สมาคมมหาวิทยาลัยอเมริกัน

สมาคมมหาวิทยาลัยอเมริกัน (อังกฤษ: Association of American Universities) เป็นองค์กรของมหาวิทยาลัยที่ทำงานวิจัยชั้นแนวหน้า ที่ทำงานมีเป้าหมายในการดำรงไว้ซึ่งงานวิจัยเชิงวิชาการและการศึกษาที่เข้มแข็ง ประกอบด้วมหาวิทยาลัย 60 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา และ 2 แห่งในประเทศแคนาดา

Association of American Universities
ก่อตั้ง1900
สํานักงานใหญ่วอชิงตันดีซี
ที่ตั้ง
สมาชิก
62
ประธาน
Hunter R. Rawlings III
เว็บไซต์aau.edu