุล สมรสกับ อุไร พู่เรือหงส์
   • หม่อมหลวงหญิงอัจโรบล เทวกุล
  • หม่อมราชวงศ์กมลิกา เทวกุล
  • หม่อมราชวงศ์นิศารัตน์ เทวกุล
 • หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล
  • หม่อมราชวงศ์เทพ เทวกุล สมรสกับ ขวัญตา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
   • หม่อมหลวงหญิงอาภาวดี เทวกุล
   • หม่อมหลวงหญิงขวัญกมล เทวกุล
   • หม่อมหลวงหญิงรดีเทพ เทวกุล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. พระราชกรณียกิจ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/044/24.PDF
 3. "พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลปัตยุบันฝ่ายใน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 25 (35): 1015. 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2451.