หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล

หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล (ราชสกุลเดิม กิติยากร; 5 ธันวาคม พ.ศ. 2441 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517) เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ และหม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร

หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล
หม่อมเจ้า ชั้น 5
ประสูติ5 ธันวาคม พ.ศ. 2441
ชีพิตักษัย28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 (75 ปี)
สวามีหม่อมเจ้ามรุพรพันธุ์ เทวกุล
หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล
บุตร4 คน
ราชวงศ์จักรี
ราชสกุลกิติยากร
(โดยประสูติ)
เทวกุล
(โดยสมรส)
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
พระมารดาหม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร

พระประวัติ แก้

หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล (ราชสกุลเดิม กิติยากร) เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ประสูติแต่หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร (ราชสกุลเดิม เทวกุล) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2441 มีโสทรภราดา และโสทรภคินีรวม 11 องค์ ได้แก่

 1. หม่อมเจ้าเกียรติกำจร (7 กันยายน พ.ศ. 2439 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2445)
 2. หม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ กิติยากร (18 มกราคม พ.ศ. 2441 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2511)
 3. พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ (4 มกราคม พ.ศ. 2442 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496)
 4. หม่อมเจ้ามาโนทย์มานพ (24 มกราคม พ.ศ. 2444 – 24 สิงหาคม พ.ศ. 2444)
 5. หม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณ กิติยากร (15 มีนาคม พ.ศ. 2445 - 28 มกราคม พ.ศ. 2510)
 6. หม่อมเจ้าพิบูลย์เบญจางค์ วรวรรณ (13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2445 - 27 เมษายน พ.ศ. 2512)
 7. หม่อมเจ้ากัลยางค์สมบัติ โสณกุล (28 มีนาคม พ.ศ. 2447 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485)
 8. จิตรบรรจง ลดาวัลย์ (28 มกราคม พ.ศ. 2449 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2487) ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับหม่อมราชวงศ์นักษัตร ลดาวัลย์
 9. หม่อมเจ้าทรงอัปษร รพีพัฒน์ (22 กรกฎาคม พ.ศ. 2450 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2531)
 10. หม่อมเจ้าสรัทจันทร์ (26 ธันวาคม พ.ศ. 2451 – 30 กันยายน พ.ศ. 2466)
 11. หม่อมเจ้าพุฒ (8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2454 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2454)

หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล สิ้นชีพตักษัยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 สิริชันษา 75 ปี 358 วัน

การนี้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไปพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2519[1]

โอรส-ธิดา แก้

หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เสกสมรสกับหม่อมเจ้ามรุพรพันธุ์ เทวกุล และหม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล อดีตองคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีโอรส-ธิดาได้แก่

 • เกิดแต่หม่อมเจ้ามรุพรพันธุ์ เทวกุล
  • หม่อมราชวงศ์มรุต เทวกุล สมรสกับอุไร (สกุลเดิม พู่เรือหงส์)
   • หม่อมหลวงหญิงอัจโรบล เทวกุล
  • หม่อมราชวงศ์กมลิกา เทวกุล
 • เกิดแต่หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล
  • หม่อมราชวงศ์เทพ เทวกุล สมรสกับขวัญตา (ราชสกุลเดิม ศิริวงศ์ ณ อยุธยา)
   • หม่อมหลวงอาภาวดี เทวกุล
   • หม่อมหลวงขวัญกมล เทวกุล
   • หม่อมหลวงรดีเทพ เทวกุล
  • หม่อมราชวงศ์นิศารัตน์ เทวกุล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

 1. พระราชกรณียกิจ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
 2. "แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ประจำปี 2511" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 85 (44): 30. 15 พฤษภาคม 2511.
 3. "พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลปัตยุบันฝ่ายใน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 25 (35): 1015. 29 พฤศจิกายน 2451.