เปิดเมนูหลัก

สำหรับราชสกุลเทวกุลนี้มีองค์ต้นราชสกุลคือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ พระราชโอรสลำดับที่ 42 ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่ สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ทรงมีหม่อมทั้งหมด 7 ท่าน คือ

  1. หม่อมใหญ่ (สกุลเดิม: สุจริตกุล) ธิดาเจ้าพระยาสิริรัตนมนตรี (หงษ์)
  2. หม่อมลม้าย (สกุลเดิม: ชูโต) ธิดาหลวงพิทักษ์อาภรณ์ (สมบุญ)
  3. หม่อมเหมือน
  4. หม่อมปุ่น
  5. หม่อมอบ (สกุลเดิม: อมาตยกุล) ธิดาพระปรีชากลการ (สำอาง)
  6. หม่อมพุก (สกุลเดิม: จันทรเสน)
  7. หม่อมจันทร์

โดยมีพระโอรสธิดารวมทั้งหมด 48 พระองค์ เป็นชาย 25 พระองค์ และหญิง 23 พระองค์

หน้าในหมวดหมู่ "ราชสกุลเทวกุล"

มีบทความ 23 หน้าในหมวดหมู่นี้จากทั้งหมด 23 หน้า รายการที่ปรากฎด้านล่างอาจไม่รวมการแก้ไขล่าสุด