สากลวิทยาลัยอันตรชาติ

สากลวิทยาลัยอันตรชาติ (เขมร: សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ สากลวิทฺยาลัยอนฺตรชาติ, อังกฤษ: International University, IU) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก่อตั้งเมื่อ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2002 โดย พณฯ Uon Sabo และเป็นสถาบันเอกชนทางด้านการสาธารสุขแห่งเดียวในกัมพูชา [1] สำหรับนักศึกษาแพทย์มีค่าเล่าเรียนอยู่ที่ประมาณ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี (ปี 2009) มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษและเขมร

สากลวิทยาลัยอันตรชาติ
សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ
คติพจน์Excellence in Quality Education & Research
เป็นเลิศทางด้านการศึกษาและการวิจัย
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2002 [1]
อธิการบดีH.E. Dr. Sabo Ojano [2]
รองอธิการบดีDr. Seun Sambath [2]
ที่อยู่
เลขที่ 35-41, ถนน 582,
Boeung Kak II, Khan Toulkok
, ,
11°34′33.98″N 104°53′49.15″E / 11.5761056°N 104.8969861°E / 11.5761056; 104.8969861
วิทยาเขตในเขตเมืองสองแห่ง [1]
สีน้ำเงิน แดง เขียว [3]
ฉายาIU
เครือข่ายCHEA, ACC, AMEA, IIME, ECFMG, IMED, UN World Health Organization (WHO), ASAIHL, FAIMER, ASEF, SEAADE
เว็บไซต์www.iu.edu.kh

ในปี ค.ศ. 2009 มหาวิทยาลัยได้ตั้งโรงพยาบาล (Sen Sok International University Hospital) ขึ้นเพื่อเป็นโรงพยาบาลสำหรับฝึกหัดนักศึกษาแพทย์ และยังมีศูนย์การเรียนรู้ผ่านดาวเทียม (Bolyno International University College) ในเขตกำปงชนัง ในเดือนกุมภาพัน ค.ศ. 2011 และเปิดวิทยาเขตแห่งที่สองในเดือน เมษายน ค.ศ. 2011 [1]

หลักสูตรและคณะ แก้

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร 6 ปี ที่รวมทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีคลินิค สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor in Medical Science) ซึ่งเทียบเท่า MBBS ในต่างประเทศและ 4 ปี สำหรับปริญญา BDS [2] และนอกจากคณะทางด้านสาธารสุขแล้วมหาวิทยาลัยยังมีคณะอื่นอีกดังนี้

 • แพทยศาสตร์และกุมารเวชศาสตร์ (Medicine and Pediatrics)
 • พยาบาลศาสตร์ (Nursing Sciences)
 • ทันตแพทยศาสตร์ (Dentistry)
 • มนุษยศาสตร์และภาษา (Humanities and Languages)
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
 • การเกษตรและการพัฒนาชนบท (Agriculture and Rural Development)
 • การสาธารณสุข (School of Public Health)
 • บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business and Economics)
 • สังคมศาสตร์และวารสารศาสตร์ (Social Sciences and Journalism)
 • นิติศาสตร์ (Law)

ความร่วมมือทางวิชาการ แก้

องค์กรที่ให้การรับรอง แก้

ภายในประเทศ แก้

 •   องค์กรอุดมศึกษากัมพูชา (Cambodian Higher Education Association ; CHEA)
 •   คณะกรรมาธิการรับรองการศึกษากัมพุชา (Accreditation Committee of Cambodia ; ACC)
 •   รัฐบาลกัมพูชา

ต่างประเทศ แก้

 •   AVICENNA Directory for medicine
 •   องค์กรการศึกษาการแพทย์เอเซีย (Asian Medical Education Association ; AMEA)) [4]
 •   มูลนิธิเอเซัย - ยุโรป (Asia-Europe Foundation ; ASEF)
 •   องค์กรเพื่อการศึกษาขั้นสูงแห่งอุษาคเนย์ (Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning ; ASAIHL)
 •   สถาบันเพื่อการศึกษาทางการแพทย์นานาชาติ (Institute for International Medical Education ; IIME)
 •   International Medical Education Directory

อ้างอิง แก้

 • "Lecture Tours" (Press release). Asia-Europe Foundation. 2006-05-09. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-10-07. สืบค้นเมื่อ 2007-02-10.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้