มหาวิทยาลัยบราวน์

มหาวิทยาลัยบราวน์ (Brown University) เป็นหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยไอวีลีก ตั้งอยู่ที่เมืองโพรวิเดนซ์ รัฐโรดไอแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2307 ในชื่อ "วิทยาลัยโรดไอแลนด์" นับเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ลำดับที่ 3 ของ นิวอิงแลนด์, ลำดับที่ 7 ของสหรัฐฯ เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่รับนักศึกษาโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนา และเป็นมหาวิทยาลัยแรกในกลุ่มไอวีลีกที่สอนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2390)

Brown University
The Brown University Seal
ละติน: Universitas Brunensis
คติพจน์In Deo Speramus (ภาษาละติน)
คติพจน์อังกฤษ
In God We Hope[1]
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา1764
ทุนทรัพย์US$ 2.86 พันล้าน (2013)[2]
อธิการบดีThomas J. Tisch
อธิการบดีChristina Hull Paxson
ผู้เป็นประธานMark Schlissel
อาจารย์713 full-time
209 Humanities
152 Bio/Medical
196 Physical Sciences
156 Social Sciences[3]
ผู้ศึกษา8,540[4]
ปริญญาตรี6,133
บัณฑิตศึกษา1,947
ผู้ศึกษาอื่น
460 (medical)
ที่ตั้ง, ,
41°49′34″N 71°24′12″W / 41.8262°N 71.4032°W / 41.8262; -71.4032
วิทยาเขตUrban
143 เอเคอร์s (579,000 m²)
สี  Seal brown
  Cardinal red
  White
ฉายาBears
เว็บไซต์brown.edu

การก่อตั้ง แก้

เมื่อปี พ.ศ. 2306 สมาคมแบบทิสเชิร์ตแห่งเมืองฟิลาเดลเฟียได้ส่งหมอสอนศาสนาแบบทิสชื่อจอน แมนนิงไปยังโรดไอแลนด์เพื่อจัดตั้งวิทยาลัย ซึ่งเป็นขณะเดียวกันกับกลุ่มชาวโรดไอแลนด์ที่เข้าชื่อกันมากกว่า 60 คน รวมทั้งจอห์นและนิโคลาส แห่งครอบครัว "บราวน์" โดยมีข้อเขียนของวัตถุประสงค์ที่แปลความหมายได้ว่าไม่ต้องการให้เน้นการสอนด้านธุรกิจและกฎหมาย ทำให้มหาวิทยาลัยบราวน์ในปัจจุบันไม่มีการสอนในสองสาขานี้ (เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน) จอน แมนนิงได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีคนแรกเมื่อ พ.ศ. 2308

มหาวิทยาลัยบราวน์เริ่มรับนักศึกษาหญิง โดยการตั้งวิทยาลัยระดับปริญญาตรีสำหรับสตรีคือ "วิทยาลัยเพมโบรค" (Pembroke Collage) เมื่อ พ.ศ. 2434 และในปี พ.ศ. 2514 วิทยาลัยระดับปริญญาตรีได้รวมตัวเป็นสหศึกษา (ชาย-หญิงเรียนรวมกัน)

ด้านวิชาการและชื่อเสียง แก้

การรับนักศึกษาเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยบราวน์จัดว่ายากมาก เนื่องจากมีการแข่งขันสูงโดยมีอัตราการรับเข้าเพียงร้อยละ 8.5 โดยจะเห็นได้จากการมีผู้สมัครจากในประเทศ 50 รัฐและต่างประเทศ 65 ประเทศ อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยบราวน์จัดว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่โอนที่เรียนระหว่างกลุ่มไอวีได้ง่ายและสะดวก มีนักศึกษาประมาณหนึ่งใน 5 คนที่เป็นนักศึกษาที่รับโดยการโอนจากมหาวิทยาลัยในกลุ่ม มีการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาประมาณปีละ 2,700 ล้านบาท (70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)มีนักศึกษามากว่าร้อยละ 50 เป็นผู้ได้รับทุน

มหาวิทยาลัยบราวน์ได้ปฏิรูป "หลักสูตรใหม่" ครั้งสำคัญเมื่อ พ.ศ. 2512 โดยให้ "นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนการสอน" และจัดให้ชั้นปีที่ 1 เน้นหนักการเรียนวิธีคิด รวมทั้งการยกเลิกระบบการให้เกรดละเอียดลงเหลือเพียง ABC และ "ไม่มีหน่วยกิต" ซึ่งจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา ได้มีการถกเถียงที่จะกลับมาใช้ระบบเกรดละเอียดแบบเดิมในปัจจุบัน แต่ยังไม่มีข้อสรุป

มหาวิทยาลัยบราวน์เปิดสอนสาขาวิชาหลักมากกว่า 100 สาขา สาขาที่เป็นที่นิยมเรียนมากได้แก่สาขาชีววิทยา ประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สาขา "จรรยาบรรณชีวแพทย์" (Biomedical Ethics) ระดับปริญญาตรีนับเป็นสาขาวิชาที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ ในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบราวน์เปิดสอนในปัจจุบันมากกว่า 50 หลักสูตร นอกจากนี้ เนื่องจากความใกล้ชิดกับวิทยาลัยการออกแบบโรดไอแลนด์ (Rhode Island School of Design) นักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยสามารถลงทะเบียนเรียนซึ่งกันและกันได้มากถึง 4 วิชา

อ้างอิง แก้

  1. Brown University Admission Facts and Figures
  2. http://news.brown.edu/pressreleases/2013/10/ltp
  3. "Faculty and Employees".
  4. "Facts about Brown University". Brown University. November 2012. สืบค้นเมื่อ January 3, 2012.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้