หมูหย็อง (มักสะกดผิดว่า หมูหยอง)[1] เป็นของกินทำด้วยหมูเนื้อแดงปรุงรส ต้มเคี่ยวให้เปื่อยจนงวด นำไปผัดจนแห้ง ขยี้ให้เป็นฝอย มักใช้รับประทานด้วยอาหารอื่น เช่น โรยข้าวต้มหรือโจ๊ก หรือเป็นเครื่องปรุงอาหารอื่น เช่น เป็นไส้ซาลาเปาหรือเป็นหน้าข้าวตัง

หมูหย็อง
Fragrance Pork Floss.jpg
ชื่อจีน
จีนตัวเต็ม
จีนตัวย่อ
พินอิน ròusōng
ความหมายตามตัวอักษร meat fluff/loose
Rousu
จีน
ชื่ออินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย abon
ชื่อไทย
RTGS mu yong (หมูหย็อง)
ชื่อเวียดนาม
เวียดนาม ruốc (Northern Vietnamese) or chà bông (Southern Vietnamese)

หมูหย็องกำเนิดในมณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน[2] และพบเห็นบ่อยในอาหารของชนชาตินี้

ผู้ไม่ชอบใจรับประทานสุกร เปลี่ยนไปใช้เนื้อสัตว์อื่นหย็องแทนก็มี เช่น ชาวมุสลิมนิยมรับประทานไก่หรือเนื้อหย็อง โดยเฉพาะในหน้าเราะมะฎอนและฮารีรายออีดุลฟิฏริ และจีนบางพวกนิยมปลาหย็อง

จีนเรียกหมูหย็องว่า "โร่วซง" (จีน: 肉鬆; พินอิน: ròusōng) และปลาหย็องว่า "ยฺหวีซง" (จีน: 魚鬆; พินอิน: yúsōng) ส่วนอังกฤษเรียกหมูหย็องว่า "meat wool", "meat floss", "pork floss", หรือ "pork sung"

อ้างอิงแก้ไข

  1. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, ราชบัณฑิตยสถาน
  2. Grigson, Jane (January 1985), World Atlas of Food, Bookthrift Company, ISBN 978-0671072117