สิลา วีระวงส์

มหาสิลา วีระวงส์ นักปราชญ์คนสำคัญของชาวลาว ผู้ริเริ่มการค้นคว้าประวัติศาสตร์ลาวโดยคนลาว ผู้ค้นพบต้นฉบับใบลานมหากาพย์ท้าวฮุ่ง ท้าวเจือง และเป็นผู้มีส่วนรวมในการคิดแบบธงขบวนการลาวอิสระ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นธงชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน

ประวัติแก้ไข

มหาสิลา วีระวงส์ เดิมชื่อสิลา จันทะนาม เกิดที่บ้านหนองหมื่นถ่าน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (ปัจจุบันขึ้นกับอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2448 ตรงกับวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเส็ง เวลา 12.30 น. บิดาชื่อนายเสน จันทะนาม มารดาชื่อนางดา จันทะนาม เป็นลูกคนที่ 4 จากจำนวนทั้งหมด 9 คน

มหาสิลาเสียชีวิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530

ผลงานแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข