มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน

มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน (อังกฤษ: Princeton University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่เมืองพรินซ์ตัน ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2289 (ค.ศ. 1746) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับ 4 ของประเทศ[1] โดยเมื่อก่อตั้งใช้ชื่อว่า วิทยาลัยนิวเจอร์ซีย์ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน" ในปี พ.ศ. 2439 (ค.ศ. 1896) หลังจากย้ายมาที่เมืองพรินซ์ตัน

ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยพรินซ์ตันจะมีการเปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันมาจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ยังคงได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีห้องสมุดใหญ่เป็นอันดับต้นของโลก

จำนวนนักศึกษาใน พ.ศ. 2548 มีประมาณ 6,500 คน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

แก้

ชาวไทย

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้